Hopp til innhold

Solberg: – Alle tiltak var kanskje ikke nødvendige, men de var riktige

Statsminister Erna Solberg (H) sier det er lett å være etterpåklok når det gjelder enkelte av de strenge tiltakene regjeringen valgte å innføre i kampen for å hindre spredning av koronaviruset. Men hun mener alle var riktige på det tidspunktet de ble innført.

Vi stengte ned på de områdene vi mente var nødvendig, sier statsminister Erna Solberg i et intervju onsdag.

– I ettertid kan vi alltid sitte og si at det og det tiltaket kanskje ikke var nødvendig, men det er vanskelig å si om det er summen av tiltakene som gjorde at vi fikk de gode resultatene så fort, eller om det var enkelttiltak som var aller viktigst, sier statsministeren.

I et halvtimes langt intervju på «Torp» på NRK onsdag kveld åpnet hun opp om den vanskelige tiden da regjeringen måtte innføre de «mest inngripende tiltakene vi har hatt i Norge i fredstid».

I dag er det elleve uker siden statsministeren ga den tøffe beskjeden til Norges befolkning. Hun mener alle tiltakene måtte innføres på daværende tidspunkt.

– Basert på den informasjonen vi hadde på det tidspunktet, så la vi til grunn en føre-var-strategi, sier Solberg.

– Var det nødvendig å stenge skoler? Kanskje ikke. Men samtidig så mener jeg at det var riktig å gjøre på det tidspunktet.

– Jeg tok sikkert mange av avgjørelse ut ifra frykt, sier Solberg om tiltakene som har blitt innført de siste par månedene i kampen mot koronaviruset.

Du kan se intervjuet i sin helhet på NRKs nett-TV her.

– Måtte få kontroll

Hun forteller om hvordan regjeringen så at det ble en økende frykt i befolkningen for det nye viruset. Mange foreldre trakk barna sine ut av skolen og mange kommuner stengte skolene uten å tenke over hvilke rettigheter foreldre som måtte på jobb skulle ha med tanke på omsorgstilbud for sine barn, ifølge statsministeren.

– Da er det viktig at vi får litt kontroll på situasjonen og at vi sørger for å ha regler i fellesskap, sier Solberg.

– Kan denne voldsomme nedlukkingen ha bidratt til å skape en økt frykt i befolkningen?

– Det var viktig å adressere den frykten som allerede var der. Vi begynte å se resultatene fra andre land med stor sykdomsspredning. Norge lå veldig høyt på smittelisten på det tidspunktet, så jeg tror ikke det nødvendigvis skapte større frykt, sier statsministeren.

– Worst case-scenarioene ble styrende

Under intervjuet fikk statsministeren også spørsmål fra programleder Ole Torp om diskrepansen i rådene regjeringen fikk fra Folkehelseinstituttet (FHI) og Helsedirektoratet om hva som var den riktige fremgangsmåten når det gjaldt enkelte av tiltakene - som for eksempel stenging av skoler og barnehager.

– På noen områder må regjeringen og Helsedirektoratet ta de overordnede betraktningene som ikke bare handler om smittevern, men også hvordan sammenhengen i vårt samfunn fungerer, sier hun.

– Kan du med hånden på hjerte si at du aldri i løpet av disse elleve ukene vi har lagt bak oss tok en avgjørelse ut ifra frykt?

– Jeg tok sikkert mange av avgjørelse ut ifra frykt. Worst case-scenarioene ble styrende – og vi tenkte hele tiden på; «hvordan kan vi være føre-var?». Disse scenarioene gjør at du sier «kanskje tar vi hardere i enn vi tenkte, men vi må faktisk ikke holde igjen selv om vi ikke er sikker på at det blir så ille».

Solberg sier hun kommer til å ta ansvar som statsminister for at regjeringen gjennomføre de sakene som Stortinget har vedtatt i forbindelse med endringene i bioteknologiloven.

Ville ikke svare på Ropstad-spørsmål

Selv om intervjuet for det meste handlet om koronasituasjonen og hvordan det har vært å styre Norge under denne perioden, var det uunngåelig at statsministeren også fikk spørsmål om de historiske endringene i bioteknologiloven som Stortinget vedtok mandag.

Dette var et stort nederlag for Høyres samarbeidspartner KrF, og KrF-leder og barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad gikk langt i å antyde overfor NRK at han ikke vil jobbe for en rask innføring av endringene slik Stortinget har bestemt.

Dette førte til mange reaksjoner blant opposisjonen, og AP-leder Jonas Gahr Støre sa til NRK at han forventer at Solberg «setter ham på plass og gjør det helt klart at regjeringen har til hensikt å følge opp».

– Trenger KrF-lederen en oppstramming?

– Jeg som statsministeren tar på meg ansvaret for at vi skal gjennomføre de sakene som Stortinget har vedtatt og følge det opp lojalt. Men det skal også skje innenfor de prinsippene og premissene vi har for helseprioritering, sier Solberg uten å svare direkte på om utspillene til KrF-lederen får konsekvenser.

AKTUELT NÅ