Hopp til innhold

Sanner omtaler Tangen-saken som kritisk: – Vil bidra til å ivareta tilliten til Norges Bank

Finansministeren har bedt Justisdepartementets lovavdeling om å vurdere handlingsrommet han har i Tangen-saken. – Det er hovedstyret sitt ansvar å finne en løsning, men som finansminister skal jeg hjelpe dem.

Jan Tore Sanner

VIL GÅ I DIALOG: Finansminister Jan Tore Sanner (H), sier i dag at han vil snakke med Norges Bank om ansettelsen av Nicolai Tangen som ny oljefondssjef.

Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

– Vi er nå i en kritisk situasjon, og da ønsker jeg å bidra til å ivareta tilliten og omdømme til banken, sier finansminister Jan Tore Sanner til NRK, torsdag ettermiddag.

Kritisk på hvilken måte?

– Kritisk i den forstand at Stortinget etter alt å dømme kommer med kritiske merknader i morgen, og at representantskapet har vært tydelige på en del utfordringer. Dette er det hovedstyret sitt ansvar å finne en løsning på, men som finansminister skal jeg hjelpe dem.

Nicolai Tangen tiltrer som sjef for Oljefondet september 2020.

OMDISKUTERT: Ansettelsen av Nicolai Tangen er omdiskutert. Fredag leverer finanskomiteen sin innstilling.

Foto: Tony Colli / NBIM

Vil gå i dialog med banken

Sanner mener det var et godt forslag av Hans Andreas Limi, på vegne av Frp, å ta initiativ til en dialog med hovedstyret i etterkant av finanskomiteens behandling av saken om ansettelsen av Tangen.

– Jeg vil ta et slikt initiativ, men selvsagt innenfor de formelle rammene som gjelder for denne saken, sier Sanner.

Det kommer etter at Limi kom med oppfordringen på Politisk kvarter i morges.

3XovZoC1HYM

SER EN TREDJE VEI UT: Finanspolitisk talsperson i Frp, Hans Andreas Limi, mener Nicolai Tangen ikke trenger å selge seg ut av hedgefondselskapet sitt for å eliminere risikoen for at eierskapet hans der skaper interessekonflikter for Oljefondet.

Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Norges Banks hovedstyre vil selvsagt takke ja til en invitasjon om dialog med Sanner, sier Andreas Andersen, kommunikasjonssjef i Norges Bank, til NRK.

Det er ventet at sentralbanksjef Øystein Olsen, og finansminister Jan Tore Sanner skal møtes i morgen, fredag, dersom finanskomiteen blir ferdig i tide.

Ber lovavdelingen om juridisk vurdering: – Registrerer at det er mange ulike syn

Torsdag ble det også kjent at Sanner har bedt lovavdelingen i Justisdepartementet om å gjøre en juridisk vurdering av finansministerens handlingsrom i Tangen-saken.

Lovavdelingen har hatt i underkant av et døgn på å vurdere spørsmålet, og skal levere sin konklusjon i løpet av kvelden.

– Du sier du ikke kan instruere, samtidig har du som finansminister bedt om en utredning fra justisdepartementets lovavdeling som skal handle om hva slags instruksjonsrett du har?

– Ja, jeg har bedt lovavdeling om å ta en grundig vurdering av det sentrale spørsmålet, fordi jeg registrerer at det er ulike syn mellom jurister, sier Sanner.

Nylig konkluderte en juridisk utredning som Finansdepartementet bestilte fra advokatfirmaet Arntzen de Besche, med at Sanner ikke har lov til å gripe inn i ansettelsen av Tangen. Flere jussprofessorer mener imidlertid det motsatte.

Flere jurister mener også at Arntzen de Besche var i en opplagt interessekonflikt da de tok oppdraget.

– Hvorfor ba du ikke lovavdelingen om råd i første omgang, i stedet for å engasjere et privat advokatselskap?

– Det kunne jeg selvsagt gjort, men vi har en rammeavtale med dette advokatkontoret, som er svært kompetent, og de sa det ikke forelå noen bindinger. Juristene i finansdepartementet er tydelige på hva slags handlingsrom som foreligger, men med den debatten som er, så mente jeg det var riktig å be lovavdelingen om deres vurdering.

Tajik: – Innrømmelse av feiltrinn

En vurdering fra lovavdelingen i Justisdepartementet vil imidlertid veie tyngre enn Arntzen de Besche.

Hadia Tajik, nestleder og finanspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, mener det at Finansdepartementet nå bestiller en ny utredning, er en innrømmelse.

– Jeg oppfatter dette som en innrømmelse av at det var et feiltrinn å bestille en utredning fra et privat advokatselskap med bindinger til Nicolai Tangen. Lovavdelingen i Justisdepartementet er et uavhengig og respektert miljø. Vi imøteser utredningen der, sier hun til NRK.

Jcd0ecebzWQ

– INNRØMMELSE: Nestleder og finanspolitisk talsperson i Ap, Hadia Tajik. kaller bestillingen av en ny utredning om Sanners handlingsrom som en innrømmelse fra Finansdepartementet.

Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Hva gjør dere om lovavdelingen er enige med advokatfirmaet og Finansdepartementet sin konklusjon?

– Vi vet ikke hva Sanner har bedt lovavdelingen om å utrede. Det er ikke sikkert at Sanner har bedt de om å fortelle hvilket handlingsrom han har. Han kan og ha bedt dem om å bare utrede hvilke begrensninger han har, sier Tajik.

– Så du tror Sanner kan komme til å dreie oppgaven til lovavdelingen?

– Det er ikkje finanskomiteen som har bestilt denne utredningen. Det er Jan Tore Sanner sitt eget initiativ. Jeg kjenner ikke til hvilke premiss han har lagt inn i denne bestillingen. Men jeg vil selvfølgelig lese det de skriver med interesse, svarer Tajik.

På spørsmål om det nå er en innrømmelse av et feiltrinn finansministeren driver med, svarer Sanner:

– Nei, dette handler om at det er ulike syn mellom ulike professorer og jurister, og lovavdelingen veier svært tungt.

Dette har Sanner spurt lovavdelingen om å vurdere:

Etter intervjuet med Tajik fikk NRK oversendt anmodningen fra Finansdepartementet til lovavdelingen.

Ifølge Finansdepartementet har Jan Tore Sanner bedt ldem vurdere hva som er den rettslige adgangen til å instruere hovedstyret i Norges Bank om ansettelsen av daglig leder for Statens pensjonsfond utland.

De presiserer imidlertid at siden lovavdelingen har så kort tid på seg, bør de prioritere å beskrive de overordnede vurderingene som må foretas i en situasjon der ansettelsesforholdet allerede er etablert. Men at det ikke skal være til hindre for at de også kan vurdere handlingsrommet frem til ansettelsen.

Finansdepartementet ber om at uttalelsen foreligger innen utløpet av torsdag 20. august. Altså i dag.

SV: – Fremstår nærmest som et mediestunt

– Det fremstår nærmest som et mediestunt, sier Kari Kaski (SV).

Hun mener dagens nyhet om at Sanner no har koblet på lovavdelingen i justisdepartementet peker på at han burde ha gjort dette fra starten av.

– Han skulle ha gått til lovavdelingen aller først. Dette setter bestillingen han gav til advokatselskapet i et ganske pussig lys, sier hun.

Kaski er finanspolitisk talsperson i SV.

Hun understreker at de juridiske utredningene ikke er så relevante for dem som de ser ut til å være for finansdepartementet.

NRK møter henne før dagens møte med finanskomiteen. Der de behandler tilsynsrapporten fra representantskapet i Norges Bank, som Stortinget etter planen skal komme med en innstilling om i morgen.

– Hva om lovavdelingen kommer til samme resultat som advokatselskapet?

– Vi registrerer at det er mange juridiske vurderinger, men det er ikke så relevant for jobben som Stortinget er i gang med.

– Hva synes du om at Sanner nå sier at han vil ta initiativ overfor Norges Bank?

– Det er jo det SV har bedt om hele veien. Det betyr at Sanner og regjeringen ser hva stortingsflertallet uttrykker. Så vil finanskomiteen komme med vår innstilling i morgen.

Høring i Tangen - saken

– SKULLE BRUKT LOVAVDELINGEN FØRST: Kari Elisabeth Kaski er finanspolitisk talsperson i SV. Hun mener Jan Tore Sanner burde ha gått rett til lovavdelingen for en juridisk vurdering av om han kan gripe inn i Tangen-saken. Istedenfor å gå til et privat advokatselskap.

Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Det er sentralbanken som har ansvaret for ansettelsen av Nicolai Tangen som ny sjef for oljefondet. Ansettelsen er for tiden gjenstand for intens politisk oppmerksomhet, etter at Norges Banks representantskap rettet skarp kritikk mot ansettelsesprosessen.

Finanskomiteen på Stortinget behandler nå kontrollorganets kritiske rapport. De har nå ett døgn på seg til å komme fram til en innstilling i saken.

nPDLwalSvn0

– KONSTRUKTIVT: Mudassar Kapur, finanspolitisk talsperson i Høyre, beskriver dagens møte i finanskomiteen som konstruktiv.

Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Finanspolitisk talsperson i Høyre, Mudassar Kapur, forteller at det har vært en konstruktiv diskusjon under møtet i dag.

NRK spør han hvordan utredningen fra lovavdelingen vil påvirke prosessen. Han svarer at deres utgangspunkt er at departementet allerede har sendt en vurdering tidligere i prosessen. Han understreker etterpå at også den nye utredningen er relevant for innstillingen.

– Alle dokumentene som kommer inn i en saksbehandling er relevante. Vi får bare ta det med oss inn. Men vi har ikke noen planer om hvordan dette vil spille inn i vårt arbeid, sier Kapur til NRK.

Mener loven må endres om Sanner ikke kan gripe inn

Leder i Rødt, Bjørnar Moxnes, forteller at finanskomiteen på Stortinget, sakte, men sikkert nærmer seg enighet i saken.

– Men Stortinget må bare slå fast, helt utvetydig at risiko og interessekonflikter må ryddes av veien, legger han til.

Om lovavdelingen i Justisdepartementet kommer til samme konklusjon som Arntzen de Besche, må loven endres, mener han.

– Ingen står over grunnloven, den gir Stortinget makt til å utøve folkeviljen, det er folkets formue det er snakk om, sier han.

VEDG65NOx0A

MENER TANGEN MÅ KUTTE BÅND TIL HEDGEFOND: Partileder i Rødt, Bjørnar Moxnes er klokkeklar på at Tangen ikke kan sitte som eier i sitt private hedgefond, mens han samtidig er sjef i Oljefondet. Han beskriver det som en potensielt kronisk kilde til interessekonflikter.

Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Mener ansettelsen kan heves

Når NRK konfronterer han med at det var nettopp stortingspolitikere som vedtok loven i 2019, som nå kritiserer den, svarer han igjen at loven må endres derom finansministeren ikke kan gripe inn.

– Er vi avskåret fra å sikre at forvaltningen av oljefondet ikke svekker tilliten til oljefondet, så er det noe galt med sentralbankloven, og da er det grunnloven som gjelder, svarer Moxnes.

– Men i grunnloven heter det at lover ikke kan ha tilbakevirkende kraft?

– Ja. Men vi kan ikke ha lover som avskjærer statsmakter fra de rettighetene som er gitt av grunnloven. Er sentralbankloven utformet med en feil, slik at folkeviljen ikke får uttrykk på forvaltningen av oljefondet, så må loven endres, og verre er det ikke.

– Men det kan da ikke gjelde Tangen?

– Jo, for vi har et regelsett som er brutt i ansettelsen av Tangen. Det i seg selv kan være nok til å heve ansettelsen. Altså at man har brutt lover og regler gjennom prosessen, som Olsen selv har innrømmet, svarer Moxnes.

AKTUELT NÅ