Hopp til innhold

Utsettes for dobbel diskriminering

Skeive med innvandrerbakgrunn i Norge er ekstra sårbare, ifølge en fersk undersøkelse. Mange har blitt utsatt for vold, og over halvparten sier de har hatt selvmordstanker.

Skeive med innvandrerbakgrunn i Norge er ekstra sårbare, ifølge en fersk undersøkelse. Mange har blitt utsatt for vold, og over halvparten sier de har hatt selvmordstanker.

«Abdi» er trippelminoritet.

– Jeg er mørk, skeiv og muslim. I tillegg er jeg mann, som i kobling med de andre kan forsterke belastninga, forteller «Abdi».

Han forteller at han har opplevd diskriminering på flere områder i livet, også i dating.

– Jeg er den eksotiske frukten alle vil ta på, men ingen vil ta med hjem til foreldrene sine. Du blir ikke sett på som et menneske. Det føles ikke så godt, sier «Abdi».

Mannen i 20-åra med somalisk bakgrunn har bodd i Norge siden han var rundt 10 år.

«Abdi» ble tatt godt imot av nær familie da han stod fram som homofil, men tør ikke bruke sitt egentlige navn, i frykt for at familien skal få problemer fra personer med samme kulturbakgrunn.

– Jeg kan ikke si at jeg er ute av skapet. Istedenfor tok jeg familien min med meg inn, sier «Abdi»

«Abdi» var veldig redd og bekymret da han stod fram som homofil.

«Abdi» var veldig redd og bekymret da han fortalte familien at han er homofil.

En fjerdedel sier de har blitt voldtatt

Skeive med minoritetsbakgrunn opplever et dobbelt stigma, ifølge forskerne.

Innvandrerbakgrunn og seksuell orientering forsterker hverandre, og rammer skeive flyktninger spesielt hardt.

Ifølge deltakerne har de opplevd trakassering, forskjellsbehandling og hatkriminalitet i arbeidslivet, boligmarkedet, i helsevesenet eller på skolebenken.

Selv om de fleste i undersøkelsen mener de har god helse og er fornøyd med livet, avslører rapporten også noen dramatiske funn:

  • ​​​​​​58 prosent oppgir at de har hatt selvmordstanker. 22 prosent har forsøkt å ta sitt eget liv.
  • 25 prosent sier de har blitt utsatt for voldtekt.
  • 26 prosent oppgir at de har psykiske helseplager som hindrer dem i hverdagen.
  • Mange rapporterte også om rasisme i skeive miljøer, som føles ekstra sårt når dette er et miljø der de hadde forventning om å høre til.
  • Både når det gjelder voldtekt, vold og trusler rapporterte utvalget om høyere forekomst enn befolkninga for øvrig.

Susanne Demou Øvergaard

– En tredel oppgir at de er misfornøyde med livet sitt. Det er en ganske høy andel. Mange sier de føler skam og er ensomme, sier Susanne Demou Øvergaard i interesseorganisasjonen Skeiv Verden.

Foto: Su Thet Mon / NRK

– Mye verre enn vi trodde

– Vi tror vi er så veldig rause og tolerante, og at alle i Norge har muligheten til å leve frie liv. Så får vi en slik nedslående undersøkelse, sier barne- og likestillingsminister Linda Helleland (H).

Linda Hofstad Helleland

Likestillingsminister Linda Hofstad Helleland (H) ønsker å invitere til samtaler om hvordan regjeringa kan bidra til at skeive med innvandrerbakgrunn skal få bedre levekår.

Foto: Tom Arne Søyland / NRK

Statsråden sier funnene er alvorlige.

– Det kan være vanskelig nok å stå frem, men å ha innvandrerbakgrunn og kanskje komme fra lukka miljøer med skam og frykt i hverdagen, oppleves mye verre. Jeg tror faktisk ingen av oss trodde at det var så ille.

Likestillingsministeren sier hun skal invitere de som føler diskrimineringa på kroppen, for å finne ut hvordan regjeringa kan bedre deres situasjon.

– Vi må snakke om problemet i det offentlige ordskiftet. Alle, uansett bakgrunn, skal ha mulighet til å leve frie liv og elske den man vil. Ikke minst er det viktig å snakke om dette med foreldre og familie, som kan oppleve stigmatisering fra nettverk og kulturer rundt, sier Helleland.

Timothy Szlachetko og Susanne Demou Øvergaard

Timothy Szlachetko og Susanne Demou Øvergaard jobber begge for skeives rettigheter. De bekrefter at skeive med innvandrerbakgrunn også opplever å bli frosset ut i skeive miljøer på grunn av hudfarge, religion eller kultur.

Foto: Su Thet Mon / NRK

Glade for rapporten

Interesseorganisasjonen Skeiv Verden er ikke like overrasket over funnene:

– Det var litt godt å få våre erfaringer bekreftet av en undersøkelse. Nå kan vi sette oss ned og lage skikkelige tiltak og få problemene på dagsorden, sier generalsekretær Susanne Demou Øvergaard.

Hun påpeker samtidig at de som intervjues har kort botid i Norge, og mener undersøkelsen ikke fanger like godt opp skeive som er født og oppvokst i Norge med innvandrerforeldre.

– Men vi er glade for at statsråden ser så alvorlig på problemet. Det er tydelig behov for å styrke de offentlige tjenestene som kommer i kontakt med målgruppen slik at de blir bedre ivaretatt.

– Det bidrar vi gjerne til, men det krever at regjeringen viser handlekraft og stiller med ressurser slik at vi får gjort den jobben, sier Demou Øvergaard.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger