Hopp til innhold

– Foreldre opplever at barna blir mobbet i barnehagen

Foreldreutvalget for barnehager (FUB) har opplevd en tredobling i antall henvendelser om mobbing i barnehager det siste halvåret. Barn helt ned i toårsalderen mobber, viser forskning.

Illustrasjons foto av barn i barnehage

UTESTENGING: Stadig flere foreldre opplever at deres barn ikke blir inkludert i barnehagen. Forskning viser at barn helt ned i toårsalderen mobber.

Foto: Kallestad, Gorm / NTB scanpix/Illustrasjons foto

Det siste halvåret har Foreldreutvalget for barnehager (FUB) blitt kontaktet av 24 foreldre om mobbing og mistrivsel i barnehagen. Det er en tredobling i henvendelser om mobbing sammenliknet med hele 2015.

Femåringene i Havnabakken barnehage i Oslo har tre gylne regler som skal motvirke mobbing.

TAR VARE PÅ HVERANDRE: Femåringene i Havnabakken barnehage i Oslo har tre gylne regler som skal motvirke mobbing.

Opplever at barn blir krenket og mobbet

Marie Skinstad-Jansen i Foreldreutvalget for barnehager (FUB)

Det er viktig at foreldre og ansatte i barnehagen er gode rollemodeller, sier Skinstad Jansen.

Foto: Fredrik Lauritzen / NRK

I 2015 mottok FUB totalt åtte henvendelser fra foreldrekontakter som opplevde mobbing av barn i barnehager. Ofte er det foreldre som opplever at sitt barn er utestengt fra lek.

– Foreldre opplever at barnet deres ikke blir inkludert eller opplever å bli krenket og mobbet i barnehagen, forteller leder i Foreldreutvalget for barnehager Marie Skinstad-Jansen til NRK.

Forskning fra Hele barnet, hele løpet viser at barn helt ned i to årsalderen mobber. Skinstad-Jansen vil se at flere barnehager tar tak i problemet.

– Det vi ser, er at noen barnehager er veldig gode på det. Mens andre barnehager mener at det nærmest ikke eksisterer i sin barnehage, sier Skinstad-Jansen.

– Enkelte barn blir oftere svarteper

Ingrid Lund

Enkelte barn blir holdt utenfor i leken og er mer sårbare enn andre, forteller Ingrid Lund.

Foto: Sigtor Kjetså / NRK

Professor ved Universitet i Agder Ingrid Lund mener den største utfordringen i kampen mot mobbing i barnehager er å endre de ansattes rolle og holdninger i barnehagen.

– Det er faktisk slik at enkelte barn blir oftere svarteper i barnehagen, ikke bare blant barna, men også blant de ansatte. Det er viktig er at barnehagene ser på sin egen praksis og holdninger til det enkelte barn i sin egen barnehage, forteller Lund til NRK.

– Så det er mennesketypene som jobber med barn som er avgjørende?

– Det er holdningene og verdiene som de ansatte tar med seg inn i jobben som er det viktigste, forklarer Lund.

Anton og Even i Havnabakken barnehage

GOD STEMNING: Anton og Even i Havnabakken barnehage på Nordberg i Oslo forteller at de har egne regler mot mobbing. Alle skal leke med alle, ingen skal bruke stygge ord og om noen spør om å være med på leken, skal man svare ja.

Foto: Svein Vestrum Olsson / NRK

Vil heve kompetansen i barnehagene

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) i en barnehage i Oslo.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen vil at kompetansen skal styrkes i norske barnehager.

Foto: Braastad, Audun / NTB scanpix

Utdanningsdirektoratet har, på oppdrag fra kunnskapsdepartementet, utarbeidet en kompetansepakke knyttet til læringsmiljø og mobbing i barnehage og skole. Målet er å styrke eieres, barnehagers og skolers kompetanse.

– Vi lanserer nå kunnskapspakker for at barnehagene skal få mulighet til å lære opp de ansatte enda bedre, og det kommer nå i løpet av kort tid. Og så har vi varslet en gjennomgang av hele regelverket i antimobbepolitikken for å styrke barn og unges rettssikkerhet, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Han har selv en to år gammel jente som startet i storbarnsavdeling i dag.

– Hverken jeg eller vi som samfunn kan leve med at noen barn blir mobbet i barnehager eller skole, sier Isaksen.

Ingrid Lund tror det trengs mer enn bare kompetanseheving for å få slutt på mobbing i norske barnehager.

– Kompetanseheving i barnehagene trenger vi. Men det er holdningene som trenger å endres. Barnehagene må stille kritiske spørsmål til seg selv, drøfte det med andre og si ifra når ansatte ikke gjør jobben de skal, sier Lund.

AKTUELT NÅ