Hopp til innhold

Ryddet søppel fra feil sted – ble bedt om betaling for å bli kvitt det

De plukket 160 kilo søppel i nabolaget i Eidsberg, langt unna sjø og strand. Det ble de bedt om å betale for da de kom til renovasjonsselskapet.

Turi Ludvigsen og Ludvig Degnes

EIDSBERG: Ludvig Degnes og moren Turi Ludvigsen var ute med sambygdingene for å rydde søppel fra naturen. Da de skulle levere det hos renovasjonsselskapet, ble de bedt om å betale.

Foto: Jon-Fredrik Klausen / NRK

CO₂ i atmosfæren
426,6 ppm
1,5-gradersmålet
+1,13 °C
Les mer  om klima

Skulle man være så vennlig å rydde fra skogen det som andre har kastet fra seg, så må man attpåtil betale for det.

Dagens returordning for søppel er nemlig slik at det kun er avfall langs vannet man kan levere inn gratis.

Det fikk de frivillige søppelrydderne i innlandskommunen Eidsberg erfare da de tok i et tak på den store nasjonale ryddedugnaden som NRK gikk i bresjen for 3. mai.

Turi Ludvigsen inviterte sine sambygdinger til felles dugnad for å rydde ved Eidsberg stasjon, langs veier, på plasser og i skogkanten.

Det kostet de frivillige 160 kroner å levere 13 fulle søppelsekker med 160 kilo søppel ved anlegget til Indre Østfold Renovasjon (IØR).

Søppel plukket av frivillige i Eidsberg

13 SEKKER: Den frivillige gjengen i Eidsberg plukket 160 kilo med søppel fra nærområdet.

Foto: Turi Ludvigsen

– Det var jo ingen stor sum, men det er jo prinsippet, når det er en dugnad og man rydder andres søppel, så ble jeg overrasket over at man må betale, sier Ludvigsen til NRK.

Hun synes det rart at det skal være forskjell på marint og landbasert søppel.

– Søpla som kastes i naturen er like gæren uansett hvor den kastes. Man ser jo eksempel på at beitedyr tygger i seg metall eller glass.

Først etter at Smaalenenes Avis omtalte saken gjorde IØR helomvending, og kunngjorde at frivillige kan få levere alt herreløst avfall gratis hos dem.

– Det er flott at noen gjør en innsats og ønsker å rydde opp i vårt eget nærområde, uttalte IØR i en pressemelding, ifølge avisa.

Returordning kun for marint avfall

I dag kan avfallsselskapene søke om å få dekket utgifter for å håndtere marint avfall gjennom en refusjonsordning finansiert av Miljødirektoratet.

Innlevering av marint avfall må avtales på forhånd, ved at du oppretter en ryddeaksjon på nettsidene til den frivillige organisasjonen Hold Norge Rent.

Tar de imot landbasert avfall fra frivillige søppelryddere, skjer det for avfallsselskapets egen regning, eller de må ta betalt.

Hvor langt unna stranden må søppelet ligge før det ikke lenger kvalifiserer til å være marint?

– Det skulle vi også gjerne hatt svar på. Du får spørre klima- og miljøministeren, sier daglig leder i Hold Norge Rent, Lise Gulbrandsen.

Miljødirektoratet og statsråden har heller ingen klar definisjon på marint avfall, annet enn at det er avfall som befinner seg langs kysten, elver eller vassdrag.

Bør ha samme ordning for alt herreløst søppel

– Alt herreløst søppel bør dekkes av den samme ordningen, for all natur trues av søppel og havner til syvende og sist i elver, vassdrag og hav, sier Gulbrandsen.

I dag er det ulike praksis fra kommune til kommune om avfallsselskapene mottar herreløst landbasert søppel.

Noen kommuner har ikke satt av noen ekstra midler, mens for eksempel Oslo kommune bruker 200 millioner kroner i året på Rusken, som gjør det mulig for innbyggerne å holde byen ren.

Kommunenes sentralforbund (KS) bestemte seg nylig for å be regjeringen om å utrede en ny, permanent ordning for finansiering av rydding og mottak av herreløst avfall.

– Dette vil sikre kommunene et verktøy som styrker lokale myndigheters mulighet til å takle forsøpling lokalt, sier Gunn Marit Helgesen, styreleder i KS.

Ryddet søppel i Eidsberg

EIDSBERG: Etter at Turi Ludvigsen og sønnen Ludvig Degnes var ute og plukket søppel med sambygdingene, er det blitt rent og pent i nærområdet.

Foto: Jon-Fredrik Klausen / NRK

Også avfallsbransjens interesseorganisasjon, Avfall Norge, mener staten må ta ansvar.

– Jeg vet klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) har et sterkt engasjement mot forsøpling. Derfor vil jeg utfordre ham: Sørg for at det opprettes en refusjonsordning for opprydding av søppel på land, sier Nancy Strand, administrerende direktør i Avfall Norge.

Vurderer enklere regler

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) sier han vil gjøre reglene enklere, og vurdere en ordning som også omfatter søppel som ikke ligger langs vannkanten.

– Dagens regler favner ikke vidt nok. I år som tidligere, må vi evaluere og justere regelverket. Da er det naturlig å vurdere om det også skal omfatte søppelplukking som ikke er ved vann, sier han.

Elvestuen viser til at den frivillige ryddingen har økt dramatisk de siste årene, og at regjeringen har bevilget mer penger hvert år.

– Det begynte med noen 100.000 kroner for fem år siden. Nå er vi oppe i 80 millioner. Dette handler om å håndtere en suksess. Vi har en helt annen mengde frivillige som rydder langs norske strender og i norsk natur i dag, sier han.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger