Hopp til innhold

Åpner kontrollsak – men Brenna fredes

Både SV og Rødt uttrykker tillit til kunnskapsminister Tonje Brenna, trass i brudd på habilitetsreglene. Men nå blir det full gransking av regjeringsapparatet.

Kunnskapsminister Tonje Brenna møter pressen

FREDES: Regjeringens budsjettpartner SV slår i likhet med Rødt fast at de har tillit til kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap), trass i at det nå blir kontrollsak om habilitetsbrudd på Stortinget.

Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité besluttet nemlig på sitt møte torsdag å åpne en såkalt kontrollsak i kjølvannet av habilitetssakene denne sommeren.

– Det er på sin plass at kontrollkomiteen oppretter sak, sier Venstres Grunde Almeland til NRK. Han er oppnevnt som saksordfører.

Grunde Almeland

SAKSORDFØRER: Venstres Grunde Almeland er valgt til saksordfører for kontrollsaken om habilitet.

Foto: William Jobling / NRK

– Jeg tror veldig mange har vanskelig for å forstå rekken av brudd på helt grunnleggende regler, som vi har sett fra regjeringen denne sommeren. Det er avgjørende for tilliten til politikere at vi går grundig inn i dette. Slike regelbrudd skal ikke skje, sier han.

En kontrollsak omfattes normalt av høringer og ender uansett i en innstilling som skal behandles av Stortinget i plenum.

Utfallet av en kontrollsak er ikke gitt, men behandlingen kan ende med et kritikkvedtak mot regjeringen, statsministeren eller enkeltstatsråder eller i alvorligste fall – med mistillit.

– Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité har en svært viktig funksjon i vårt demokrati, og jeg kan forsikre om at regjeringen vil stille opp og svare på spørsmålene som komiteen har, både om sakene og om regler og retningslinjer, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) i en epost til NTB.

Utvider undersøkelsene

Arbeiderpartiets Frode Jacobsen sier et flertall i komiteen mener undersøkelsene også bør omfatte Erna Solbergs regjering, noe Rødt har tatt initiativet til og som SV tidligere i dag aktivt sluttet opp om.

– Det er helt naturlig å se på hvordan den forrige regjeringen også håndterte spørsmål som dette, sier Jacobsen.

Rødts Seher Aydar sier det hadde vært feil å låse arbeidet til de to siste årene og understreker at saken er alvorlig for omdømmet til politikerne.

– Det er viktig å sikre at folk har tillit til dem som sitter med makta. At de som har makt ikke bruker den til å mele sin egen kake, sier Aydar.

Seher Aydar stortingsrepresentant for Rødt

Stortingsrepresentant Seher Aydar sitter i kontroll- og konstitusjonskomiteen for Rødt.

Foto: Mathias Moene Rød / NRK

I likhet med SV slår hun fast at Rødt har tillit til Tonje Brenna som kunnskapsminister, trass i at hun er den eneste av statsrådene som har brutt habilitetsreglene som fortsetter i regjering.

Frode Jacobsen i Ap sier han er glad for avklaringen som Rødt og SV kommer med, ved inngangen til kontrollsaken.

– Flertallet mener Tonje Brenna har svart godt og utfyllende på spørsmålene fra Stortinget, sier Jacobsen.

Freder Brenna

SVs Audun Lysbakken er enig i at det er nødvendig å vurdere hvordan Erna Solberg og hennes regjering håndterte habilitetsspørsmål fra 2013 til 2021.

Jule / nyttårsintervju med Audun Lysbakken. Han sitter i en sofa og forklarer noe til fotografen. Han har begge hendene oppe i en gestikulasjon og har et par rynker i pannen.

TILLIT: SV gjentar at partiet har tillit til kunnskapsminister Tonje Brenna. Audun Lysbakken sier det ikke er grunnlag for kritikkvedtak mot henne på Stortinget.

Foto: Gorm Kallestad / NTB

Det er aktuelt å se på rutinene til både denne og forrige regjering, og på retningslinjene statsrådene og departementenes embetsverk forholder seg til. Når vi får tre saker samtidig må komiteen vurdere om dette også dreier seg om et systemproblem, sier Lysbakken.

Les også Listhaug mener Brenna ikke svarer godt nok for seg

Kunnskapsminister Tonje Brenna (ap)

Arbeiderpartiets Anette Trettebergstuen har trukket seg som statsråd, noe Senterpartiets Ola Borten Moe også har varslet at han vil gjøre.

Men Aps nyvalgte nestleder, kunnskapsminister Tonje Brenna, sitter altså fremdeles rundt Kongens bord – trass i at også hun har vedkjent seg å ha brutt habilitetsreglene.

Lysbakken sier SV har tillit til kunnskapsministeren.

SV mener Tonje Brenna har svart godt og avklarende på kontrollkomiteens spørsmål. Vi mener hennes sak alene ikke ville gitt grunnlag for å åpne sak i kontrollkomiteen, sier SV-profilen og fortsetter:

Brennas sak er godt nok belyst gjennom komiteens undersøkelse til at SV kan konkludere med at vi har tillit til kunnskapsministeren.

Les også Ber om Trettebergstuen-råd: Riksrett ett av tre alternativer

Anette Trettebergstuen tydelig berørt mens hun melder at hun går av som Kulturminister.

– Ikke grunnlag for kritikk

Lysbakken understreker at et habilitetsbrudd alltid er alvorlig, men framholder at kontrollkomiteen har fått svar på sine spørsmål og viser også til at Brenna på eget initiativ har forsøkt å rydde opp.

Brenna har tatt kraftig selvkritikk gjennom en skriftlig beklagelse til komiteen, og SV ser derfor heller ikke grunn til å fremme et kritikkvedtak mot statsråden i Stortinget, sier Lysbakken.

Les også Flertall for kontrollsak mot regjeringen

2 Statsminister Jonas Gahr Støre 22. juli 2023

Tidligere denne uka kunne NRK fortelle at Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre sikrer tilstrekkelig støtte for kontrollsak mot regjeringen etter habilitetssakene knyttet til tre statsråder.

– Vi ønsker å behandle dette som én samlet sak fordi alle tilfellene handler om regjeringen Støres håndtering av habilitetsreglene, sa kontrollkomiteens leder Peter Frølich (H) til NRK.

Nå kaller han saken svært alvorlig:

– Denne saken er en av de mest åpenbare kontrollsakene på mange år. Det var alvorlig med én sak, og tre på rad gjør det nødvendig å sjekke etter systemfeil i regjeringen.

Frølich mener Brenna, som altså er fredet av SV og Rødt, har svart grundig på spørsmål fra Stortinget, men vil ikke forskuttere kontrollkomiteens sak.

– Saken har sitt klare utspring i at det har blitt gjort flere feil i flere feil departementer under den sittende regjeringen. Vi vil finne ut hvor det har glippet og hvordan det kan unngås fremover. Så vil vi også se bakover i tid på hvordan rutinene har vært, om det har vært endringer og om regjeringen planlegger å endre rutinene fremover.

Stortingsrepresentant for Høyre Peter Frølich

Høyres Peter Frølich leder Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité.

Foto: Terje Pedersen / NTB

Solberg vil ikke varsle mistillit

Høyre-leder Erna Solberg sier til NRK at det er nødvendig at Stortinget nå oppretter en formell kontrollsak etter avsløringene om at tre statsråder har brutt habilitetsreglene.

– Rett og slett fordi jeg tror at det norske folk forventer at Stortinget tar kontrolloppgaven sin på alvor og går igjennom regelverket. Hva som blir konklusjonen, får saksarbeidet avgjøre, sier Solberg.

– Er det riktig at Brenna får bli sittende som statsråd?

– Det har ikke jeg tenkt å ta stilling til. Først og fremst er det statsministeren sin tillit som er avgjørende, og i neste omgang er det Stortingets tillit. Og det vil jo avhenge av hva konklusjonen i denne saken blir, sier Solberg og fortsetter:

– Jeg vil ikke varsle mistillitsforslag eller den typen ting. Det er viktig at Stortinget gjør jobben sin som kontrollorgan, litt uavhengig av politikken.

Erna Solberg på valkampturne i Sandnessjøen ved Helgelandskysten

Høyre-leder Erna Solberg mener det er naturlig at kontrollkomiteen på Stortinget oppretter en kontrollsak.

Foto: Lisbeth Skei / NRK

– Virker det som om statsministeren ikke har kontroll?

– Jeg er enig med Jonas Gahr Støre i at det er statstrådenes ansvar å følge disse reglene. Så får vi se om veiledningen har vært god nok, og det skal kontrollkomiteen gjøre.

– Er det noen tegn til svikt i rutinene?

– Jeg kan ikke konkludere når kontrollkomiteen gjør arbeidet sitt nå.

Skriftlige habilitetsvurderinger

Habilitetsreglene, slik de er i dag, stiller ingen krav til skriftlighet. Justis- og beredskapsdepartementet skriver i en e-post at i de enkle tilfellene der det raskt kan konstateres at det ikke oppstår habilitetsspørsmål, vil det i utgangspunktet ikke være behov for å nedtegne at habilitet er vurdert.

Rødt-politiker Seher Aydar vil ha skriftlige vurderinger for å sikre åpenhet.

Man kan be om innsyn i skriftlige dokumenter, og ettergå om vurderingene er forsvarlige og riktige. Men det kan man ikke gjøre med vurderinger som ikke er skrevet ned, sier hun.

Det bør i det minste være tydelige kjøreregler for når det er behov for skriftlige vurderinger. Det første som må gjøres, er å tydeliggjøre kjørereglene. Det andre som må gjøres, er å sørge for at det er nok skriftlige dokumenter til at ting kan ettergås, fortsetter hun.

AKTUELT NÅ