Sterk auke i talet på konkursar i april

Talet på konkursar steig med 22,1 prosent i april, samanlikna med same månad i fjor. I Oslo steig talet på konkursar med nesten 75 prosent.

Interiørbutikken Ting går konkurs

Talet på konkursar auka sterkt i Oslo i april.

Foto: Ingvild Ulset / NRK

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten.

Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Det er konkursstatistikken til Bisnode Dun Bradstreet som viser auken. Dette er første månad med auke etter at koronaen trefte næringslivet, viser tala frå data- og analyseselskapet.

– Konkursane har lenge vore på eit kunstig lågt nivå, seier kredittøkonom Per Einar Ruud i Bisnode.

Han meiner støtteordningane har fungert bra, men at moglegheitene for stadige utsetjingar av skatte- og avgiftsinnbetalingar eigentleg berre skyv konkursane framover i tid.

– Med konkursauke i april, og mange bedrifter som så skal betale to- og tredoble skatte- og avgiftsrekningar og dessutan feriepengar om ikkje lenge, vil nok konkurstala ganske sikkert auke vidare, seier Ruud.

Stor auke i bygg og anlegg

Bygg- og anleggsbransjen, som normalt står for rundt ein av fire konkursar, har hatt færre konkursar gjennom koronakrisa – fram til no. I april var auken på 61 prosent.

Betre tal er det derimot for hotell- og restaurantbedriftene, som trass nedstengingar og skjenkjeforbod i stor grad klart seg bra. I april var det ein nedgang på 39,6 prosent i konkursar og tvangsavviklingar.

Også innan detaljhandel har det vore nedgang, 18,8 prosent i april.

Oslo og Viken dreg konkurstala opp

Alle fylke har nedgang i konkurstala, med unntak av storfylka Viken og Oslo.

Viken har hatt ein oppgang i konkursar og tvangsavviklingar med 28,2 prosent i april, medan Oslo har ein auke på heile 74,1 prosent.

Størst nedgang har Troms og Finnmark med 71,4 prosent.

Mer om koronaviruset

Status Norge

Sist oppdatert: 05.05.2021
2 385
Smittede siste 7 dager
109
Innlagte
767
Døde
1 390 013
Vaksinerte

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger