NRK Meny
Normal

Stoltenberg deler på ansvaret

STORTINGET (NRK.no): Jens Stoltenberg slår fast at han har øverste ansvar for det som gikk galt 22. juli. Samtidig understreker han at han ikke er den eneste som må svare på hvorfor så mye ikke fungerte.

Jens Stoltenberg redegjør for 22. juli i Stortinget

Jens Stoltenberg redegjør for 22. juli i Stortinget

Foto: NTB SCANPIX / Reuters

– Rapporten er grundig og konkret, alvorlig og ubehagelig. Vi har fått den rapporten vi ba om, det er jeg takknemlig for. Også ubehaget.

Slik begynte Jens Stoltenberg sin redegjørelsen av funnene i 22. juli-kommisjonens knusende rapport om norsk beredskap.

Les også: Hastemøte for å grille Stoltenberg
Les også: - Veldig alvorlig for Jens

Han gikk videre til å snakke om de seks hovedpunktene i kommisjonsrapporten.

– Dette er problemene

– Problemet er ikke at det ikke finnes planverk, men at dette planverket ikke brukes. Problemet er ikke at det ikke avholdes øvelser, men at evnen til å ta lærdom av dem er for liten, sa Stoltenberg.

Han viste til at selve ledelseskulturen i justissektoren skaper problemer når det gjelder risikoforståelse og gjennomføringsevne.

– Det handler om ledelse, kulturer og å forstå farer. Ansvaret for at dette skjer ligger hos lederne på alle nivåer. På statsminister og statsråder, administrative ledere, i direktoratene og på hver avdeling og hvert lokale kontor, sa Stoltenberg.

Han sa arbeidet må starte på toppen.

– Regjeringen har vedtatt å gjennomføre særskilte møter om beredskap og sikkerhet. Vi skal også innkalle alle toppledere i staten til møter med fornyings- og administrasjonsministeren, sa Stoltenberg.

Han vil selv være til stede på møte som først og fremst skal se på ledelseskulturen i departementene.

Stoltenberg sa også at de skal lære sikkerhetstenkning av petroleumssektoren.

– Jeg har det øverste ansvaret. For nødetatene, for forsvaret og helsesektoren. Jeg er ansvarlig for det som gikk galt, og det som gikk riktig, sa Stoltenberg.

Les også: – «Ansvar» har blitt et svadabegrep

Spredte ansvar ned i organisasjonen

Samtidig understreket han at ansvaret også gikk nedover i organisasjonen.

– At statsministeren har det øverste ansvaret, fritar ikke andre for deres ansvar. Etter vår statsskikk har den enkleste statsråd ansvar for sine områder. De ulike etater og virksomheter har ansvar.

Les også: – Det tok for lang tid å stenge Grubbegata, det er ingen tvil om det

Han sa at Politidirektoratet har ansvar for hvordan politiet fungerer og helseforetaket for den medisinske beredskapen.

– Dette må ligge fast, hvis ikke risikerer vi ansvarspulverisering, sa statsministeren.

Han var imidlertid klar på hvem som har det største ansvaret for 22. juli.

– President, la meg minne om det viktigste når man snakker om ansvar, det er gjerningsmannen som har ansvar for ugjerningene, det er han alene, og det må vi aldri glemme, sa Stoltenberg til Stortinget.

– Alvorlige svakheter

Men til tross for en knusende rapport hos 22. juli-kommisjonen, viste Stoltenberg til områder som ikke fikk kritikk av kommisjonsrapporten. Blant annet det såkalte sikkerhetsprosjektet, der grunntanken får ros i kommisjonen sin rapport.

Stoltenberg sa at sikkerheten i regjeringskvartalet ble vesentlig forbedret etter 2005, og at Fornyings- og administrasjonsdepartementet hadde ansvar for dette.

– Et vesentlig tiltak var likevel ikke ferdigstilt, stengningen av Grubbegata. Tillatelse til å sette i gang ble gitt, men gaten ble ikke stengt. Arbeidet skulle være ferdig i oktober. Men da var det for sent, sa Stoltenberg.

Ifølge statsministeren viser svikten i politiet og arbeidet med stengningen av Grubbegata alvorlige svakheter og at regjeringen nå vil prøve å få på plass raskere saksbehandling i forvaltningen.

– Det er viktig å ha med seg at kommisjonen viser at mye gikk bra den 22. juli, det handler blant annet om helsetjenesten og redningsarbeidet, sa Stoltenberg.

– Vi kan aldri rette opp feil fra fortiden

Stoltenberg erkjente at kommisjonen har avdekket feil, mangler og utilstrekkeligheter i det som ble gjort 22. juli og i ukene, månedene og årene før angrepet.

– Det ble tatt gale beslutninger, og viktige vedtak ble ikke iverksatt.

Han pekte på tre konklusjoner fra kommisjonsrapporten:

  • Grubbegata skulle vært stengt, det ble den ikke.
  • Gjerningsmannen kunne vært pågrepet tidligere, det ble han ikke.
  • Viktige sikringstiltak skulle ha vært på pass. Det var de ikke.

– Dette beklager jeg. Vi kan aldri rette opp feil i fortiden, derimot kan vi lære av fortiden, sa Stoltenberg.

– Veien videre

Statsministeren sa også at arbeidet videre skal foregå etter fem akser.

  1. Flere og bedre øvelser på alle nivåer i forvaltningen. Det skal også satses mer på å koordinere og samhandle innad i etater og mellom etatene.
  2. Det skal etableres et nytt beredskapssenter for politiet i Oslo der det tas sikte på å samle politiets helikoptertjeneste, beredskapstroppen og hundetjenesten i Oslo politidistrikt. Samferdselsministeren har beordret NSB (som eier tomten) om å stille tomten til disposisjon.
  3. Styrke Forsvarets evne til å bistå politiet i beredskapssituasjoner. Fra januar skal den militære helikopterberedskap på Rygge kunne yte håndhevelsesbistand.
  4. Styrke arbeidet med sikring av objekter som kan være spesielt utsatt for angrep.
  5. Helse- og omsorgsministeren gjennomgått kommisjonens anbefalinger på helseområdet. Det handler om å klargjøre forståelsen av helsepersonelloven, slik at helseforetakene kan bruke unntakene fra taushetsplikten i katastrofesituasjoner. Og om å opprettholde kapasitet og fleksibilitet, og sikre ressurser til øvelser.
Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger