Hopp til innhold

Sjøvold om Jensens penger i veggen: Det kan sikkert være hensiktsmessig

BORGARTING LAGMANNSRETT (NRK): Politimester Hans Sverre Sjøvold sier Eirik Jensen kunne hatt behov for exitstrategier.

Sjøvold forklarte seg i Jensen/Cappelen-saken

VITNET: Politimester i Oslo Hans Sverre Sjøvold forklarte seg i Jensen/Cappelen-saken torsdag 3. januar. Bak til venstre sitter Jensens kjæreste Ragna Lise Vikre.

Foto: Ole Berg-rusten / NTB scanpix

Aktoratet mener kontantene som ble funnet hos Jensen er bevis på korrupsjon. Jensen hevder pengene ble oppbevart på eiendommen for å kunne komme seg raskt vekk dersom det oppsto en trusselsituasjon.

– Sikkerhetsopplegg

Ved ransaking hos Eirik Jensen i 2013 ble det funnet 34.000 kroner i kontanter gjemt i veggen.

– Det var en del av det sikkerhetsopplegget jeg opererte med. Det var ikke en del av det nasjonale prosjektet, men jeg hadde fremdeles trusler. Jeg hadde montert en haug med kameraer og alarmer og sånne ting. Det er også skrevet en trusselvurdering av PST når det gjelder håndteringen av prosjektet i etterkant, sa Jensen i retten 11. oktober.

Torsdag vitnet politimester i Oslo Hans Sverre Sjøvold. Han hilste på Jensen, og de to tidligere kollegaene slo av en kort prat før Sjøvold tok plass i vitneboksen.

Politimesteren sier pengebeløpet i veggen til Jensen aldri ble godkjent av ham, men sier det kan ha vært fornuftig av Jensen å ha en slik reserve liggende.

– Det kan sikkert være hensiktsmessig at man har det på den måten. Jeg tror det må være naturlig at de tar beslutninger der og da, sier Sjøvold i retten.

– Er det noe kritikkverdig i det?

– Det jeg har svart på, er om dette var klarert på forhånd med meg. Det var det ikke. Jeg vil nok si at i en akuttfase vil det nok være behov for å agere der og da, svarer Sjøvold.

– Jensen fikk penger refundert

Elden viser til vitnemålet til Jensens tidligere informantveileder. Han forklarte i avhør at i forbindelse med det hemmelige prosjektet var det et akutt behov for uttak av 20.000 kroner. Jensen hadde pengene liggende, og fikk dem senere refundert av Oslo politidistrikt.

Sjøvold sier han ikke er kjent med dette, men at det ikke er naturlig at en politimester sitter med så mye detaljinformasjon.

Politiet mener pengene i veggen hos Jensen er korrupsjonspenger fra Cappelen. Det er funnet fingeravtrykk på sedlene fra kriminelle med tilknytning til Cappelen.

Jensen har forklart at han lånte Cappelen 30.000 kroner, og at dette var tilbakebetaling av dette. Pengene oppbevarte han i veggen, og skulle ifølge Jensen brukes ved en akutt trusselsituasjon.

Tingretten mente at denne forklaringen ikke var troverdig, og konkluderte med at pengene var en del av korrupsjonen.

Tegning av penger i veggen til Eirik Jensen

PENGER I VEGGEN: Illustrasjonen er laget i forbindelse med NRK-serien «Purk eller skurk».

Foto: Tegning: Marco Vaglieri / NRK

Ikke mistanker mot Jensen

Sjøvold gikk på politiskolen sammen med Eirik Jensen. Han var også Jensens sjef de siste årene før pågripelsen.

Sjøvold sier det var ulike oppfatninger av Eirik Jensen.

– Han var en litt annerledes politimann og hadde andre tilnærminger. Jeg husker vi hadde mange diskusjoner om hans dialogmodell kontra den mer konfronterende modellen i straffesakssporet. Særlig innsatsen han gjorde på mc-området ble diskutert, sier Sjøvold, som legger til at han personlig ikke hadde noen problemer med Jensen.

– Jeg hadde ikke noe grunnlag for mistillit mot Jensen den gangen, sier han.

Ankesaken går mot slutten: Sju temaer som kan avgjøre Jensens skjebne

Prosjektet ga gode resultater

Da Sjøvold ble politimester i 2012, var det lenge siden det hemmelige nasjonale prosjektet ble opprettet. Sjøvold sier han først og fremst jobbe med å avslutte det. Det var ikke på grunn av dårlige resultater.

– Slik jeg kjenner til dette, har prosjektet gitt positive og gode resultater, sier Sjøvold.

Han sier han ikke kan si noe om hvilke resultater, fordi han da vil røpe identiteten til personer som skal være beskyttet.

Det er også grunnen til at han svarer noe kryptisk når dommeren spør hvorfor det ble avsluttet.

– Det var rett og slett fordi prosjektgrunnlaget ble borte, det forsvant.

– Er det mulig å si noe om hva det betyr? spør dommeren.

– Nei, svarer Sjøvold.

På spørsmål fra Cappelen-forsvarer Benedict de Vibe svarer Sjøvold at det ikke var noe aktivitet i prosjektet mot slutten av 2013.

– Det var i det hele tatt ikke så mye aktivitet i dette prosjektet på slutten. Det var et prosjekt som over lang tid lå i dvale. Det kan godt ha vært år, det var ro i lang tid, sier Sjøvold.

Elden: Bra for Jensen

John Christian Elden

FORNØYD: Forsvarer John Christian Elden mener forklaringen til politimester Sjøvold var bra for Jensen.

Foto: Ola Hana / NRK

Det var Jensens forsvarere som varslet at de ønsket politimesteren som vitne i saken. Da Spesialenheten fikk vite det, innkalte de politimesteren til et avhør i romjulen.

– Det er bra for Jensen at politimesteren gikk god for det nasjonale prosjektet, og at han vitnet om farligheten og viktigheten av prosjektet, sier John Christian Elden.

Han mener Spesialenheten har mistenkeliggjort Jensens befatning med prosjektet.

– Både politimesteren og tidligere vitner bekrefter behovet for kontanter i dette arbeidet, sier Elden.

Guro Glærum Kleppe fra Spesialenheten ønsker ikke å kommentere politimesterens forklaring.

– Tolkningen får stå for Eldens regning. Jeg vil ikke kommentere innholdet i vitnemål, sier Kleppe.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT