Skattedirektøren: - Uber og Airbnb kan bli pålagt å rapportere

Også aktørene innenfor delingsøkonomien må bidra med skatt til fellesskapet. Skatteetaten har aktørene i den nye økonomien høyt på radaren.

Skattedirektør Hans Christian Holte

- De store internasjonale selskapene både innen delingsøkonomien og andre sektorer må også bidra til nasjonal beskatning, sier skattedirektør Hans Christian Holte.

Foto: Kjetil Solhøi

Skattedirektør Hans Christian Holte sier til NRK at etaten følger aktørene i den nye delingsøkonomien nøye, og at etaten er opptatt av likebehandling av alle.

– Vi har det på dagsorden fordi det er en fremvoksende del av økonomien, men vi ser at vi kan jobbe med å få bedre grunnlagsdata også fra denne delen av økonomien, det er et viktig mål for oss, sier Holte.

Han sier at det er viktig at aktører som Airbnb og Uber bidrar til fellesskapet, og kommer med informasjon til skattemyndighetene.

– Vil dere pålegge selskapene i den nye økonomien å levere vesentlig informasjon til Skatteetaten?

NHO-sjef Kristin Skogen Lund

- Både NHO og LO er utfordret av den nye delingsøkonomien. Vi må tilpasse oss og bli konkurransedyktige også i fremtiden, sier NHO-sjef Kristin Skogen Lund.

Foto: Johan B. Sættem

– I første omgang vil vi gå inn i en dialog med disse aktørene, men det er klart at et pålegg kan også være en mulighet her, sier Holte.

Han sier at skattemyndighetene nå får informasjon fra estiske myndigheter, som skal ha fått til et samarbeid med Uber om innberetning av denne typen informasjon.

– Må ikke kvele innovasjonen

NHO-sjef Kristin Skogen Lund sier at det generelt er viktig at reguleringene som blir innført tar vare på det som er nyskapende. Da snakker hun ikke bare om skatt.

– Delingsøkonomien er kommet for å bli. Vi må komme frem til løsninger som ikke kveler innovasjonen, og som gjør at vi blir konkurransedyktige fremover også, sier Skogen Lund.

LO-leder Gerd Kristiansen sier at det vil være mulig å få til gode løsninger gjennom et bredt samarbeid.

Gerd Kristiansen, LO-leder

- Vi må stikke hodene sammen og ikke i sanden, sier LO-leder Gerd Kristiansen.

Foto: Johan B. Sættem

– Vi kan ikke stoppe utviklingen. Det viktigste blir å finne de gode løsningene. Vi kan ikke stikke hodet i sanden og late som at utfordringene ikke er der, sier Kristiansen.

Arbeidsministeren: - Kan ikke forbys

Arbeidsminister Anniken Haugli at delingsøkonomien ikke kan forbys.

– Det er kommet for å bli. Da er spørsmålet hvordan vi skal regulere det, sier Haugli.

Hun sier at noen av utfordringene er at reguleringene må bidra til trygge arbeidsplasser, at rettighetene til ansatte blir ivaretatt, at forbrukerhensyn ivaretas, og at skatteinntektene sikres.

– Mange departementer som ser på det

Arbeidsminister Anniken Hauglie

Arbeids- og administrasjonsminister Anniken Hauglie sier at alle vet at delingsøkonomien er kommet for å bli.

Foto: Johan B. Sættem

– Nå er det mange departementer som har begynt å fokusere på dette, men alle er litt usikre nå, på hvordan man skal møte det, sier Anniken Hauglie.

– De må selvfølgelig bidra til fellesskapet med sine skatteinntekter, slik at man ikke får konkurransevridning. Men man må også ivereta rettighetene til forbrukerne, om hvem som har ansvaret hvis noe skulle skje, sier hun.

SISTE NYTT

Siste meldinger