Hopp til innhold

Oljearbeidere med senskader skal få erstatning

Det er enighet på Stortinget om å nedsette en kommisjon som skal etablere en kompensasjonsordning for langtidsskadde oljearbeidere.

Oljearbeidar

En rekke oljearbeidere fra pionertiden i Nordsjøen kan fortelle om alvorlige senskader. Noen har fått erstatninger, mens andre ikke har greid å knytte skadene til arbeidet i Nordsjøen.

Foto: Kjersti Hetland / NRK

I årevis har oljearbeidernes organisasjoner ment at mange av arbeiderne i Nordsjøen fra den første tiden fikk varige skader.

Mange ble uføre i tidlig alder, og en del døde også tidlig.

Men ganske få har oppnådd yrkesskadeerstatning, og har måttet kjempe for å greie seg, både økonomisk og praktisk.

Tidligere i år foreslo både Frp og Ap å utrede en særordning for langtidsskadde oljearbeidere.

Nå er det enighet på Stortinget om å etablere en kompensasjonsordning, som skal være klar innen utgangen av 2022.

Erlend Wiborg i Frp

Leder av arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget, Erlend Wiborg, er glad for at det nå er enighet om å gi oljearbeiderne en egen kompensasjonsordning.

Foto: Siv Sandvik / NRK

Leder av arbeids- og sosialkomiteen, Erlend Wiborg (Frp), sier han er glad for at det nå kommer en slik ordning.

– Jeg er veldig glad for at oljepionerene nå vil få en kompensasjon. De har virkelig ofret mye for oss alle. Uten deres innsats og offer ville Norge vært et langt fattigere land.

– Eventyrlig

Det er allment akseptert at det var et helseskadelig miljø knyttet til eksponering for kjemikalier, og verneutstyret var dårlig i den første tiden i Nordsjøen.

Til tross for det har mange av dem som sitter igjen med varige skader ikke fått yrkesskadeerstatning.

Bjarne Kapstad er en av dem som har kjempet i retten for å få yrkesskadeerstatning, og lovet en tidligere kollega som nå er død, at han aldri skulle gi opp kampen for rettferdighet.

Bjarne Kapstad

Bjarne Kapstad er en av mange tidlige oljearbeidere som har søkt erstatning, men har måtte kjempe mot forsikringsselskap. Han har fremmet sin sak for Menneskerettsdomstolen i Strasbourg.

Foto: Gunnar Morsund / NRK

– Dette er helt fantastisk. Det er eventyrlig. Det er ikke ofte jeg mister munn og mæle, men nå skjedde det, sier han til NRK

Det at så mange har fått helseskader, men ikke oppnådd erstatninger, førte til at saken ble tatt opp politisk igjen i Stortinget denne vinteren, med krav om en statlig kompensasjonsordning.

Utsatt for kjemikalier

Særlig de oljearbeiderne som jobbet på plattformer i de tidlige åra, den såkalte pionertiden, har opplevd å få senskader.

Foreningen Arbeidsmiljøskaddes landsforening laget i fjor en rapport der de presenterte flere av dem som sitter igjen med ødelagt helse, og i mange tilfeller svært dårlig økonomi.

Helsetilstander som ble beskrevet der var kreft, utmattelse, nevrologiske skader, astma/allergi, overfølsomhet, depresjon, dårlig hukommelse, smerter i kroppen, søvnproblemer og hudplager.

– Vi ble usatt for en cocktail av kjemikalier, sier den tidligere oljearbeideren Bjarne Kapstad.

Men det har vist seg krevende for mange av dem å påvise en sammenheng mellom senskadene og arbeidet på oljeplattformene.

En kartlegging av 700 tidligere oljearbeidere som ble gjort i 2007 viste at over halvparten blitt uføre, 126 hadde fått kreft, og 136 var døde.

Følger dykkerne

Fra før har nordsjødykkerne fått et økonomisk kompensasjon fra Stortinget. Nå kommer det altså en egen erstatningsordning for dem som jobbet over havflaten.

– Nå er det oljepionerene som skal få sin rettmessige kompensasjon og verdig avslutning, sier Erlend Wiborg.

Bak forslaget står Fremskrittspartiet, Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV. Det skal endelig vetas i Stortinget 10. mai.

Også i Senterpartiet er saksordfører Per Olav Lundteigen fornøyd med dagens vedtak om oljearbeiderne.

– Endelig vil oljepionerene kunne få oppreisning for den arbeidsmiljøskaden de er påført gjennom sitt tidligere, langvarige arbeidsliv i Nordsjøen, sier Lundteigen.

Arbeiderpartiets Lise Christoffersen deler gleden over at det kommer en erstatningsordning.

– Oljepionerene gjorde i sin tid en viktig innsats, som alle i dag nyter godt av. Prisen mange av dem betalte, var en ødelagt helse. Da er det rett og rimelig at samfunnet betaler noe tilbake.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger