Hopp til innhold

Skjerper ikke kritikken mot Brenna

De borgerlige partiene er uenige om hvor alvorlig habilitetssaken til Tonje Brenna er. – Jeg har full tillit til Brenna, sier statsminister Jonas Gahr Støre til NRK.

Tonje Brenna

Tonje Brenna fikk kritikk av Stortingets kontrollkomite. Men flere partier ønsket en strengere konklusjon.

Foto: Lise Åserud / NTB

Fremskrittspartiet (Frp) og Høyre har konkludert med at Brenna fortjener «sterk kritikk» fra Stortinget, noe Kristelig folkeparti (KrF) og Miljøpartiet De Grønne (MDG) også vurderer å stemme for når saken kommer til votering i stortingssalen neste uke.

– Senest i dag har det kommet avsløringer som stiller Tonje Brennas utsagn til komiteen om hva hun visste eller ikke visste, i tvil, sier MDGs nestleder Lan Marie Berg til NTB.

– Dersom det viser seg at forklaringen ikke har vært helt sannferdig, må MDG revurdere vår posisjon knyttet til hennes sak fram til behandling i Stortinget, fortsetter hun.

Venstre er imidlertid på linje med flertallet på Stortinget, som kun ønsker å uttrykke en mildere form for kritikk mot Brenna. Og dette bildet vil ikke endre seg fram til Stortinget går til votering tirsdag neste uke.

Det framholder saksordfører Grunde Almeland overfor NRK, selv om Dagens Næringsliv kom med det som framstår som helt nye opplysninger rett før kontrollkomiteen avga sin innstilling tidligere i dag.

– Venstre står trygt i kritikken vi har kommet med. Kjernen i saken har vi jo allerede avdekket med informasjonen som komiteen hadde tilgjengelig, sier Almeland til NRK.

Essensen i DN-saken er kort fortalt at daværende kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) ble informert om at hennes departement ga millionstøtte til Utøya AS, ett år før hun erklærte seg inhabil i saken.

Les også Aksjesaken: Solberg får sterk kritikk

Erna Solberg

– Kjent i mange år

Heller ikke SV, som tidlig var ute og fredet Brenna, ligger an til å endre sine konklusjoner fram til behandlingen i Stortinget.

– Det skal svært mye til at vi endrer syn. I omfang er den klart mindre alvorlig enn Erna Solbergs sak. I tillegg tok Brenna initiativ til å opplyse saken selv og rydde opp, sier SVs Audun Lysbakken til NRK.

Selv mener arbeids- og inkluderingsminister Brenna at det er lite nytt i DN-saken.

– Samarbeidet mellom Wergelandsenteret og Utøya AS har vært kjent i mange år. Det forklarte jeg blant annet i mitt brev til komiteen fra 27. juni. Der ble det også sendt et vedlegg fra 2022 hvor dette samarbeidet er forklart, sier Brenna til NRK.

Hun mener kjernen i feilen hun har begått, er at hun ikke var bevisst på at dette samarbeidet var så tett at det er å regne for økonomisk støtte.

– Jeg oppdaget selv feilene jeg har gjort og har hele tiden vært åpen og ærlig om disse. Jeg har fra første stund hatt et ønske om å rydde opp, sier Brenna.

Hun sier hun tar konklusjonen til etterretning og nå fortsetter det politiske arbeidet med full styrke.

Støre: – Full tillit

– Jeg har full tillitt til Tonje Brenna. Hun har vært åpen om denne saken, og det var jo henne som løftet den fram, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) til NRK.

Støre er på besøk i Warszawa og kommenterer innstillingen til kontroll- og konstitusjonskomiteen derfra.

– Kritikken i komiteen har også Ap vært med på. Tonje Brenna er en dyktig statsråd og har min fulle tillit.

Støre mener det ikke er grunn til å vurdere Brennas sak annerledes etter DNs sak tidligere i dag.

– Jeg mener hun har opptrådt ryddig.

Norwegian Prime Minister Jonas Gahr Støre, left, shakes hands with his Polish counterpart, Donald Tusk ahead of talks on regional security and on military and other support for Poland's neighbour, Ukraine, in its struggle against Russia's aggression, in Warsaw, Poland, on Wednesday, Feb. 28, 2024. (AP Photo/Czarek Sokolowski)

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) er på besøk i Polen. Her sammen med statsministerkollega Donald Tusk.

Foto: Czarek Sokolowski / AP

På spørsmål om Brenna har sluppet billigere unna fordi hun var den første som sto fram og fortalte om brudd på habilitetsreglene, svarer Støre som følger:

– Absolutt ikke. Jeg har vurdert disse sakene ut fra hva de har handlet om. Den saken er av en sånn karakter at det aldri var aktuelt at hun måtte fratre, sier han.

Savner informasjon

Frp-nestleder Hans Andreas Limi mener DN-saken skjerper alvoret i Brennas sak. På dagens pressekonferanse stilte han spørsmål ved om Aps nestleder har informert Stortinget godt nok.

F.v. MDGs Lan Marie Berg, Rødts Seher Aydar, SVs Audun Lysbakken, Frps nestleder Hans Andreas Limi, Sps Nils Bjørke, Høyres Peter Frølich, Aps Frode Jacobsen og Venstres Grunde Almeland.

Etter å ha arbeidet med habilitetssakene i syv måneder, kom innstillingen onsdag ettermiddag.

Foto: Terje Pedersen / NTB

– Opplysningene i Dagens Næringsliv som kom rett før komiteens avgivelse, kan tyde på at Brenna har valgt å holde tilbake informasjon fra Stortinget, sier Limi.

Også Almeland i Venstre er kritisk til at Brenna tilsynelatende ikke har delt all informasjon med Stortinget.

– Det er skuffende. Det har vært tydelig fra komiteens side at vi ønsket all relevant informasjon, og det har vært rikelig med anledninger til å oversende den gjennom de ni månedene vi har gjort våre undersøkelser, sier Almeland.

Men Arbeiderpartiets komitémedlem Frode Jacobsen framholder på sin side at informasjonen hele veien har vært tilgjengelig for Stortinget.

– Det brevet Tonje Brenna sendte komiteen 27. juni i fjor inneholder jo den informasjonen som også nå DN snakker om. Så det er jo ikke noe nytt i de sakene, sier han.

Les også Åpner kontrollsak – men Brenna fredes

Kunnskapsminister Tonje Brenna møter pressen

Sterk kritikk

Høyre mener det er grunn til å fremme sterk kritikk mot egen partileder Erna Solberg, men også mot Ap-politikerne Tonje Brenna og Anniken Huitfeldt.

Her er Høyre ikke på linje med flertallet i kontrollkomiteen, som kun gikk inn for «kritikk» mot Tonje Brenna.

– Brennas sak er sterkt kritikkverdig fordi hun ikke har gitt departementet informasjonen de trengte for å vurdere habiliteten hennes. Hun har ikke vurdert egen habilitet tross direkte oppfordring, og fordi saken førte til ugyldighet og omgjøring av en styreutnevnelse, sier komiteens leder Peter Frølich.

Men Arbeiderpartiet, SV, Sp, Venstre, MDG og Rødt mener altså at Solbergs sak er langt mer alvorlig enn Brennas.

Erna Solbergs sak skiller seg klart ut. Den dreier seg om svært omfattende habilitetsbrudd gjennom en periode på åtte år, mens hun var statsminister og den øverste ansvarlige for regjeringen og landet, sier Frode Jacobsen i Ap.

Som statsminister var hun inhabil i et stort omfang saker som ble behandlet av hennes regjering og hun oppfylte ikke sin undersøkelsesplikt, fortsetter han.

Les også Kontrollkomiteens dom: Dette er habilitetssakene

F.v. Tonje Brenna, Anette Trettebergstuen, Ola Borten Moe, Anniken Huitfeldt og Erna Solberg.

AKTUELT NÅ