Hopp til innhold

Støre om Vestres sak: – Uheldig

En venn av næringsminister Jan Christian Vestre har flere ganger fått midlertidige lederjobber i hans departement. Det har skjedd feil, erkjenner Vestre og statsminister Støre.

Jan Christian Vestre på Debatten

HABILITET: – Alt som skjer i dette departementet er mitt ansvar. Punktum, sier næringsminister Jan Christian Vestre (Ap).

Foto: Lars Os

– Ettersom jeg etter forvaltningslovens regler om habilitet vil være inhabil eller nær grensen til inhabil i denne saken, har jeg bedt statsministeren om at det oppnevnes en settestatsråd for meg, skrev Vestre i en pressemelding i formiddag. Det var nettstedet E24 som først omtalte saken.

Næringsministeren sier han 5. oktober ble gjort oppmerksom på at Hege Sandvik ved flere tilfeller har vært fungerende og konstituert avdelingsdirektør i departementet. Sandvik har ved tre anledninger fått disse rollene mens Vestre var statsråd.

– Vi er venner. Jeg vil ikke karakterisere oss som nære venner. Vi har en felles nær god bekjent. De siste 12 månedene tror jeg vi har møttes en gang. Det var på en 17. mai-lunsj der det også var mange andre til stede. Vi møtes ikke bare hun og jeg, alene. Det er sammen med andre, sier Vestre til NRK om sitt vennskap med Sandvik.

Vestre har arbeidet i nær to år sammen med Sandvik, men sier at han ikke var klar over at hun fungerte som avdelingsdirektør-

– Jeg har ikke tenkt over det. Det er mange som jobber er. Vi har høyt tempo. Jeg møter mange i løpet av en dag. Ettersom dette ikke har vært tema på møter, hvilke oppgaver eller roller hun har vært satt til, og jeg ikke har fått meg forelagt noen beslutninger om dette, så har jeg rett og slett ikke tenkt på det. Vi møtes jo her og snakker om næringspolitikk Det er det som har vært tema og derfor har jeg ikke tenkt over det, sier han.

Snakket ikke med departementsråden

Vestre har nå bedt om at det blir oppnevnt en settestatsråd for ham i saker om arbeidsforholdet til Sandvik. Bakgrunnen er at departementet skal ansette en ny avdelingsdirektør, og hun er blant søkerne.

– Jeg er inhabil eller på grensen til inhabil. Vi er ikke nære venner, men vi er venner. Vi møtes av og til og jeg føler at det ikke er riktig at jeg er den som skal ta beslutningen om henne når det gjelder å utnevnelse til embetet

Han sier at da han tiltrådte forsikret han seg om at embetsverket visste om vennskapet. Det han ikke gjorde, var å snakke med den øverste embetsmannen i departementet, departementsråden.

– Jeg ser nå at jeg også burde ha bedt om en egen samtale med departementsråden om dette, sier han i dag.

Har du vurdert din stilling?

– Det er statsministeren som bestemmer hvem som skal sitte i regjeringen. Det er statsministeren som bestemmer hvem han har tillit til. Jeg er opptatt av å få fakta frem og fortelle det på en åpen og ryddig måte. Så får vi ta det derfra, sier Vestre.

Nyutnevnt fiskeriminister Cecilie Myrseth (Ap) blir settestatsråd for Vestre.

Har kontakte kontrollkomiteen

Vestre har allerede kontaktet Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite og skrevet et brev.

– Jeg anser at vennskapsforholdet er av en slik karakter at det er egnet til å svekke tilliten til min upartiskhet, jf. forvaltningsloven § 6 annet ledd, og at jeg vil være inhabil eller nær grensen for inhabilitet ved behandling av eventuelle utnevnelser, ansettelser og andre personalspørsmål knyttet til Sandvik.

Det er noe av innholdet i brevet som er publisert på Regjeringen.no.

Les også Solberg åpnet havvindfelter – Finnes jobbet med lobby-innspill og hamstret aksjer

Erna Solberg og Sindre Finnes

– Uheldig

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) ble orientert om saken 14. oktober, ifølge Vestre.

– Jeg har snakket med næringsministeren om denne saken. Det var riktig at han ba om å få en settestatsråd da denne saken havnet på hans bord. Han kan ikke behandle en sak som berører en venn som han er inhabil overfor. Det har tidligere skjedd feil i denne saken, og det er uheldig, sier Støre.

Landsmøte i Arbeiderpartiet 2023

TOPPENE: Jan Christian Vestre ble valgt til den ene av Jonas Gahr Støres nestledere på Aps landsmøte i vår.

Foto: Javad Parsa / NTB

– Jan Christian er åpen om det som har skjedd, og med en gang saken havnet på hans bord ba han om settestatsråd for å sikre at denne saken blir håndtert på en ryddig måte, sier statsministeren.

Han fremholder at alle sakene som nå undersøkes av kontroll- og konstitusjonskomiteen er forskjellige, men at regjeringen må ta lærdom av dem.

– Generelt har habilitetssakene vist at det er behov for å styrke og tydeliggjøre retningslinjer og rutiner. Vi har allerede gjort en del endringer, og det har vært helt nødvendig. Det er naturlig at vi vurderer våre rutiner og retningslinjer også framover.

På direkte spørsmål fra NRK sier Støre at han fortsatt har tillit til Vestre.

– Jeg opplyser at denne saken er blitt godt orientert om og så får vi gå videre fra det, sier Støre.

Professor sier ikke veldig alvorlig

Jusprofessor Eivind Smith ved UiO mener saken ikke framstår som veldig alvorlig, forutsatt at informasjonen som har kommet fram stemmer.

-Det som har skjedd er vel at Vestre har opptrådt helt korrekt ved å sørge for at regjeringen oppnevner en annen statsråd til å avgjøre den utnevningssaken. Så har det underveis dukket opp at noen i departementet ikke har tatt hensyn til at Vestre er inhabil i saker som omhandler denne avdelingsdirektøren, sier han til NRK.

Smith sier at ingen underordnede av Vestre kan behandle saker hvor Vestre er inhabil.

– De kan forberede saken, de kan behandle saken, men selve avgjørelsen kan de ikke treffe fordi sjefen er inhabil. Da kan man tenke seg at sjefen vil instruere dem om hva de skal gjøre, og det vil man unngå på denne måten.

Smith sier de ansatte i departementet burde ha sørget for at noen som ikke var underordnet Vestre behandlet saken om å konstituere Vestres venninne – enten i en avdeling av departementet som Vestre ikke har ansvar for, eller en underordnet i et annet departement.

– Dette burde antakelig departementsråden bestemt, sier Smith.

– Cecilie Myrset som tilhører samme departement, er oppnevnt som settestatsråd. er det stor nok avstand?

-Det vil det være hvis vi forutsetter at Myrset ikke er øverste sjef for den avdelingen hvor denne personen eventuelt skal utnevnes som avdelingsdirektør. At man har et tydelig skille mellom fiskeristatsråden avdelinger, og næringsministerens avdelinger i departementet.

– Er ikke det Vestres ansvar at opplysningen når alle ledd?

– Jo da, alt som skjer i departementet er Vestres ansvar, men hvis saken ikke har vært på hans bord og han ikke har kjent til den på noen måte så er det ikke så lett å kritisere ham for det. Forutsatt at han har gjort oppmerksom på, da han tiltrådte, dette vennskapsforholdet.

Venstre: – Bør i høring

Vestre, som ble valgt til Arbeiderpartiets nestleder på landsmøtet i vår, har allerede sendt et brev til om saken til kontroll- og konstitusjonskomiteen.

Vikarierende saksordfører i komiteen, Sofie Høgestøl (V), sier de vil se nærmere på saken.

Høgestøl er saksordfører mens Grunde Almeland er i Angola med Stortingets delegasjon til møte den interparlamentariske union.

– Tirsdag er det nytt møte i kontrollkomiteen, og jeg legger til grunn at komiteen her vil vurdere den informasjonen Vestre nå har oversendt komiteen. Her vil det kunne være aktuelt å be om en noe mer utfyllende redegjørelse, eller komme med mer konkrete spørsmål, sier Høgestøl til NTB.

Hun og Venstre mener for øvrig Vestre bør kalles inn til høring.

– Om Vestre skal kalles inn til kontrollhøringen 7. november, er noe komiteen vil måtte diskutere på førstkommende komitémøte. Venstre mener det vil være naturlig at næringsministeren møter til høringen, sier hun.

Komiteen har allerede sakene til arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna (Ap), tidligere kulturminister Anette Trettebergstuen (Ap), tidligere minister for høyere utdanning Ola Borten Moe (Sp), Høyre-leder Erna Solberg og tidligere utenriksminister Anniken Huitfeldt på sitt bord.

Les også Solberg behandlet 27 bompengesaker mens ektemannen handlet bompengeaksjer

Statsminister Erna Solberg (Høyre) på veg til vallokalet saman med ektemann Sindre Finnes

Høyre: – Ryddig

Kontrollkomiteens leder Peter Frølich (H) sier komiteen nå har fått en ny sak på bordet som kan belyse mangler ved habilitetsrutiner i regjeringen og departementene.

– Det er naturlig at vi går inn i også denne saken for å undersøke alvoret og for å se om inhabilitet kan har ført til at det er truffet noen ugyldige avgjørelser, sier han.

Peter Frølich

SPØRSMÅL: Kontrollkomiteens leder Peter Frølich fra Høyre.

Foto: William Jobling / NRK

– Vestre tok kontakt i morges og orienterte om saken. Han har også oversendt et brev til komiteen. Det er ryddig, legger Frølich til.

Han mener det nå vil være naturlig at komiteen stiller nye spørsmål om også denne saken.

– Det er bekymringsfullt med enda en habilitetssak og den betydningen det kan ha for tilliten til politikken. Samtidig mener jeg det er viktig at Vestre får anledning til å redegjøre grundig for sin sak til komiteen før noen konklusjoner trekkes, sier Høyre-toppen.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger