Hopp til innhold

Skattedirektøren innrømmer skattetabbe for 17.500 Nav-klienter

Nav krever tilbake om lag én milliard kroner fra trygdede og sykmeldte i året. Skatteetaten bekrefter at de har funnet 17.500 saker der folk har betalt tilbake Nav-penger uten å få igjen skattepengene de har krav på.

Skattedirektør Hans Christian Holte

BEKLAGER: Skattedirektør Hans Christian Holte beklager at folk ikke har fått tilbake skattepenger de har krav på.

Foto: Beate Riiser / NRK

– Jeg beklager at dette har skjedd, sier skattedirektør Hans Christian Holte til NRK om de som har betalt tilbake ytelser til Nav uten å få tilbake skattepengene de har krav på.

Hvert av de siste fem årene har Nav krevd tilbake rundt én milliard kroner fra folk som er avhengig av ytelser fra Nav. Disse pengene er det trukket skatt av på samme måte som for andre lønnsinntekter.

Først da NRK i begynnelsen av november stilte spørsmål om skatt på ytelser som folk har betalt tilbake til Nav, undersøkte Skatteetaten sakene. Nå har altså etaten funnet ut at 17.500 personer ikke har fått tilbake skattepengene sine, slik de skulle hatt.

Fra 2016 har Nav sendt meldinger til Skatteetaten når folk har gjort opp for seg etter krav om tilbakebetaling fra Nav.

Skatteetaten innrømmer nå at de ikke alltid har fått med seg at Nav har sendt melding og rettet på skattemeldingen for de det gjelder.

– Vi har avdekket at vi har flere saker der vi må justere skatteberegningen, sier skattedirektør Hans Christian Holte.

Nav logo

Trygdeskandalen, også kalt NAV-skandalen, er en rettspolitisk affære i Norge der minst 48 personer kan være uskyldig dømt for trygdebedrageri fordi norske myndigheter og domstoler har tolket regelverket feil.

Foto: Ørn E. Borgen / NTB Scanpix

– Ny skandale

Rolf Lothe i Skattebetalerforeningen

Fagsjef Rolf Lothe i Skattebetalerforeningen mener saken er svært kritikkverdig.

Foto: Beate Riiser / NRK

Fagsjef Rolf Lothe i Skattebetalerforeningen kaller det «en ny skandale».

– Hvis man tilbakebetaler en ytelse man er skattlagt for, er det helt selvsagt at man får tilbake skatten man har betalt. Hvis disse 17.500 har betalt tilbake ytelser uten å få tilbake skatten, da er det en skandale, sier Lothe.

Han peker på at alle har et individuelt ansvar for å gi riktige opplysninger til Nav og Skatteetaten, men minner om at ikke alle får til det. Det at skattemeldingen er ferdigutfylt mener han kan gjøre at folk ikke følger så godt med, og at det er vanskeligere å oppdage feil.

– Denne saken viser at feil faktisk gjøres, også i så stort monn. Det burde være unødvendig at det må journalister til for å finne en sånn feil som dette.

Les alt om trygdeskandalen

Tar selvkritikk

– Det er svært beklagelig at vi ikke har klart å gjøre korrekt skatteberegning for de det gjelder. Vi vil nå rette opp så raskt som mulig, sier skattedirektør Hans Christian Holte.

– Det er et betydelig antall mennesker som er berørt av dette, slik at dette tar vi svært på alvor og setter inn ressurser for å rette opp så raskt som mulig. Det gjør vi nå for disse 17.500 sakene vi har avdekket, sier Holte.

Holte har oppdaget flere slike saker også i gjennomgangen av EØS-sakene som er kommet fram i høst.

Skatteetaten vil gå ut med informasjon til alle det gjelder før jul, og lover å rette opp i dette så raskt som mulig.

– Her ser vi at vi ikke har hatt gode nok rutiner internt hos oss for korrigering fra vår side uten at skattyter selv behøvde å gjøre noe. Det beklager jeg sterkt, sier skattedirektøren.

Skattetaten forklarer seg

Skattedirektør Hans Christian Holte beklager at folk ikke har fått tilbake skattepenger de har krav på. Sammen med sjef i juridisk avdeling Lene Ringså (t.v.) og pressesjef Merete Bergeland Jebsen forklarer han NRK hva som har skjedd.

Foto: Anne Cecilie Remen / NRK

Får tilbake skatt

Alle de 17.500 skal nå få tilbake skattepengene de har krav på. Men de som nå får penger tilbake kunne risikert baksmell på skatten neste år hvis ikke Skatteetaten endrer skattemeldingen. Derfor åpner Skatteetaten hver enkelt sak for å sørge for at ingen må betale feil skatt.

Noen av disse 17.500 sakene er også inkludert i de 2400 sakene som nå skal tas opp på nytt etter den første trygdeskandalen.

AKTUELT NÅ