Hopp til innhold

- Ikke aktuelt med frislipp av krafteksport

Statsminister Jens Stoltenberg advarer mot storstilt eksport av norsk vannkraft til Europa, stikk i strid med NHOs visjoner om å gjøre Norge til Europas «grønne batteri»

Statsminister Jens Stoltenberg på NHOs årskonferanse

Statsminister Jens Stoltenberg intervjuet av NRKs Per Arne Bjerke i Operaen i anledning NHOs årskonferanse. I bakgrunnen NHO-sjef Kristin Skogen Lund.

Foto: Johan B. Sættem

I den norske ballett og Opera har nå NHO samlet hele den norske makteliten for å overbevise dem om at det er bra for Norge å bygge flere store strømkabler til utlandet.

NHO har som mål at Norge skal bli Europas «grønne batteri» og vil ha flere strømkabler til utlandet.

– Fører til økte strømpriser

Men hos statsminster Jens Stoltenberg får NHO ikke noe gehør for sine planer om storstilt utbygging.

– Vi bør ha utveksling av kraft med Europa, og det bygges nye kabler for å få til det, men jeg vil advarer mot et frislipp av krafteksport, sier Stoltenberg til NRK onsdag morgen.

For strømkabler til utlandet fører til dyrere strømregning for norske husholdninger, og svekker i tillegg forsyningssikkerheten, mener statsministeren.

– Det vil bidra til økte priser og gjøre vår forsyningssikkerhet mer sårbar, sier Stoltenberg.

Statsministeren sier at en storstilt utbygging av utenlandskabler også vil måtte føre til langt flere kraftlinjer og høyspentmaster innenlands.

Samme budskap kom LO-leder Roar Flåthen med i NRK onsdag morgen.

– Det er ikke aktuelt å redde Europa med fornybar kraft så lenge det er norske forbrukere som må betale prisen, sier LO-sjef Roar Flåthen.

LES OGSÅ: LO-sjefen: – Ikke aktuelt med utenlandskabler

– Skal ikke gå ut over norsk industri

Men NHO-sjef Kristin Skogen Lund avviser at organisasjonen går inn for noe storstilt frislipp, og sier at krafteksporten skal skje uten at det går ut over forutsetningene til industrien.

– Vi mener at det er forenlig med å tilføre balansekraft til Europa når det behøves, sier Skogen Lind til NRK.no.

Hun er ikke enig i at nye strømkabler til utlandet vil føre til høyere strømpriser for norske forbrukere.

– Det er gjort mange analyser på dette, og i de verste scenariene øker prisene helt marginalt som en følge av dette, sier hun.

NHO-sjefen mener at det nå er på tide å løfte blikket, og la Norge bli en del av det hun kaller løsningen for både klima og energi i Europa.

Hun sier at man må finne løsninger for finansiering av kablene som sikrer at de som drar nytte av balansekraften også er med på å betale regningen for utbyggingen.

– For eksempel vil produsentene av fornybar energi i Tyskland og andre steder ha nytte av denne balansekraften, avslutter Skogen Lund.

Venter overskudd av fornybar kraft

Både i Norge og i Norden forventes det et overskudd av fornybar kraft de neste årene.

Gjennom det norsk-svenske el-sertifikat markedet er målet å bygge ut 26,4 TWh ny fornybar kraft, innen 2020.

Det tilsvarer nesten en femtedel av det vi produserte innenlands i 2011.

Bruken av det kommende kraftoverskuddet er et tema som er for lite diskutert og problematisert, mener NHO.

NHO går inn for å bygge kraftkabler også til Storbritannia og Tyskland, i tillegg til Danmark og Nederland.

Dermed kan Norge tjene mer penger på å eksportere fossekraften til markeder der strømprisen er høyere når det lønner seg - og importere kraft i perioder det er lønnsomt.

AKTUELT NÅ