Støre: – Regionreformen er et makkverk av en reform

Om mindre enn tre døgn har velgerne avgjort hvem som skal styre norske kommuner og fylker. Først skal de i ilden i den siste partilederdebatten på NRK.

I kveld møttes partilederne til den aller siste partilederdebatten før velgerne avgjør hvor mange fra akkurat deres parti som skal sitte i alle landets kommunestyrer og fylkesting. Mandag kommer fasiten.

Rett til angrep på Høyre og sentralisering

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum gikk rett til angrep på statsminister Erna Solberg (H).

– I sommer gikk din kommunalminister ut og sa at halvparten av landets kommuner er for små og at man ønsker en ny runde med kommunesammenslåing.

Solberg svarte med at alle i Norge må få tilgang på gode tjenester, og da må kommunene være av en størrelse som gjør at man får et fagmiljø.

– Dere har allerede brukt det sterkeste virkemiddelet av alle, tvang, og nå vil dere kjøre en ny runde. Ikke minst når man vet at i de viktigste tjenestene i kommunen, så er folk fornøyd med de små. Ingen drømmer om å komme på det største sykehjemmet, sa Vedum.

Det fikk Solberg til å reagere. Hun peker på at mange kommuner setter ut tjenestene sine i interkommunale samarbeid med andre kommuner.

– Det du egentlig sloss for er alle rådhusene i Norge, for alle tjenestene er flyttet ut, sa Solberg.

Solberg mente Vedum ikke har noen svar på utfordringene for kommunale tjenester i fremtiden.

Ap-Støre om Sp-Vedum: – Du er ikke distriktenes mann

Vedum gikk også til angrep det han mener er nedbygging tjenester innen sykehus.

– Vi har fastlagt en nasjonal sykehus- og helseplan som skulle skape forutsigbarhet på sykehussektoren. Vi går også i storstilt gang med å investere i sykehusene i det ganske land, svarte Siv Jensen (Frp).

Hun sa det bygges sykehus over det ganske land.

– Det største sykehusprosjektet burde dere droppe, å legge ned Ullevål sykehus og bygge et kjempesykehus på Gaustad. Det er uklok ressursbruk. Det er enorme avstander i Norge, og poenget er at vi må ha en sykehusstruktur tilpasset det landet vi er. Den miksen dere styrer, gjør at folk er usikre og utrygge. Dere bør satse på det lokale, sa Vedum.

Det fikk Jonas Gahr Støre (Ap) til å reagere. Han sa at Vedum ikke ville bevilge nok penger til å nå det målet han selv argumenterer for.

– I Oslo foreslår du en løsning 13 milliarder mer, og det vil tømme distriktene for fagfolk. Du er ikke distriktets mann, sa Støre.

Svaret fra Vedum var kontant:

– Det er bare retorikk.

Støre til angrep på regionreformen: – Et makkverk

Støre gikk til frontalangrep på regionreformen.

– Vi er for en reform, men det vi har fått presentert her er et makkverk. Dere har sittet på bakrommet og vi har fått noen utrolige konstruksjoner, sa Støre.

Han pekte på tvangssamennslåingen av Troms og Finnmark der et stort flertall i Finnmark er mot.

– Vi har en og en halv million innbyggere mellom Hallingskarvet og Østfold som nå er Viken, også sier man at Møre og Romsdal som er færre innbyggere enn Østfold, de får bestå, og det kan Rogaland. Det er ikke slik man tegner et norsk kart. Det blir en ubalanse i makten mellom regionene og staten, og det blir dårligere tjenester, sa Støre.

Full krangel om privat velferd

Audun Lysbakken utfordret Siv Jensen på privat velferd. Han ville vite hvorfor Jensen ønsker at noen få skal få tjene store penger på kommunal velferd.

Det øret ville ikke Jensen høre på.

– Vi vil at innbyggerne i dette landet skal ha valgfrihet, sa Jensen.

Hun viste til at det var private barnehager som reddet blant annet SV den gangen man bygget ut full barnehagedekning.

– Nå gjør dere det motsatte, stikker kniven i ryggen på dem som sørget for full barnehagedekning. Og i tillegg fremstiller dere dem som grådige, sa Jensen.

Lysbakken holdt på at Jensen vil slippe til storkapitalen i velferdssektoren.

Jensen utfordret Støre på integrering

Jensen utfordret Støre på strengere integrering. Hun sa Frp tar til orde for å fjerne særavtaler om for eksempel fulle rettigheter i folketrygden. Hun ville vite hvorfor Støre ikke var for å fjerne disse avtalene.

– Vi er for å gi folk muligheter til å lykkes. Da må de lære norsk, jobb og å komme i aktivitet. Dere har kuttet i norskopplæring og muligheter for jobb. Dere økt kontantstøtten som gjør at spesielt innvandrerkvinner holdes utenfor jobb og aktivitet. Hvis vi skal stille krav så skal vi stille krav og vi skal stille opp, sa Støre.

Han mente politikken til dagens regjering ikke bidrar.

– Statistikken viser at det er feil, sa Jensen.

Fritt skolevalg

I løpet av sommeren har regjeringen kommet med forslag om å innføre fritt skolevalg, det vil si at karakterene bestemmer hvilken videregående skole du kan søke deg til.

– Jeg mener det ikke er mer rettferdig at skolevalg bestemmes av postnummeret på huset dine foreldre har kjøpt, mer enn din egen innsats, sa Solberg.

Hun sa at nærskoleordningen fører til større og mer fastsemmenterte forskjeller.

– Vi er veldig opprørt over forsøket på å tvinge dette på alle skolene, sa Lysbakken.

Han sa det er den største markedsføringsbløffen i norsk politikk.

– Det er jo ikke fritt for de fleste. De har eksperimentert med det i Oslo med et resultat som er helt uholdbart, sa Lysbakken.

Jensen mener det handler om å ha en grunnleggende tillit til at elevene vet hvor de vil gå, og at det kan identifisere skoler der elevene ikke vil gå.

– I Oslo har det vært flere skoler som elevene ikke har villet gå på, så har det blitt identifisert, og gjort noe med. Dette er med å flytte makt, sa Jensen.

Både Solberg og Jensen mente også at SV har foreslått loddtrekning for hvilken skole man skal komme inn på. Det fikk Lysbakken til å reagere sterkt.

– Jeg synes det er drøyt at landets statsminister og finansminister står og påstår at SV har foreslått loddtrekning. Det er fake news, Siv Jensen. Ingen har foreslått loddtrekning i Oslo. Du må ikke stå her og servere usanne ting i et desperate forsøk på å forsvare egen maktbruk i denne saken, sa Lysbakken.

Mye på spill for partiene

Før den siste partilederdebatten ligger Norges to store styringspartier, Arbeiderpartiet og Høyre, an til å gå kraftig tilbake i forhold til valget i 2015.

På den siste målingen Norstat har gjort for NRK og Aftenposten ligger Arbeiderpartiet an til å gjøre historiens verste kommunevalg og Høyre sitt nest dårligste på 48 år, hvis valgresultatet blir som partibarometer.

Senterpartiet, Miljøpartiet de Grønne og Venstre bykser frem

Nasjonalt kommunebarometer for september

Periode 27/8–2/9. 725 intervjuer. Feilmarginer fra 0,8–3 pp.
AP
22,3 %
−5,0
H
18,4 %
−4,6
SP
15,2 %
+3,0
MDG
10,0 %
+3,0
FRP
7,3 %
+0,5
SV
6,4 %
+0,3
V
5,4 %
+3,1
Andre
4,8 %
+1,3
KRF
4,6 %
+0,3
R
4,3 %
+0,5
FNB
1,3 %
−2,4
Kilde: Norstat for NRK og Aftenposten. Tallene er sammenliknet med kommunebarometeret for august.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger