Hopp til innhold

SAS varsler lockout på Arlanda om pilotene går i streik

SAS trues av mulig flygerstreik neste uke. I Sverige varsler SAS at de vil svare med å stenge de ansatte ute fra jobb. I Norge er det sendt ut betinget permitteringsvarsel til alle ansatte.

SAS på Gardermoen

KONFLIKT: Mørke skyer truer SAS som er i konflikt med flygerne.

Foto: Astri Husø / NRK

Meklingsfristen i konflikten mellom SAS og pilotene i Norge, Sverige og Danmark er midnatt, natt til 29. juni.

Det betyr at det kan bli streik fra og med onsdag neste uke.

Rundt 900 SAS-piloter fra Norge, Sverige og Danmark kan tas ut i streik.

Nå trues det med lockout tilbake.

Ved lockout bruker arbeidsgiver et liknende pressmiddel som streik, ved å stenge de ansatte ute fra jobb.

SAS varsler lockout på Arlanda

De svenske flygernes fagforening har varslet streik ved SAS sin base på Arlanda fra 29. juni, dersom det ikke oppnås enighet.

SAS har svart med å varsle alle medlemmer av Svensk Pilot Association, SPF, ved SAS sin base på Arlanda om såkalt speil-lockout fra samme dato. Det viser et brev fra SAS til Medlingsinstituttet som NRK har tilgang til.

SAS-flyene på Gardermoen står på bakken under streiken

SAS fly parkert på Gardermoen. Fra og med onsdag neste uke kan de bli stående.

Foto: Ole Berg-Rusten / NTB Scanpix

SAS begrunner lockout-varselet med at Svensk Pilotförening har sagt opp kollektivavtalen med SAS og varslet en total arbeidsnedleggelse. De skriver videre at SAS sitt varsel om lockout må ses i lys av SPFs kraftige varsel om streik.

Hensikten med lockouten er å få motparten til å til å avslutte sin kamp og begrense skaden for SAS ved en konflikt, står det videre i varselet fra SAS.

Lockouten på Arlanda i Sverige gjelder fra klokka 00.01 den 29. juni.

SAS i Danmark

Det skal være sendt ut varsel om lockout fra SAS i Danmark, ut fra det NRK kjenner til.

Foto: TT News Agency / Reuters

På spørsmål om SAS også vil varsle lockout i Norge og Danmark svarer Tonje Sund, pressesjef i SAS:

I Sverige er det helt vanlig at arbeidsgiver gjør en såkalt speil-lockout, i situasjoner der det er levert varsel om plassfratredelse. Det er ulike regler og prosesser i de ulike landene, og vi kommer tilbake til hva som er neste skritt i henholdsvis Norge og Danmark.

Ut fra hva NRK kjenner til skal det også være sendt ut varsel om lockout fra SAS i Danmark.

Fare for permitteringer i Norge

I Norge er det sendt ut betinget permitteringsvarsel til alle ansatte i SAS. Etter det NRK kjenner til varsler flyselskapet at samtlige av medarbeiderne i Norge kan bli permittert.

Tonje Sund

Tonje Sund, pressesjef i SAS anbefaler passasjerer å sjekke appen og nettsider til SAS om streik blir et faktum.

Foto: SAS

– Ved en eventuell streik vil selskapet gjøre konkrete vurderinger av eventuelle permitteringer, i tråd med de effektene en eventuell streik vil få, skriver pressesjef i SAS, Tonje Sund, i en e-post til NRK.

Hun legger til at det er normal prosedyre at medarbeidere som på grunn av en streik ikke kan sysselsettes forsvarlig, vil bli permittert som en konsekvens av en eventuell streik.

Dersom en streik blir en realitet fra onsdag 29. juni, anbefaler Sund at kundene sjekker status på sin flygning via appen eller nettsidene deres.

Ikke sikkert alle SAS-fly rammes ved streik

Første mulige streikedag nærmer seg med stormskritt. Mange lurer på hva som skjer dersom det blir en realitet.

Det er moderselskapet i Skandinavia – SAS som primært blir rammet av streik. Datterselskapene SAS Connect og SAS Link er dekket av en annen fagforening. Nemlig den danske fagforeningen Flyvebranchens Personale Union, FPU.

Dermed kan det være at noe flytrafikk hos SAS går som normalt til tross for streik.

SAS

SAS-pilotene mener at selskapet forsøker å omgå sine forpliktelser til å hente oppsagte piloter tilbake etter pandemien.

Foto: Gorm Kallestad / NTB

Riksmekler i Norge drar til Stockholm

Den norske Riksmekleren Mads Ruland og mekler Richard Saue skal reise til Stockholm. De skal delta i meklinger de siste tre dagene før fristen går ut, opplyses det fra riksmeklerens kontor.

I meklingen er det krav om lønnsøkning i tråd med arbeidsmarkedet som gjelder fra flygernes foreninger, ut fra det NRK erfarer. Det gjelder også arbeidstidsregler.

Stridens kjerne

Kjernen i konflikten med pilotene er opprettelsen av to bemanningsselskaper. Rundt 560 piloter mistet jobben under pandemien. Samtidig ble datterselskapene SAS Link og SAS Connect opprettet. Disse skal overta fly og fylles med nye piloter på andre vilkår enn det ansatte i SAS har.

SAS-pilotene har stevnet selskapet for arbeidsretten. De mener selskapet forsøker å omgå sine forpliktelser til å hente de oppsagte pilotene tilbake igjen. SAS avviser dette og mener selskapet forholder seg til alle inngåtte avtaler.

En pilotstreik vil sette hele flyselskapets fremtid i spill, svarte SAS da streikevarselet ble kunngjort i forrige uke.

SAS fly på Gardermoen tømmes for bagasje.

Meklingen mellom partene foregår i Stockholm.

Foto: Astri Husø

De fire pilotforeningene i Norge, Sverige og Danmark forhandler sammen som SAS Pilot Group, SPG.

Meklingene startet i Stockholm forrige mandag, etter at SAS – pilotene torsdag 9. juni leverte plassoppsigelse og varslet om streikefare fra 29. juni.

Pilotforeningene har sagt de akter å ta ut rundt 900 medlemmer i streik i Norge, Sverige og Danmark hvis meklingen ikke fører fram.

I Norge har Norsk Flygerforbund i dag levert plassfratredelse for 254 piloter, mens Parat har meldt plassfratredelse for 148 piloter. Dermed kan alle disse tas ut i streik fra første dag dersom det ikke blir enighet.

SAS fly på Gardermoen

Mange SAS fly kan bli parkert dersom det blir streik 29. juni.

Foto: Astri Husø

Samme dag som plassoppsigelsen ble levert sa Jan Levi Skogvang, lederen i parat foreningen SAS Norge Flygerforening til NRK:

– Vi prøver å oppnå at de jobbene som vi har, inkludert de oppsagte som er satt på gata, er jobber som tilhører oss. At de ikke blir satt bort til andre bemanningsselskaper sånn som SAS gjør i dag.

Økonomien i SAS er svært presset, og selskapet har lansert en omfattende spareplan. I tillegg vil de omstrukturere gjelden og hente inn mer penger fra eierne i håp om å redde flyselskapet.

Tidligere denne uken varslet flymekanikere i SAS organisert under Dansk Metal en sympatistreik for flygerne. Den vil bli iverksatt 5. juli i tilfelle det blir pilotstreik.

AKTUELT NÅ