SSB: Lave renter og fall i boligprisene

Rentene forblir lave, fordi det blir lav økonomisk vekst i Norge de neste årene. Statistisk sentralbyrå varsler en økonomi i krabbegir, der boligprisene faller til 2020.

Nye sedler 2017

RIGGET FOR LAV VEKST: Rentene forblir lave, fordi det blir lav økonomisk vekst i Norge de neste årene. Det har Statistisk sentralbyrå regnet ut.

Foto: Norges Bank

– Vi tror at rentene kommer til å ligge lavt lenge og det er gode grunner til det, sier forsker Thomas von Brasch i Statistisk sentralbyrå, SSB.

Han forklarer at landet fortsatt er i en lavkonjunktur, på tross av økonomisk oppgang.

– Vi sier ikke bare at veksten blir moderat, vi sier at den går i krabbegir og at den er skjør. Med det mener vi at det ikke er mye som skal til, før nedgangskonjunkturen forlenges, sier von Brasch.

Forsker Thomas von Brasch

SKJØR OPPGANG: – Vi sier at veksten går i krabbegir og at den er skjør. Med det mener vi at det ikke er mye som skal til, før nedgangskonjunkturen forlenges, sier SSB-forsker Thomas von Brasch.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

– Økonomi på krabbegir

Byrået spår en moderat vekst i norsk økonomi, mens boligprisene faller i år og neste år, før de flater ut og kan stige litt igjen fra 2020.

Det betyr også at de lave rentene forblir lave.

– Ledigheten er fremdeles relativt høy, vi er i en situasjon i boligmarkedet hvor boligprisene har falt og de kommer til å fortsette å falle i to år, ifølge våre prognoser. Det er gode grunner for å holde renten lav lenge, sier forsker Thomas von Brasch i Statistisk sentralbyrå, SSB.

Boligprisnivå som 2016 i 2020

Statistisk sentralbyrå venter altså to nye år med boligprisfall. Nedgangen er beregnet til 4,8 prosent neste år og 1,2 prosent i 2019. Første i 2020 får en se boligpriser på samme nivå som i 2016.

Leiligheter på Tjelta i Sola

BOLIGPRISENE FALLER LENGE: – Ledigheten er fremdeles relativt høy, vi er i en situasjon i boligmarkedet hvor boligprisene har falt og de kommer til å fortsette å falle de neste tå årene, ifølge SSB.

Foto: Anders Fehn / NRK

Ledigheten svakt ned

I midten av 2016 var ledigheten kommet opp i 5 prosent ifølge Arbeidskraftsundersøkelsen (AKU).

Siden da har ledigheten falt.

Framover venter Statistisk sentralbyrå at en bedre konjunkturutvikling bidrar til at sysselsettingen øker, men arbeidsstyrken, altså de som vil ha jobb, vil trolig også øke og legge en demper på nedgangen i arbeidsledigheten.

Beregningene gir en arbeidsledighet på 3,9 prosent i 2020.

I år blir arbeidsledigheten 4,2 prosent, tror SSB.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger