Hopp til innhold

Slakter fengselets nye millioninvestering: – Våre erfaringer er skremmende

Ansatte i norske fengsler er kritiske til ledelsens innkjøp av nytt sikkerhetsutstyr. De mener det svekker sikkerheten i norske fengsler.

Jan-Kåre Sandlie i Kriminalomsorgsdirektoratet

ERFARING: Kriminalomsorgsdirektoratets direktør sier at de har gjort seg nyttige erfaringer med bruken av skannere som vil brukes for å forbedre systemet. Til høyre ser man en illustrasjon av en skanner.

Foto: Ali Iqbal Tahir / NRK

Prislappen er 1,75 millioner kroner og hittil er maskinen installert i ti fengsel i Norge. Men ikke alle er overbevist.

Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund i Halden har sendt en bekymringsmelding om den flunkende nye millioninvesteringen til Kriminalomsorgen. I brevet som NRK har fått tilgang til skriver de:

– Våre erfaringer med anskaffet bodyskanner er skremmende. Det er urovekkende at man anser dette som en form for sikkerhet når man tester hvor mye som kan gå igjennom denne uten at det gir utslag.

– Egne tester lokalt viser at man kan passere med 5 gram hasj uten at det gir utslag. Det samme gjelder både 4–5 snusposer samlet. Ingen av delene noe særlig godt gjemt.

Slik ser det ut når noen er inne i en kroppsskanner. Dette bildet er fra Schiphol flyplass i Amsterdam.

KROPPSSKANNER: Slik ser det ut når noen er inne i en kroppsskanner. Dette bildet er fra Schiphol flyplass i Amsterdam.

Foto: DAVID HECKER / AFP

I bekymringsmeldingen går det frem at ansatte i Halden opplever en stor uro i organisasjonen knyttet til innføringen. NRK har snakket med flere fengselsbetjenter i flere ulike fengsler, som deler bekymringen.

– Dette er samtaleemne i enhver samkjøringsbil, ethvert vaktrom, i pausene og på tvers av avdelingene og enhetene, går det frem av brevet.

– Fungerer ikke tilfredsstillende

Også hovedverneombudet i Halden fengsel deler bekymringen. Richard Andersen har i et tilsvar til bekymringsmeldingen skrevet følgende:

– Det har vist seg at den nye sikkerhetsskanneren ikke fungerer tilfredsstillende til vår bruk pr. dags dato, dvs. at den gir altfor mange falske utslag og ikke nødvendigvis gjør utslag på narkotika skjult i lommer og på kropp.

Uroen knyttet til den nye maskinen kommer samtidig som Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) har pålagt fengslene å avslutte praksisen med rutinemessig kroppsvisitasjon og stikkprøver, etter en dom i Gulating lagmannsrett.

Til det svarer ansatte at det vil bli en stor økning av ulovlig gjenstander og rus i fengslene.

JOBBER I FENGSEL: Klaus Lintho er fengselsbetjent i Halden fengsel, hvor de har fått den nye skanneren.

JOBBER I FENGSEL: Klaus Lintho er fengselsbetjent i Halden fengsel, hvor de har fått den nye skanneren.

Foto: LO Sarpsborg

– Det kan føre til svekket sikkerhet for ansatte og vårt arbeidsmiljø, men også for innsatte. Når det er innsatte som prøver å bli rusfri, er det ikke like lett hvis det er ruset medinnsatte, eller lett tilgjengelig narkotika i nabocellen, sier fengselsbetjent Klaus Lintho, som til daglig jobber i Halden fengsel.

– I ytterste konsekvens er dette en risiko for samfunnet. Vi får ikke drevet et godt nok rehabiliteringsarbeid hvis vi skal bruke kapasiteten vår på å slukke branner på grunn av rus og andre ulovlige gjenstander i fengsel, legger han til.

NRK har lagt kritikken frem for KDI. De påpeker at de samarbeider tett med tillitsvalgte for å sørge for at det trygt for ansatte og innsatte i norske fengsler.

Assisterende direktør i Kriminalomsorgsdirektoratet, Jan-Erik Sandlie,

Assisterende direktør i Kriminalomsorgsdirektoratet, Jan-Erik Sandlie, understreker at kroppsskannerne ikke er en erstatning for de fysiske kontrollene de gjør, men et supplement.

Foto: Ali Iqbal Tahir / NRK

– Som en del av dette har vi nylig installert kroppsskannere i en rekke fengsler, et supplerende tiltak som kombineres med våre øvrige undersøkelsesmetoder. Det går likevel aldri an å sikre seg hundre prosent mot at det ikke smugles for eksempel rusmidler inn i fengselet, men etaten arbeider godt med dette, og vi ser da også stadig at kontrollene gir resultater, sier assisterende direktør, Jan-Erik Sandlie.

Mener den ikke er laget for bruk i fengsel

Skanneren er i bruk flere steder rundt omkring i landet. Noen steder brukes den for kontroll av besøkende, som i Ringerike fengsel hvor man må la seg skanne i slusebygget, før man slipper inn til besøk.

På Ullersmo brukes den for innsatte. Det finnes også eksempler hvor det benyttes for både besøkende og innsatte.

– Denne maskinen er produsert for flyplasser og det bærer den preg av. Den er ikke laget for å ta det vi primært er på jakt etter, sier Dag Anfindsen, leder i Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund avdeling Romerike.

Kroppsskanneren er ganske lik de som benyttes på flyplasser verden over. Her fra flyplassen i Manchester.

PRØVD FØR? Du har helt sikkert vært innom en kroppsskanner i forbindelse med en jobb- eller ferietur. Det tar som regel noen sekunder inne i maskinen, før man klareres.

Foto: ANDREW YATES / AFP

Han opplyser at det jobbes med forbedringer og det er dialog med produsenten for å få oppgradert programvaren slik at det blir tilpasset bruk i fengsel.

– Per i dag dekker den ikke behovet vi har og utfordringen er at de er for dyre og vi har for få, sier Anfindsen.

KDI opplyser at det nylig er installert en utviklingsenhet hos leverandøren i Norge, hvor kriminalomsorgen sammen med leverandøren videreutvikler kroppsskannerne i tråd med behovene og tilbakemeldingene fra fengselsenhetene.

– Under bruken av skannerne gjør vi nå nyttige erfaringer som igjen brukes til å justere programvaren i dem, slik at de i størst mulig grad fanger opp det vi ikke skal ha inn i fengslene, enten dette handler om rusmidler eller uønskede gjenstander.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ