Se statssekretærens kundeliste

Siv Jensens statssekretær i Finansdepartementet, Jon Gunnar Pedersen (H), har lagt ut sin kundeliste fra meglerhuset Arctic Securities - minus fem navn.

Jon Gunnar Pedersen.

Jon Gunnar Pedersen gikk fra å være partner og deleier i Arctic Securities til å bli statssekretær i Finansdepartementet. Nå legger han fram - nesten - hele sin kundeliste for offentligheten.

Foto: Knudsen, Knut Erik / VG

Finansdepartementet har gått gjennom Pedersens kundelister og økonomiske interesser, og finner ikke noen grunn til å gi et generelt saksforbud på enkeltområder.

«Spørsmålet om habilitet vil bli løpende vurdert i forbindelse med saker der det måtte være behov for det. Det vil blant annet kunne dreie seg om saksbehandling knyttet til kunder som Pedersen har hatt i nær fortid og Arctic Securities», skriver departementet på sine nettsider, der de også har lagt ut Pedersens kundeliste.

Arctic Securities er innforstått med offentliggjøringen.

Mangler fortsatt fem navn

Kundelisten er imidlertid ikke helt fullstendig. Fem navn er unntatt offentlighet på grunn av taushetsplikt etter verdipapirhandelloven § 3-4 om innsideopplysninger.

Pedersen var både deleier og partner i Arctic Securities fram til han begynte som statssekretær. Han eier fortsatt aksjer i selskapet, som ifølge Dagens Næringsliv har en verdi på omlag 80 millioner kroner.

Så lenge Pedersen jobber i regjeringen har han permisjon fra jobben i Arctic Securities, og eierskapet er satt bort til ekstern forvaltning.

Jusprofessor Jan Fridthjof Bernt ved Universitetet i Bergen sa 17. oktober til Dagens Næringsliv at dette er en ryddig måte å gjøre det på, men at innsideinformasjon likevel kan være et delikat problem:

– Burde sagt opp jobben

– Om statssekretæren skulle få tilgang på informasjon som for eksempel kunne være børssensitiv, må han være svært, svært nøye med at slik informasjon ikke bringes videre, hverken til partnere i selskapet eller til dem som forvalter hans interesser. Han må selvfølgelig heller ikke selv operere økonomisk innenfor området som måtte bli berørt, sier Bernt.

BI-professor Petter Gottschalk har derimot sagt til E24 at han mener Pedersen burde sagt opp stillingen, ikke bare søkt om permisjon.

– En mistanke vil henge ved denne personen. En mistanke om at han har en fremtidig interesse å ta hensyn til. Det vil bli stilt spørsmål om man kan stole på ham i alle sammenhenger – og det kommer til å bli brukt mot ham og regjeringen, sier Gottschalk.

Finansdepartementet skriver i dag at «statssekretær Jon Gunnar Pedersen har vært svært oppmerksom på mulige habilitetsspørsmål i sin rolle som statssekretær i Finansdepartementet, og informerte allerede første dag departementet om forhold som eventuelt kan reise habilitetsspørsmål».

Kunder Jon Gunnar Pedersen har arbeidet med i Arctic Securities:

 • Utenriksdepartementet
 • Stiftelsen Tinius/Blommenholm Industrier
 • Statoil Fuel & Retail
 • Statoil
 • Statkraft/SN Power
 • Statens Finansfond
 • Sparebankstiftelsen SR-Bank
 • Sparebankstiftelsen Helgeland
 • Sparebankstiftelen Kvinnherad
 • Sparebankenes Sikringsfond
 • Sparebanken Møre
 • SpareBank 1 Telemark/ Holla og Lunde Sparebank
 • SpareBank 1 SR-Bank
 • SpareBank 1 Skadeforsikring
 • SpareBank 1 Ringerike Hadeland
 • SpareBank 1 Oslo Akershus
 • SpareBank 1 Nord-Norge
 • SpareBank 1 Gruppen
 • Schibsted
 • Samferdselsdepartementet
 • REC
 • Pro nova/Ferd
 • Posten
 • Pareto Bank
 • Oslo Børs
 • Olje- og energidepartementet
 • Oddfjell Drilling
 • Ocean Yield
 • OBOS Bank
 • Nærings- og handelsdepartementet
 • Norwegian Property
 • Norwegian Air Shuttle
 • Norgesgruppen
 • Norfund
 • Noreco Nordito (BBS/Teller)
 • Nasdaq OMX
 • Marine Harvest
 • Landbruks- og matdepartementet
 • Kommunal- og regionaldepartementet
 • KLP
 • Jernbanepersonalets Forsikring
 • Helgeland Sparebank
 • Glitnir Norge
 • Gjensidige
 • Formuesforvaltning
 • Folkia
 • Eksportkreditt Norge
 • Eksportfinans
 • DNB
 • Det Norske Veritas
 • Det Norske Oljeselskap
 • Bank Norwegian
 • Argentum
 • Aker/Aker Solutions
 • Agasti

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger