Hopp til innhold
Kronikk

Arbeidsmiljø i nasjonens interesse

Mobbing og seksuell trakassering er ikke noe forsvaret kan leve med. Her må alle ta ansvar for å rydde opp.

Soldater under øvelse i Porsanger

Vi som jobber i Forsvaret kan ikke leve med et arbeidsmiljø der mobbing og seksuell trakassering er en betydelig faktor, skriver hovedverneombud i Forsvaret. Bildet viser soldater under øvelse i Porsanger. Personene på bildet har ikke noe med undersøkelsen å gjøre.

Foto: Christina Gjertsen / Forsvaret

Til deg som jobber i Forsvaret, som har jobbet i Forsvaret, som lurer på å søke utdanning i Forsvaret eller har fått innkalling til førstegangstjeneste, til deg som har partner, kjæreste eller barn i Forsvaret: Dette er ikke greit!

Mobbing og seksuell trakassering er ikke forenelig med de verdiene Forsvaret står for eller de oppgavene Forsvaret er satt til å løse.

Det gjelder både Forsvaret som en offentlig arbeidsplass og Forsvaret som nasjonens maktmiddel.

Overraskende tall

Tallene som i dag er kommet frem etter høstens undersøkelse er forferdelige. Allerede før jul var vi mange som ble overrasket av reportasjene i Forsvarets Forum knyttet til seksuell trakassering.

Jeg og mange andre trodde nok at Forsvaret som organisasjon var kommet lengre i å utvikle en likestilt og likeverdig organisasjonskultur. Sakene som ble beskrevet i Forsvarets Forum viste at dette ikke var riktig.

Tallene som i dag er kommet frem er forferdelige.

Heldigvis startet Forsvarets ledelse allerede da arbeidet med å gripe fatt i problemstillingen. Resultatene fra undersøkelsen viser at problemet ser ut til å være langt større enn det tidligere medarbeiderundersøkelser har gitt grunnlag for å tro. Dette gjør det selvsagt enda viktigere å legge seg i selen nå for å få bukt med denne ukulturen.

Alle har et ansvar

Her har vi alle en rolle fra Forsvarssjefen som øverste arbeidsgiver, via de ulike ledelsesnivåene ned til den enkelte soldat. Men også som kollegaer og medmennesker. Her kan vi ikke vente på at noen andre skal løse oppgavene. Her må vi alle bidra.

Forsvaret har allerede noen gode kjerneverdier: Respekt – Ansvar – Mot. Disse må vi holde fast ved og styrke også i denne sammenhengen. Respekt for den enkeltes integritet. Ansvar for å si ifra dersom man ser uakseptabel oppførsel. Og mot til å stå opp mot gammeldagse holdninger og ukultur.

Dette skader den enkelte ansatte, men også Forsvarets operative evne.

Samtidig skal vi som jobber i Forsvaret ikke grave oss ned. Det er fortsatt lov å være stolt av å jobbe i Forsvaret, om det er som vernepliktig, sivil, befal eller offiser og uavhengig av kjønn, rase eller religion.

De aller fleste av oss har utfordrende jobber med stort ansvar og er omgitt av gode kollegaer og sjefer som skaper et engasjement og en stolthet i å være en del av noe som er større enn den enkelte.

Skader Forsvaret

Forsvaret som organisasjon kan ikke leve med de tallene som er kommet frem i undersøkelsen. Forsvaret fortjener skryt for å ha gjennomført en slik undersøkelse for å finne ut av en vanskelig problemstilling, men det forplikter også til handling når resultatene viser seg slik de har gjort.

Forsvaret kan ikke leve med de tallene som er kommet frem i undersøkelsen.

Dette arbeidet er i gang, men det vil også kreve at vi alle sammen bidrar. Vi som jobber i Forsvaret kan ikke leve med et arbeidsmiljø der mobbing og seksuell trakassering er en betydelig faktor.

Dette skader den enkelte ansatte, men også til slutt Forsvarets operative evne.

Det er ikke akseptabelt for oss eller for Norge.