– Bekrefter at Krekar er en trussel mot rikets sikkerhet

Erna Solberg mener de nye opplysningene om Ansar al-Islam bekrefter det norske myndigheter har hatt mistanker om. Detaljene har likevel aldri vært på bordet før.

Erna Solberg

Erna Solberg var kommunalminister da Mulla Krekar ble utvist med hensyn til rikets sikkerhet. Da kjente de ikke alle detaljene fra de militære rapportene.

Foto: Lien, Kyrre / SCANPIX

I dag kan NRK fortelle hvordan organisasjonen Mulla Krekar var med på å grunnlegge omtales i Wikileaks-dokumentene fra Irak. Ansar al-Islam knyttes i de tidligere hemmeligstemplede forsvarsdokumentene til både produksjon av bomber, angrepsplaner og gjennomførte angrep.

Les: Ansar al Islam i Wikileaks-dokumentene
Les:
Stor produsent av bilbomber

Ansar al-Islam, og Ansar al-Sunna som organisasjonen også var kjent som i en periode, blir i dokumentene omtalt 184 ganger.

– Jeg kjente ikke alle disse detaljene

Mulla Krekar i Irak

Mulla Krekar grunnla Ansar al Islam i 2001. Nå kobles organisasjonen til mange militære rapporter fra Irak-krigen til gruppa.

Grunnleggeren Mulla Krekar fungerte som leder for organisasjonen fram til 2003, men allerede i 2002 ble han fengslet i Nederland, siktet for terrorvirksomhet.

Helt siden begynnelsen av 2003 har norske myndigheter forsøkt å få ham ut av landet. Erna Solberg hadde frem til 2005 ansvaret for saken som kommunalminister, men kjente aldri til detaljene som beskrives i Wikileaks-dokumentene.

– Jeg har ikke kjent til alle disse detaljerte opplysningene før. Vi har derimot kjent til indikasjoner, historier og eksempler. Noen av disse eksemplene har vært med i rettsbehandlingen av søksmålet mot utvisningsvedtaket, forteller Solberg til NRK.

Hun forteller til NRK at hun som øverste politiske leder ikke har sett de dokumentene NRK nå har funnet i mengden med rapporter lekket fra Wikileaks.

Solberg mener dette nok skyldtes at Irak den gangen var et land det var vanskelig å få informasjon fra.

– Når Krekar-saken begynte i Norge så var fremdeles Irak et land vi ikke fikk fullt ut god informasjon fra, sier Solberg. Norske myndigheter hadde likevel andre informasjonskilder, og de ga noe av det samme inntrykket.

– Rapportene fra blant annet Human Rights Watch tydet på brudd på menneskerettighetene. Blant annet ble brutal Sharia-lovgivning innført i områdene der Krekars organisasjon hadde kontroll. Informasjonen den gangen tydet også på tilknytninger til terror.

Vært utvist siden 2003

I 2002 ble Krekar fratatt sin asylstatus med bakgrunn i mistankene om terrorvirksomhet, og året etter ble han utvist fra Norge av hensyn til rikets sikkerhet. Erna Solberg mener opplysningene fra de militære rapportene nå er med på å underbygge valgene som ble tatt da Krekar ble utvist.

– Det virker som dette bekrefter deler av det vi hadde sterke mistanker om, men ikke hadde denne typen kilder for å stadfeste den gangen, sier Solberg.

Hun mener derfor valgene som ble tatt var riktige.

– Opplysningene bekrefter vel det Høyesterett har stadfestet. Mulla Krekar er en trussel mot rikets sikkerhet, og vi gjorde rett i de vedtakene vi fattet i utlendingsadministrasjonen under min ledelse, sier den tidligere kommunalministeren.

Var du kjent med at organisasjonen stod bak denne typen aktiviteter?

– Ja, det var en del av bakgrunnen for utvisningsvedtaket, og har blant annet blitt behandlet i norske rettsaler. Det som kommer fram nå er en ytterligere bekreftelse på at Ansar al Islam hadde tilknytning til terror.

Til tross for at Mulla Krekar ble utvist med hensyn til rikets sikkerhet allerede i 2003 oppholder han seg fortsatt i Norge.

NRK har vært i kontakt med Krekars advokat Brynjar Meling om innholdet i Wikileaks-rapportene. Krekar ønsker ikke å gi noen kommentar til NRK.

Erna Solberg mener at det til slutt må komme på plass en løsning slik at Krekar kan sendes ut av landet. Likevel må det flere ting på plass før det kan skje.

– Vi ønsker å få Krekar ut av landet. Det som gjenstår er å få en avtale med Irak slik at vi kan gjennomføre en retur etter norsk lov. Norsk lov forutsetter at han ikke blir utsatt for tortur eller dødsstraff, sier Solberg

Hvordan skal regjeringen få til dette?

– De må få på plass en avtale med Irak. Deretter blir det opp til en norsk domstol å avgjøre om avtalen kan stoles på, og man dermed kan gjennomføre en retur.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger