– Barnehagebarn driver med avansert mobbing

Mobbing i barnehager er mer utbredt enn hva man tidligere har trodd, viser ny studie fra UiT Norges arktiske universitet.

Barnehage

Barnehagebarn kan ha en avansert form for mobbing, ifølge studien.

Foto: Kallestad, Gorm / NTB scanpix

– Mobbing er et problem også i barnehager, konkluderer førstelektor i pedagogikk Mai Britt Helgesen ved UiT med i en studie.

Hun mener mobbinga som skjer i barnehagene lenge har vært ignorert.

– Jeg tror vi har ignorert det problemet fordi vi ser på mobbing som ondsinnede handlinger, og små barn er ikke onde. Derfor har vi ikke knyttet mobbing til barnehagebarn, sier Mai Britt Helgesen til NRK.

– Mobber på en avansert måte

Siden 2006 har hun gått grundig inn på mobbing i barnehager.

I sin nye studie konkluderer Helgesen med at det er mye mobbing i barnehager, og at det kan være vanskelig å oppdage slik mobbing for voksne, siden små barn kan gjøre det på en mer avansert måte enn eldre.

– Spesielt når de skal ekskludere en annen fra gruppa. For eksempel kan de si at alle som har blå joggebukse får være med, og så er det alltid en som ikke har blå, som igjen registrerer at jeg ikke har den rette fargen. Det er på en måte en del krypterte utstøtelseskoder.

Hun legger til at det ikke er mobbing dersom det ikke er et mønster som gjentar seg.

– Det må gjentas over tid før vi kan kalle det for mobbing. At det blir et system og et mønster, sier Helgesen.

– Foreldre og barnehageansatte er viktige

Lektor Mai Brit Helgesen

Mai Britt Helgesen mener vi lenge har ignorert mobbing blant barnehagebarn.

Foto: Åse Pulk

Torsdag samlet Mai Britt Helgesen barnehagearbeidere i Nord-Norge, for å informere dem om problemet. Hun kunne fortelle at mobbing sjeldent oppstår bare på grunn av barnet.

Ofte kan personalet og foreldre påvirke til mobbing uten å være klar over det.

– Foreldre er en veldig viktig gruppe her, og en viktig samarbeidspartner med barnehageansatte når mobbing er en realitet. Fordi foreldre har også holdninger som kan overføres til barna. Barnehageansattes praksis kan også bidra inn mot ekskludering. Blant annet med å stigmatisere barn som er urolige eller aggressive.

– Dette er kjempeviktig

Veronica Sund og Vigdis Rabben Lamo jobber begge i barnehager i Harstad, og deltok på et dagskurset i Tromsø. De er positive til at Helgesen fokuserer på mobbing i barnehager.

– Dette er kjempeviktig. Jo tidligere vi får tatt tak i det vi ser tendenser til, og får stoppet det, jo bedre er det. Det er ikke noe vi bare kan stikke under en stol, og si at det ikke er mobbing, forteller de til NRK.

Helgesen mener at det bare er å komme i gang med arbeidet sånn at man kan unngå mobbing i barnehagene.

– Det er ganske ille når små barn opplever det så tidlig. Derfor er det viktig å starte tidlig å forebygge det på en best mulig måte.