Hopp til innhold

Helseskader i Nordsjøen: Krever 7,7 millioner for hver oljearbeider

Helseskadene til oljearbeiderne fra den første tiden kartlegges nå enda mer. Samtidig krever Oljearbeidernes organisasjon erstatning på linje med det Nordsjødykkerne fikk.

Oljearbeidere i oljesøl i Nordsjøen. Valhall-feltet i 1996.

TETT PÅ OLJEN: Mange oljearbeidere har jobbet nært til oljesøl og kjemikalier. Her fra Valhallfeltet i 1996.

Foto: Halvor Erikstein / SAFE

I 2021 bestemte Stortinget at de mange oljearbeiderne som ble varig syke eller fikk skader av å jobbe i Nordsjøen i den første tiden, skal få en økonomisk kompensasjon.

En utredning ble laget, med høringsfrist nå 2. juni. Den anbefaler at oljearbeidere som jobbet nært på olje og kjemikalier i den første tiden og ble alvorlig syke, kan får erstatning.

Oljearbeidernes organisasjon ALF Offshore krever nå at denne blir på opptil 7,7 millioner kroner, tilsvarende det Nordsjødykkerne fikk.

Samtidig pågår en full kartlegging i Kreftregisteret av helseskader oljearbeiderne fikk. Nå kontaktes 18.000 oljearbeidere som deltok i en spørreundersøkelse for 25 år siden.

Mange oljearbeidere har slitt med å få yrkesskadeerstatninger, fordi de ikke har greid å dokumentere at skadene hadde sitt opphav i oljejobben.

Ble varig syke og døde

Oljearbeiderne jobbet ofte med dårlig verneutstyr og i tynne kjeledresser som ble gjennomtrukket av oljesøl.

En lang rekke av dem fikk kreft eller andre alvorlige sykdommer. Mange døde også i tidlig alder, ofte i 50-åra.

Kreftregisteret har jobbet i flere år med å kartlegge helseskadene oljearbeiderne fra den tidlige tiden fikk

Til sammen handler det om rundt 70.000 personer. En siste gruppe på 18.000 er nå kontaktet med tilbud om å delta i undersøkelsen på nett. Det er også mulig å legge inn opplysninger her.

Fra boredekket på oljeboringsplattformen Statfjord A i 1979.

Oljearbeidere på boredekket til Statfjord A i 1979.

Foto: Knut Nedrås / NTB

Skal koble med sykdomsregistre

Kreftregisteret ber om å få vite hvor arbeiderne jobbet, hvilke oppgaver de hadde, hvor lenge de jobbet på plattformene og hvilke varige skader eller sykdommer de fikk.

Dette skal kobles mot flere sykdomsregistre for å se sammenheng mellom arbeidet og skadene de fikk.

Jo Stenehjem

Jo Stenehjem i Kreftregisteret leder prosjektet med å se på sammenhenger mellom jobbing med olje og alvorlige helseskader.

Foto: Per M. Didriksen / OUS, Radiumhospitalet

– Studiene vil styrke kunnskapen om hvorfor oljearbeiderne ble syke og hvordan det har gått med dem etterpå, sier prosjektleder Jo Stenehjem ved Kreftregisteret.

Målet er å få oversikt over alle norske offshorearbeidere som jobbet i Nordsjøen fra slutten av 1960-tallet og fram til i dag.

Kompensasjonsordning kommer

I desember i fjor la et utvalg fram en rapport med flere forslag til hvilken erstatning oljearbeiderne bør få, og hvilke kriterier som skal legges til grunn.

Hovedkonklusjonen var at de som kan få erstatning, må tilfredsstille disse kravene:

  • De må ha jobbet med boring, brønnarbeid, produksjon eller vedlikehold på oljeinstallasjoner i en bestemt tidsperiode. Denne settes fra 1966 til minst 1985.
  • Det må kunne dokumenteres varig sykdom eller skade som har mulig sammenheng med kjemisk eksponering for boreslam, hydrokarboner og/eller benzen i arbeidet offshore.

Oljearbeidernes organisasjon ALF Offshore mener at perioden som skal gi rett på erstatning, bør utvides til minst 1990, kanskje til 1995.

Og de mener altså at alvorlig skadde oljearbeidere må få den samme erstatningen som Nordsjødykkerne, det vil si opptil 65 G, eller 7,7 millioner kroner.

Oljebransjens organisasjon Offshore Norge skriver i sitt høringssvar at erstatningsordningen må være rettferdig overfor andre yrkesgrupper som også har hatt et farlig arbeidsmiljø.

De mener at oljearbeidet etter 1985 ikke skilte seg vesentlig fra det arbeidsmiljøet mange hadde i industrien på land.

Det haster

Offshore Norge sier også at erstatning bare må gis til de som har vært utsatt for kjemikalier som var spesielle for oljeindustrien, og at det må bli en statlig finansiering av erstatningene.

For oljearbeidernes organisasjon ALF Offshore er det en ting som er viktigere enn noe annet:

– Medlemmene ber på sine knær om at ordningen realiseres så fort som overhodet mulig, da det måned for måned dør oljepionerer, og nå haster det virkelig, skriver de i sitt høringssvar.

Oljearbeidere i Nordsjøen 1974 på oljeplattformen Nordskald.

Arbeidere på boredekket til plattformen Nordskald i 1974.

Foto: Erik Thorberg / NTB

Flere nyheter fra NRK Østfold

Color Fantasy seiler inn Oslofjorden, med en liten rød motorbåt i forgrunnen

Skadelig algeutbrudd i Oslofjorden over – sensorer på Kiel-ferga varsler forskerne

Nødetatene på alvorlig trafikkulykke i Råde.

Ung mann omkom i MC-ulykke i Råde