Tusenvis av bønder marsjerte i hovudstaden

Rundt 3500 bønder samla seg i hovudstaden i demonstrasjon mot regjeringa sin landsbrukspolitikk, etter at bondeorganisasjonane braut forhandlingane med staten.

Opptog for norsk landbruk

PROTEST: I følgje bondelaget har 3500 bønder samla seg i hovudstaden. Dei marsjerer frå landbrukets hus på Grønland i Oslo til Stortinget. Se flere bilder fra markeringen her.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

– Vi ville bli lagt merke til, seier generalsekretær i Bondelaget, Per Skorge.

Bønder frå alle delar av landet demonstrerte utanfor Stortinget tysdag. Protesten skjer etter at staten og bondeorganisasjonane braut jordbruksforhandlingane førre veke. Stridsspørsmålet står om inntektene til bøndene.

– Det handlar om å redusere inntektsgapet mellom oss bønder og andre grupper. Då vil vi sikre at det å bli bonde er eit attraktivt val, seier Skorge

Bønder i Oslo

I MARSJ: Bøndene gjekk gjennom Oslo. Frå landbrukets hus på Grønland gjennom Karl Johan til Stortinget.

Foto: Jon P. Petrusson / NRK

Bøndene vil ha ein milliard meir

Regjeringa sitt første tilbod var på 410 millionar kroner, bøndene ville ha 1,45 milliardar. Ein milliard kroner meir. Landbruksministeren meiner det er uforsvarleg i ei utfordrande tid for arbeidstakarar.

– Vårt tilbod ville gjeve bøndene betre inntektsutvikling i åra framover enn det andre grupper kan rekne med, seier han til NRK.

Bønder marsjerer i byen

LEVEN: Det gjekk ikkje stille for seg då bøndene gjekk gjennom hovudstaden.

Foto: JON P. PETRUSSON / NRK

Bondeorganisasjonen er ikkje einig i at forholda til bøndene er gode nok.

– Poenget er at norske bønder ligg langt etter. For oss handlar det om å redusere dette inntektsgapet. Stortinget har vedtatt at dette skal skje, det må også regjeringa ta inn over seg.

Opptog for norsk landbruk

TYDELEG BODSKAP: Framme ved Stortinget møtte bøndene opp med banner og plakatar.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

– Handlar denne demonstrasjonen meir om politikk enn om det faktiske oppgjeret?

– Nei, det handlar om rammevilkåra for norsk matproduksjon. At vi skal klare produsere meir mat og løfte landbruket for framtida, seier han.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger