Store mørketall om menneskehandel i Norge

Ofre for menneskehandel i Norge øker. Samtidig er det svært få som blir dømt for denne typen grove forbrytelser. – Vi vet ikke nok om dette, sier Politidirektoratet.

Prostitusjon i Bergen sentrum

Verdien av menneskehandel er større enn handelen med narkotika på verdensbasis.

Foto: Ingfrid Berge Fossåskaret / NRK

– Ifølge FN overstiger verdien av menneskehandel nå handel med narkotika på verdensbasis. Det er bare våpenhandel som er større, sier avdelingsdirektør og leder for Politifagavdelingen i Politidirektoratet, Knut Smedsrud, som sier det er usikkert hvor stort omfanget av menneskehandel er i Norge.

2,5 millioner ofre i året

Knut Smedsrud

Knut Smedsrud sier det er usikkert hvor stort omfanget av menneskehandel er i Norge.

Foto: Aas, Erlend / Scanpix

Denne uka avholdt Politidirektoratet et to dager langt seminar om menneskehandel for å diskutere hvordan kan man identifisere og gi bistand til mulige ofre for menneskehandel. Utfordringen med å straffeforfølge menneskehandlerne ble også diskutert.

FN anslår at handel med mennesker på verdensbasis utgjør en omsetning på mellom sju og 10 milliarder dollar årlig, og at 2, 5 millioner mennesker hvert år blir ofre for denne typen forbrytelser. I følge Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa, OSSE, blir 1,2 millioner barn ofre for menneskehandel hvert år.

– Vi vet ikke nok

Avdelingsdirektør og leder for Politifagavdelingen i Politidirektoratet, Knut Smedsrud, sier han selv ble overrasket over omfanget av denne typen kriminalitet.

– Foreløpig vet vi ikke nok. Det foregår et forskningsprosjekt på Politihøgskolen som skal forsøke å kartlegge mer om menneskehandel, men det avdekkes relativt få saker. I løpet av det siste tiåret har vi rundt 30 rettskraftige dommer på området, så det sier seg selv at det er store mørketall, sier Smedsrud.

Ofte handler det om prostitusjon

De fleste av sakene som har endt med fellende dommer i Norge, dreier seg om prostitusjon. Men det finnes også eksempler på at folk er blitt utnyttet til tvangsarbeid eller til å utføre vinningskriminalitet, i følge den siste årsrapporten til Koordineringsenheten for Ofre for Menneskehandel (KOM).

Rapporten viser at i 2012 ble 349 personer identifisert som mulige ofre for menneskehandel i Norge, en økning fra året før på 27 prosent.

I Regjeringens handlingsplan mot menneskehandel nevnes en rekke ulike former for utnytting, og at ofre kan finnes både som hushjelper og au pairer i private hjem, restauranter, vaskebyråer, bilpleiefirmaer, bygg- og anleggsnæringen, innen jordbruket og i gatesalg.

Det påpekes også at det i mange tilfeller kan være vanskelig å skille mellom sosial dumping og tvangsarbeid.

Indikatorer på menneskehandel er i følge KOM at personen er under kontroll eller forledelse av andre, at de mangler kontroll på reisedokumenter og pass, at de har en begrenset mulighet til sosial omgang og at de mangler frihet til å kontakte venner og familie.

SISTE NYTT

Siste meldinger