Hopp til innhold

Ny teknologi skal hindre olje- og gasslekkasjer

Et unikt metall kan minimere lekkasjer ved oljeboringer og redusere CO2-utslipp. Selskapet bak sier metallet vil flyte inn i sprekker så små som hårstrå.

På Ullrigg gjøres den første testen av prototypen Bitmuth i full skala.

Rett ved E39 i Stavanger ligger Ullrigg. Her gjøres den første testen av prototypen Bismuth i full skala.

Foto: Marte Skodje / NRK

I dag bruker olje- og gasselskap sement når de stenger ned en oljebrønn permanent.

Ulempen er at sementen ofte sprekker og gir små lekkasjer som over tid kan skade miljøet.

Ullrigg i Stavanger.

Wellstrøm benytter seg av boreriggen Ullrigg når de tester sin nye metode for å stenge oljebrønner permanent. Her tørrtrener en, før en tar teknologien offshore.

Foto: Marte Skodje / NRK

Nå har Wellstrøm utviklet en ny metode som både er sikrere, billigere og mer klimavennlig.

Istedenfor sement er planen å bruke et unikt metall som heter Bismuth. Dette metallet blir flytende som vann ved 138 grader.

– Dette vil flyte inn i sprekker så små som hårstrå.

Gjert Rege, daglig leder i Wellstrøm.

Gert Rege, daglig leder i Wellstrøm.

Foto: Marte Skodje / NRK

Det forteller Gert Rege, som ivrig forklarer hva som skjer når det nye metallet varmes opp flere tusen meter under bakken.

Rege er daglig leder i Wellstrøm. Selskapet eier patentene til teknologien Wellstrøm M3 Bismuth og står bak den nye metoden for å stenge ned oljebrønner.

– Dette er helt unikt. Vi stopper alt av olje- og gassrester som ligger igjen i brønnen og kan sive ut i havet. Dette ser vi gjerne ikke i dag, men vi vil se mye av det i fremtiden hvis vi lar det fortsette som vi gjør i dag, sier han.

Tester unik teknologi

På Ullrigg i Stavanger gjøres den første prototypetesten i full skala. Testsenteret, som ligger like ved E 39 på Ullandhaug, har boresimulator og tilgang til åtte brønner boret ned i bakken på Ullandhaug.

Per Simensen, senior prosjektleder, Ullrigg Testsenter NORCE.

Per Simensen, senior prosjektleder, Ullrigg Testsenter Norce.

Foto: Marte Skodje / NRK

Sammen med forskningsinstituttet Norce og TotalEnergies tester Wellstrøm ut sine nye metode for plugging av oljebrønner.

– Det her er en nyvinning i forhold til å plugge brønner. Du får jo en metode som både forurenser og koster mye mindre enn de metodene vi har per i dag, sier Per Simensen, senior prosjektleder på Ullrigg Testsenter Norce.

Ved å bruke en slags varmeovn som ligger inne i røret, vil metallet smelte som et stearinlys og renne nedover i brønnen.

Det flyter ut i brønnen og danner en plugg.

På Ullrigg i Stavanger tester de ny oljeteknologi.

Med den gamle metoden, hvor man bruker sement, er pluggen 50 meter. Med Bismuth trenger en kun halvannen meter med plugg.

Foto: Marte Skodje / NRK

Nå vil et av verdens største oljeselskaper bruke denne metoden. Bismuth er blant de øverste satsingsområdene til TotalEnergies globalt.

– Vi syns jo det er spennende å ta i bruk ny teknologi, hvor vi er først ut, men det krever jo at vi tester og får verifisert at dette fungerer. Vi har over 8000 brønner i vår brønnportefølje, så det er klart det er en stor verdi, sier Johan Kverneland, teknologisjef P & A hos TotalEnergies.

Hvis man bruker sement, må man fylle oljebrønnen med en 50 meter lang plugg. Til sammenligning trenger en kun halvannen meter med Bismuth for å tette en brønn.

I tillegg bruker en nå mindre plugger.

– Sement krymper, det vet vi. Dette krymper ikke, sier Kverneland.

Johan Kverneland, teknologisjef P & A, TotalEnergies.

Johan Kverneland, teknologisjef P & A, TotalEnergies.

Foto: Marte Skodje / NRK

Med den nye metoden trenger en heller ikke en borerigg for å kjøre ned strengen. Hele operasjonen gjøres kontrollert fra en båt med kabel.

– Reduserer CO2-avtrykket

– Karbonavtrykket fra sement er betydelig, sier Gert Rege.

Han forteller at metallet de nå skal bruke er både mer sikkert og effektiv med tanke på lekkasje. Det er opp mot 80 prosent billigere og ikke minst mye mer klima- og miljøvennlig enn sement.

Det har kostet over 30 millioner kroner å utvikle teknologien. Rundt en tredjedel av prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd.

Det har tatt mange år å utvikle metoden.

Målet er å få ned brønnkostnadene på norsk sokkel og samtidig skåne miljøet ved å redusere CO2-avtrykket.

Testene på land har gitt gode resultater. Nå er planen å bruke metoden offshore.

Tester ny teknologi på Ullrigg i Stavanger.

Ullrigg Testsenter drives av forskningsinstituttet Norce og er et av verdens mest avanserte fullskala testrigg.

Foto: Marte Skodje / NRK

– Vi vil forbedre eksisterende tetningsmateriale som vi har i våre brønner. Fordelen med det er at vi også kan redusere CO2-avtrykket, og vi kan også redusere kostnadene i forbindelse med plugging av brønner som kommer, sier Kverneland.

TotalEnergies skal nå teste metoden på en offshorebrønn i Danmark.

Bismuth-metoden kan også brukes som fundament for havvindmøller. Å bruke metoden til havvindparker er også under planlegging, ifølge Wellstrøm.