Åpner for gratis levering

Kommunenes interesseorganisasjon (KS) oppfordrer politikerne til å utrede en ny, permanent ordning for finansiering av eierløst avfall. I mellomtiden lover Agder Renovasjon, Avfall Sør og Maren AS å ta imot søppel plukket av frivillige gratis.

Anita Aanonsen Jernquist

Daglig leder i Avfall Sør, Anita Aanonsen Jernquist, lover å ta imot innsamlet søppel og eierløst avfall plukket av frivillige uten å kreve betalt. Avfallet må imidlertid fraktes til dem.

Foto: Benedicte Goa Ludvigsen / NRK

– Vi vil inspirere folk til å plukke søppel. Det er viktig å bli kvitt avfallet, men det blir lite frivillighet hvis folk må betale når de kommer til anleggene, sier daglig leder i Agder Renovasjon, Anita Aanonsen Jernquist.

Mandag skrev NRK at frivillige søppelplukkere risikerer å betale tusenvis av kroner for å bli kvitt eierløst avfall. Dette fordi renovasjonsselskaper i utgangspunktet ikke tar imot slikt avfall uten å fakturere.

– Det frivillige engasjementet vi har sett i det siste, må vi beholde. Så lenge folk ikke rydder kjeller og loft, men plukker søppel som ligger rundt og flyter, må vi som renovasjonsselskap ta ansvar, sier Aanonsen Jernquist.

Ingen av de tre renovasjonsselskapene lover imidlertid å hente innsamlet avfall utenom planlagte aksjoner. Avfallet må fraktes til dem. Der blir det veid og registrert før de tar jobben med å søke refusjon for kostnadene i ettertid.

Søppel i Mandal

Hvis du finner søppel ved sjøen uten å ha opprettet en ryddeaksjon i forkant, er det ingen selvfølge at søppelet kan hentes og leveres vederlagsfritt. Dette søppelet ble funnet i en vik ved Sjøsanden i Mandal i pinsen. Nå har Avfall Sør, Maren AS og Agder Renovasjon åpnet opp for å ta imot søppel plukket av frivillige uten å kreve betaling.

Foto: Rolf-Ørjan Høgset

Sikrer kommunene et verktøy

KS, kommunesektorens interesse – og arbeidsgiverorganisasjon mener finansiering av opprydding ikke kan baseres på skippertak og kampanjer fra år til år.

Tirsdag denne uken fattet de et enstemmig vedtak hvor de ber regjeringen utrede en ny, permanent ordning for å finansiere opprydding av avfall med ukjent opphav.

– Dette vil sikre kommunene et verktøy som styrker lokale myndigheters mulighet til å takle forsøpling lokalt, sier Gunn Marit Helgesen, styreleder i KS.

Hun mener dagens ordning ikke fungerer.

– Mange frivillige gjør en kjempejobb med å plukke søppel og rense strender for avfall, men må betale. Det er en systemfeil og vi får ikke den gevinsten vi ønsker, sier Helgesen.

Gunn Marit Helgesen

Gunn Marit Helgesen, styreleder i KS, mener finansiering av opprydding ikke bør baseres på skippertak og kampanjer fra år til år. Organisasjonen vil derfor be regjeringen utrede en ny, permanent ordning for finansiering av opprydding og mottak av avfall med ukjent opphav, såkalt herreløst avfall.

Foto: Anne Lognvik / NRK

Blir frustrerte og demotiverte

Lise Gulbransen, daglig leder i Hold Norge Rent som administrerer refusjonsordningen for eierløst, marint avfall, er svært positiv til initiativet fra KS.

Gulbransen mener det er altfor tungvint for frivillige i dag.

– Det er vanskelig for dem å vite hvilke selskaper som er med i refusjonsordningen. De blir også frustrerte og demotiverte når de kommer med avfall de har plukket, og må betale for det.

Hun påpeker at Hold Norge Rent har ønsket seg en permanent finansieringsordning helt siden de startet.

– Dagens refusjonsordning er ikke en varig ordning fordi man aldri vet om rammene vil holde. I år har vi 4,5 millioner i disposisjon. Det har holdt til nå, men det er en fare for at rammene sprenges i år, opplyser Lise Gulbransen.

Lise Gulbransen, daglig leder, Hold Norge Rent

Lise Gulbransen er daglig leder i Hold Norge Rent, en ideell forening som jobber mot forsøpling. Hun sier de har ønsket seg en permanent finansieringsordning helt siden oppstarten.

Foto: Hold Norge Rent

Gisle Meininger Saudland (Frp) er medlem i Energi – og miljøkomiteen og representerer Vest-Agder på Stortinget. Han mener det er nødvendig å finne en løsning slik at ildsjeler som plukker søppel ikke ender opp med regninga.

– Det ideelle hadde vært at renovasjonsselskapene får refundert kostnadene fra staten. Jeg tar gjerne en dialog med KS og andre interesseorganisasjoner om hvordan dette kan løses, sier Meininger Saudland.

Gisle Meininger Saudland

Gisle Meininger Saudland (Frp) vil gå i dialog med KS og andre interesseorganisasjoner for å se hvordan problemet med håndtering av eierløst avfall kan løses.

Foto: Svein Sundsdal / NRK