Hopp til innhold

SAS-piloter kan gå i streik før fellesferien

SAS-piloter har i dag levert plassoppsigelse. Det kan ende i streik fra 29. juni. – Sjokkerende manglende forståelse for situasjonen, sier SAS.

SAS fly på Gardermoen

SAS har allerede varslet 4000 kansellerte flyvninger i sommer. Med streik fra 29. juni vil det bli langt flere.

Foto: Astri Husø / NRK

I dag har pilotenes fagforeninger levert plassoppsigelse til riksmekleren. Det går mot mekling og mulig konflikt fra slutten av juni.

Det er ingen annen utvei. Vi er i en situasjon der SAS har avkrevd pilotkorpset for 30 prosent besparelse. Samtidig har de flyttet jobbene våre til bemanningsbyrå, sier Roger Klokset, leder i Norske SAS-flygeres forening.

SAS sier pilotene velger konflikt fremfor forhandling.

– Pilotforeningenes varsel i dag er uansvarlig og viser en sjokkerende manglende forståelse for den kritiske situasjonen SAS befinner seg i. Vi håper, og forutsetter, at pilotene innser hva som står på spill og vil arbeide for en løsning, sier pressesjef Tonje Sund til NRK.

Varselet i dag er ikke godt nytt for selskapets effektivitetsprogram SAS Forward.

– Planen for å gjøre selskapet konkurransedyktig krever at alle deltar. Det inkluderer pilotene, sier Sund.

Problemene tårner seg opp for SAS. Selskapet er i store økonomiske problemer og må få på plass mer penger. Allerede er det varslet 4000 kanselleringer i sommer, og i tillegg sliter de med at kundene opplever dårlig service.

På fredag ble det klart at Forbrukertilsynet skal sjekke om de bryter loven med tanke på villedende markedsføring.

Nå truer en streik.

– Vi har prøvd alle muligheter til å komme til en løsning med SAS. Siden november har vi prøvd å komme dem i møte med besparelsene SAS ønsker, men vi får ingen garantier. Vi får ingenting tilbake, sier Jan Levi Skogvang, leder for Parat-foreningen SAS Norge Flygerforening.

Jan Levi Skogvang, i Para-foreningen SAS Norge Flygerforening og Roger Klokset, leder Norske SAS- Flygeres Forening.

Jan Levi Skogvang, leder i Parat-foreningen SAS Norge Flygerforening og Roger Klokset, leder i Norske SAS-flygeres forening har i dag varslet plassoppsigelse for sine pilotmedlemmer.

Foto: Astri Husø / NRK

Klar for å streike

Tor Hillmann er pilot og styrmann hos SAS. Han er klar for å gå til streik for arbeidsplassen sin.

Til tross for at det i ytterste konsekvens kan bli spikeren i kisten for selskapet.

Tor Hillmann, styrmann SAS

Tor Hillmann, styrmann i SAS er kampklar.

Foto: Rolf Petter Olaisen / NRK

– Det er utrolig trist at det er gått så langt. En streik er aldri bra, men som ansattgruppe har vi ikke noe valg. Hvis ledelsen opprettholder dagens kurs er vi som jobber i SAS Skandinavia borte om to-tre år. Det er et være eller ikke være for oss, sier han.

Under pandemien opprettet SAS to datterselskaper: SAS Link og SAS Connect. De skal stå for mye av flyleie og piloter.

– SAS er velsignet med erfarne, konkurransedyktige piloter som er særdeles lojale. Den lojaliteten går bare en vei. Under pandemien sa de opp 560 piloter, og flytter flere og flere flyvninger til datterselskapene.

For vår del er det en kamp om arbeidslivet, sier Hillmann.

Norske SAS-flygeres forening mener dette angår alle arbeidstakere.

SAS fly på Gardermoen tømmes for bagasje.

SAS er svært gjeldstynget. Denne uken kom det fram at den svenske stat, en av eierne, ikke vil spytte inn mer penger i selskapet.

Foto: Astri Husø / NRK

– Hvis SAS-ledelsen kan spille enhver arbeidstaker med tariffavtale av banen gjennom organisatoriske grep har den norske og skandinaviske arbeidslivsmodellen tapt, sier Klokset, leder i Norske SAS-flygeres forening

Av pilotene i hovedselskapet som mistet jobben under pandemien, har om lag 100 fått den tilbake. Det har ikke de andre, til tross for at de ifølge fagforeningen til norske SAS-piloter hadde en gjenansettelsesavtale.

I stedet søker nå SAS etter ansatte til de to nye selskapene. Der kan også de oppsagte pilotene søke jobb, men med andre vilkår enn de hadde i SAS Skandinavia. Dermed har svært få søkt jobb der.

I mai stevnet de oppsagte pilotene SAS for arbeidsretten for at de ikke får jobbene tilbake.

Tøffere klima

Tor Hillmann begynte i SAS i 1998 og jobbet seg opp til kapteinsstilling. Under pandemien ble han degradert til styrmann.

Samtidig fikk han redusert lønn, fordi SAS ikke lenger trengte så mange kapteiner når rutene ble kutta ned. Likevel blir Hillmann værende.

Tor Hillmann, styrmann SAS
Foto: Astri Husø / NRK

Om han bytter arbeidsplass mister han ansienniteten han har opparbeidet seg gjennom en lang karriere.

– Vi har ingen plass å rømme, sier han.

Dårlig stilt etter pandemien

I tillegg til de varslede sommerkanselleringene avbrytes ytterligere flyvninger av andre grunner.

Flyselskapet står nå i en vanskelig situasjon etter pandemien. Skogvang mener ledelsens valg har ført dem opp i et hjørne.

Jan Levi Skogvang, i Parat-Foreningen SAS Norske Flygerforening

– Jobben pilotene våre gjør skal ikke settes bort til bemanningsselskaper, slik SAS gjør i dag, sier Skogvang.

Foto: Astri Husø / NRK

– Vi kom ut av pandemien som et selskap med enorme gjeldsforpliktelser mens andre selskaper klarte å gjøre opp sine ting under pandemien. Det er ikke pilotenes feil at vi står her i dag, sier han.

Umulig posisjon

Om partene ikke blir enige om en avtale gjennom megling blir det streik. Det kan ramme tusenvis av reisende som skal ha sommerferie.

– Det er dypt beklagelig på vegne av kundene å utsette oss for denne uroen, men det er viktig å huske det skal være mekling. Vi håper de tar til fornuft, sier pressesjef i SAS Tonje Sund.

Fagforeningene sier et eventuelt sommerkaos kunne vært unngått.

– Vi har siden november forsøkt å unngå denne situasjonen. Vi får ikke noe mer ut av SAS og de kommer oss ikke i møte. Da må vi gå til dette skrittet, sier Skogvang i SAS Norge Flygerforening.

Hva har dere lagt på bordet?

– Besparelser i form av lønnsnedgang på 5 prosent, mindre jobbing om vinteren for å jobbe mer om sommeren og arbeidsuker opp mot 60 timer mot dagens 47,5, forklarer Klokset.

Ifølge de to fagforeningslederne tilsvarer deres tilbud 20–25 prosent kostnadsbesparelse mot SAS' mål om 30 prosent.

Klokset vedgår at dette er en alvorlig situasjon for selskapet og medlemmene.

– Det er klart vi forstår det. Men det er umulig for oss å legge store besparelser på bordet uten trygghet for arbeidsplassene våre, sier han.

Norwegian-pilotene enige

Norwegian og Norwegian Pilot Union i Parat, som organiserer pilotene i Norge, er på sin side enige om en tariffavtale for 2022–2023.

Leder i Norwegian Pilot Union, Alf Hansen, sier avtalen sikrer norske arbeidsplasser og vil gi bedre mulighet for planlegging av pilotenes arbeidshverdag.

– Vi har klart å få til større fleksibilitet, kombinert med forutsigbarhet for ansatte piloter. Det har vært viktig for oss i disse forhandlingene, der vi har fått nødvendige garantier for jobbtrygghet, sier pilotlederen.

Han sier selskapet og foreningen har et felles ønske om å samarbeide tettere i tiden fremover.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ