Nav: Ledigheten faller for niende måned på rad

I august var det 1.400 færre helt arbeidsløse, ifølge sesongjusterte tall fra Nav. Andelen helt ledige er nå på 2,7 prosent av arbeidsstyrken.

Nav

MINDRE Å GJØRE: Summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak har falt med 8.400 på ett år, viser NAVs egne tall.

Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Det er niende måned på rad at arbeidsledigheten går ned, skriver Nav i sin rapport for august. Bruttoledigheten, som også inkluderer arbeidssøkere som deltar på tiltak fra Nav, falt med 9.300 personer og utgjør nå 3,2 prosent av arbeidsstyrken.

– August er den niende måneden på rad med nedgang i den registrerte arbeidsledigheten. Veksten i norsk økonomi har tatt seg opp i første halvår i år, og vi forventer at ledigheten vil fortsette å gå noe ned framover, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng i en pressemelding.

Erna Solberg og Anniken Hauglie

Statsminister Erna Solberg (H) og arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) kommenterer Navs ledighetstall for august.

Foto: Hedvig Bjørgum / NRK

– Gledelig

Statsminister Erna Solberg sier at ledigheten på 2,7 prosent er relativt lav for ledighet i Norge også historisk sett.

– Vi vet det er ulike ledighetstall, men det som er gledelig er at ledigheten blant unge går ned, at veksten er på vei opp og at det skapes nye arbeidsplasser i Norge, sier hun.

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie kommenterer augusttallene med at arbeidsmarkedet er i rask bedring.

– Ledighetstoppen etter oljeprissjokket er definitivt bak oss, og den positive utviklingen vi har hatt på arbeidsmarkedet gjennom 2017, fortsetter, sier Hauglie.

– Flere ut i jobb

Hun sier at det og meldes flere ledige stillinger til Nav.

– Vi ser at permitteringene er halvert og dette betyr at flere kommer ut i jobb, fortsetter Hauglie.

Om Norge har hatt en økning i sysselsettingen kommer ikke frem av tallene til Nav.

– Nå viser ikke disse tallene sysselsetting, men nasjonalregnskapstallene viser at sysselsettingen øker igjen etter at den har gått ned, sier Solberg.

SISTE NYTT

Siste meldinger