Skattepengene renner inn

– Nok et signal om optimisme og lysere tider, sier finansministeren til NRK. Hittil i år har det rent inn 13 milliarder ekstra skattekroner.

Siv Jensen

PENGENE RENNER INN: Skatteinngangen tar seg opp for finansminister Siv Jensen.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Nå renner pengene inn. I årets tre første måneder har skatteinnbetalingen vært 13 milliarder høyere enn på samme tid i fjor.

Det tilsvarer en økning fra fjoråret på 5,6 prosent, viser SSB-tall.

Tallet inkluderer oljeskatter, og her er økningen særlig kraftig.

Men også kommunekassene får sin skjerv. I årets tre første måneder rant det inn 2 ekstra skattemilliarder, sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen på 3,6 prosent er godt over forventet prisstigning, og langt unna skattesvikten for noen år siden.

– Skatteinngangen til kommunene er nok et signal om optimisme og lysere tider, skriver finansminister Siv Jensen til NRK.

Frp-lederen uttrykker stor glede over de nye tallene.

– Nesten alle tall og statistikker går nå i riktig retning.

Letter arbeidet med revidert

Det er altså ikke mange år siden problemstillingen var stikk motsatt, med skattesvikt og diskusjon om kommunene skulle kompenseres for inntektsbortfallet.

Nå kan derimot skatteinngangen gjøre arbeidet med å snekre revidert nasjonalbudsjett enklere. Siv Jensen legger frem dette arbeidet 15. mai.

Regjeringen vil også legge frem oppdaterte anslag i revidert budsjett, herunder anslag for inntektsutviklingen i kommunesektoren.

– Vi venter at veksten vil fortsette å ta seg opp, ledigheten vil fortsette å falle, og sysselsettingen vil stige raskere enn i fjor, skriver Jensen til NRK.

Økning i oljeskatter

Revidert budsjett vil også gi ytterligere innblikk i skatteinngangen. Da blir det også enklere å fastslå hvort mye endringer i skatteregler, og sammensetningen av skattytere, har hatt å si for utviklingen.

SSBs tall er medregnet oljeskatter. Her var utviklingen særlig kraftig, med en øknig på 6 milliarder sammenlignet med i fjor. Økningen er på nær 63 prosent.

Oljeskattene inngår i kontantstrømmen fra olje- og gassvirksomheten. Pengene overføres i sin helhet til Oljefondet. Utenom petroleumsskatter er skatteveksten hittil i år på 3,3 prosent.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger