Solberg og Stoltenberg blir ikke innkalt til høring

Glem Erna og Jens når Kontroll- og konstitusjonskomiteen skal ha høring rundt Riksrevisjonens refs av beredskapsarbeidet i Norge etter 22. juli 2011.

Erna Solberg og Jens Stoltenberg under minnemarkering i Regjeringskvartalet

Ingen av disse må møte til høring om beredskapsarbeidet i Norge etter 22. juli 2011.

Foto: Grøtt, Vegard / NTB scanpix

Både den nåværende, Erna Solberg (H), og den tidligere statsministeren og nåværende generalsekretær for NATO, Jens Stoltenberg (Ap), var blant navnene på mulige høringsdeltakere før tirsdagens møte i Kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget.

På møtet bestemte et stort flertall i komiteen at hverken Solberg eller Stoltenberg må møte.

Kolberg benekter at han beskytter Stoltenberg

Bakgrunnen for høringen er refsen fra Riksrevisjonen for beredskapsarbeidet i Norge etter 22. juli.

Riksrevisjonen har funnet alvorlige svakheter i Justis- og beredskapsdepartementets styring av arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap.

Her utdyper riksrevisor Per Kristian Foss kritikken mot Justisdepartementets beredskapsarbeid.

– Det å kalle inn den sittende statsministeren har vi aldri gjort før. Det vil vi være litt påholdne med, for det er andre som kan svare på disse spørsmålene på en relevant måte.

Slik begrunner komitéleder Martin Kolberg (Ap) at statsministeren ikke blir bedt om å møte.

Mye av kritikken gjelder perioden da Ap satt i regjering. Beskytter du Jens Stoltenberg ved å la være å kalle ham inn?

– Nei, selvfølgelig ikke. Derfor har vi også invitert to tidligere justisministre. Grete Faremo og Knut Storberget svarer på hva som har skjedd i hans regjeringstid på en god og relevant måte, sier Kolberg.

Den beslutningen er komitémedlem Per Olaf Lundteigen (Sp) helt uenig i. Han har tatt dissens på avgjørelsen.

Lundteigen tar dissens

Per Olaf Lundteigen
Foto: Siv Sandvik / NRK

– Det er feil ikke å innkalle disse to. Jens Stoltenberg sa, helt presist, etter Gjørv-kommisjonen at det var en kultur som måtte endres når det gjelder ledelse i beredskapsarbeide, sier Lundteigen.

Han sier at han var alene om å ha denne meningen, og at han må ta resultatet til etterretning.

Abid Raja (V) står på flertallets beslutning om at det ikke er nødvendig å innkalle hverken Erna eller Jens til høringen.

– Jeg tror det er riktig at vi kaller inn nåværende og to tidligere justisministre. Det håper jeg vil gi svar på det Riksrevisjonens rapport påpeker. Det er riktig at komiteen ikke lager unødig politisk støy når dette ikke er nødvendig.

Dere sender likevel noen skriftlige spørsmål til sittende statsminister?

– Ja, når det gjelder Jens Stoltenberg sin periode, så har man en lang evalueringsrapport på bordet med svar på hvordan det stod til. Hvordan man har organisert seg nå har man ikke nødvendigvis full innsikt, og vi har derfor funnet det riktig å sende et brev for å få noen avklaringer. Det er helt ordinært, sier Raja.

SISTE NYTT

Siste meldinger