Hopp til innhold

Rykende uenig om økt krafteksport

Høyreleder Erna Solberg avviser at privatisering og flere utenlandskabler vil føre at norske husholdninger må betale mer i strøm og nettleie.

Statsminister Jens Stoltenberg (AP) og statsministerkandiadat Erna Solberg (Høyre)

Statsminister Jens Stoltenberg og statsministerkandidat Erna Solberg har en vidt forskjellig oppfatning av virkeligheten når det gjelder utbygging av kraftoverføring til og fra Norge på NHOs årskonferanse onsdag.

Foto: Johan B. Sættem

Statsminister Jens Stoltenberg advarer på NHOs årskonferanse onsdag mot det han kaller frislippet av krafteksporten til utlandet.

– Det har vært tatt til orde for at man skal slippe løs slik at nærmest alle som ønsker det kan bygger kabler til utlandet for å øke eksporten. Det vil føre til økt nettutbygging i Norge og kunne føre til høyere priser i Norge, sier Stoltenberg.

LES OGSÅ: - Ikke aktuelt med frislipp av krafteksport

Han viser til energiutredningen, som regjeringen mottok på vårparten.

Men Høyre-leder Erna Solberg leser den samme utredningen med andre briller. Ifølge henne er det ikke riktig som statsministeren hevder at strømprisene vil øke nevneverdig for folk flest.

Hun kjenner seg heller ikke igjen i beskrivelsen om frislipp av krafteksporten.

– Utredningen viser at det kan føre til litt høyere priser, men samtidig vil det bety økt forsyningssikkerhet og mer stabilitet, og det vil samtidig føre til at vi får utløst mer av det potensialet vi har på fornybar kraft, sier Solberg.

For i årene som kommer forventes det både i Norge og i Norden overskudd av fornybar kraft de neste årene, som en følge av ordningen med de grønne sertifikatene.

LES OGSÅ: LO: Ikke aktuelt med utenlandskabler

– Monopoler bør alltid sjekkes

Til NRK.no sier høyrelederen at hun ikke er sikker på at det er økonomisk mest fordelaktig for AS Norge at det kun er monopolisten Statnett som skal ta seg av utbygging av kabler til utlandet.

- Jeg tror det er farlig å tro at vi får de korrekte beregningene og optimal lønnsomhet med et norsk statlig monopol, sier Solberg.

Hun sier at monopoler alltid bør sjekkes, noe hun mener kan oppnås ved at også private aktører er helt eller delvis med i en utbygging, og sier at dersom Høyre kommer i posisjon etter valget til høsten vil partiet gå inn for flere kabler.

Hun avviser at det vil innebære høyere kostnader for norske forbrukere.

LES OGSÅ: LO: Ikke aktuelt med utenlandskabler

– En måte å verne forbrukerne mot regningen

– En av grunnene til at vi skal ha private inn for å bygge er at det ikke skal belastes forbrukerne i Norge, fordi det er de som da vil sitte med gevinsten. Dette er nettopp en måte å verne forbrukerne mot å måtte ta regningen fordi vi ønsker å eksportere kraft, sier Solberg.

Det er en virkelighetsoppfatning som ikke deles av regjeringssjefen fra Arbeiderpartiet.

Stoltenberg mener at dersom strømkabler til utlandet skal bygges av private aktører, vil det føre til at inntekter som i dag brukes til å redusere nettariffene tilfaller andre enn staten, noe han mener vil føre til økte strømpriser.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ