Hopp til innhold

Støre og Vedum er enige om mye

Arbeiderpartiet og Senterpartiet er enige om flere saker under regjeringsforhandlingene. De håper å være i havn i løpet av uken.

Regjeringsforhandlinger Hurdalsjøen hotell

PRESSETREFF: Ap-leder Jonas Gahr Støre og SP-leder Trygve Slagsvold Vedum traff mandag ettermiddag pressen for å informere om fremgangen i regjeringsforhandlingene.

Foto: Terje Bendiksby / NTB

Arbeiderpartiet og Senterpartiet er enige om en del næringspolitikk når det gjelder det grønne skiftet.

Det gjorde Ap-leder Jonas Gahr Støre klart på en felles pressekonferanse med Sp-leder Trygve Slagsvold mandag ettermiddag.

– Mye av løsningen ligger i den industrielle innovasjonen, hvordan industrien kan strekke seg mot det grønne skiftet. Det skjer ikke med mindre vi får et taktskifte, det er et av temaene vi jobber med, sier Støre.

– Vi er opptatt av å sikre nasjonalt eierskap av naturressursene og bruke naturressursene på en måte som gjør at vi kan skape arbeidsplasser og industri i Norge, og vi bruker den offentlige kapitalen vi har til å sikre nøkkelbedrifter, sier Trygve Slagsvold Vedum.

– Et annet område vi har snakket om er hydrogen, hvor landene rundt i Europa er i konkurranse om å utvikle verdikjeder – et kappløp. Det som er mest spennende i Norge nå, er mulighetene med batteri. Her må både kommunene og staten jobbe sammen, dette er et viktig felt for oss vi vil konkretisere fremover, sier Støre

Ap-lederen understreker at den nye regjeringen vil drive en mer aktiv næringspolitikk.

– De små selskapene etterlyser en mer aktiv stat. De ønsker en stat med tydelige mål for eierskapet sitt. For oss har det vært viktig å jobbe med en politikk som tar det ansvaret på alvor.

– Er næringspolitikken og det grønne skiftet det eneste dere er enige om?

– Nei, vi går gjennom mange områder. Vi er enige om veldig mye, og formulerer det godt. Når vi ser på politikken sammen, så forsterker vi hverandre. Så er det noen områder vi må diskutere, og det er vi i gang med, svarer Støre.

Vedum sier regjeringen vil satse på samferdsel og offentlig sektor.

– Offentlig sektor har mange innkjøp i løpet av ett år, det ligger på mellom 500–600 milliarder kroner. Hvordan man bruker offentlig sektor har mye å si for de tjenestene folk får, men også hvordan man kan skape flere arbeidsplasser med bakgrunn i den innkjøpspolitikken man har? spør Vedum.

På spørsmål fra pressen om hvor mange av tiltakene som vil bidra til å få med arbeidsledigheten svarer Vedum at det handler om å ikke gi for store anbud til utenlandske aktører.

– Det er noe av målsettingen her, å bruke offentlige innkjøp aktiv på en måte som skaper mer verdi og arbeidsplasser i Norge. Der hadde dagens regjering et annet mål, blant annet i samferdselspolitikken – større anbud og flere typer aktører inn, sier Vedum.

Begge partilederne er også opptatt av å skaffe lærlingplasser i industrien.

– Hvis vi klarer å sette litt strengere klimakrav, krav til flere lærlinger, andre type kvalitetskrav i de offentlige innkjøpene, så vil man også få flere norske aktører, sier Vedum

– Løypemeldingen er at vi er enige om veldig mye, sier Støre.

Vanskelige saker

Etter at partilederne dro fra Hurdalsjøen torsdag, har folk fra begge partier jobbet videre med å finne felles politikk som kan danne grunnlag for en regjeringserklæring.

Det er en del saker de to partiene ikke er helt enige om og det er ventet at disse vil bli diskutert utover mandagen.

Dette gjelder for eksempel:

  • Forsvarssektoren
  • Sykehusreformen
  • Avgjørelse om Ullevål sykehus
  • Kontantstøtte
  • Abortnemndene
  • Nullutslippssoner i storbyene
  • Rovdyrbestanden
  • Kommune- og fylkessammenslåingen
  • Høgskolen i Nesna
  • Skatt

– Mye er ryddet opp i og løst, men vi har selvfølgelig noen uenighetspunkter, sa Støre mandag morgen.

I tillegg til å bli enige om plattformen skal de to partiene se på hvordan regjeringen skal settes sammen.

Det er avklart hvor mange statsråder hver parti skal få.

Regjeringsforhandlingene mellom Arbeiderpartiet og Senterpartiet startet onsdag i forrige uke, etter at SV trakk seg fra de innledende sonderingene.

AKTUELT NÅ