Hopp til innhold

Russland stanser retur over Storskog

DAVOS/OSLO (NRK): Fredag kveld satte russerne foten ned. Da ble utenriksminister Børge Brende informert om at de ikke godtar retur av asylsøkere over Storskog i Finnmark.

Fredag kveld ble utenriksminister Børge Brende informert om at Russland sier nei til retur av asylsøkere over Storskog i Finnmark.

Ifølge Brende er det sikkerhetsmessige årsaker som ligger bak russernes begrunnelse, og at russerne ønsker bedre koordinering.

– Russland ønsker samtaler med Norge om koordinering av returen. Dette er noe vi har forståelse for. Vi vil innlede disse samtalene til uka. Inntil videre vil returer over Storskog opphøre, sier Brende.

Utenriksministeren, som for tiden deltar på World Economic Forum i Davos, sier regjeringen nå ser etter andre muligheter som for eksempel at de sendes med fly ut av Norge.

Storskog tollstasjon

Russland vil ikke ta imot asylsøkere fra Norge over denne grenseovergangen.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

Avviser mageplask

Regjeringen har i flere dager prøvd å sende asylsøkerne ut av landet. Men både torsdag og fredag lyktes ikke Politiets utlendingsenhet (PU) med å gjennomføre utsendingene. Torsdag var begrunnelsen at det var forsinkelser i saksbehandlingsarbeidet på norsk side som var årsaken til at bussingen over grensen ikke ble gjennomført.

Senere ble begrunnelsen korrigert til at uttransporteringen ble avlyst på grunn av mangel på personell på russisk side.

– Det er det som har vært begrunnelsen fra russisk side – ihvert fall til meg – inntil vi ble kontaktet av russisk UD i går kveld. Der ba de om samtaler rundt koordinering av tilbakesendelsen.

Det synes jeg er helt greit. Det er viktig for Norge at vi ikke får en situasjon som i fjor høst, da det kom tusenvis av asylsøkere til Finnmark.

Er dette et mageplask for regjerings forsøk på å sende de tilbake over Storskog?

– Nei, tvert imot. Det regjeringen har fått til er en forståelse med vår nabo om at man fikk en slutt på en situasjon hvor det kom tusenvis av asylsøkere uten krav på beskyttelse til Norge.

Koordinering

Han mener ønsket fra russerne om en koordinering av tilbakesendelsen, viser at god dialog er viktig.

Til sammen har nesten 5.500 asylsøkere tatt seg over grensen mellom Norge og Russland. Brende sier Norge vil starte arbeidet med russerne til uka. I første omgang dreier det seg om tilbakesendelse av om lag 400 asylsøkere.

– Det er ikke enighet mellom Norge og Russland om tilbakesendelse av dem som har engangsvisum eller de som ikke lenger har gyldig opphold Russland. Det det er enighet om, og som vi har planlagt retur av, er de som har multivisum, og de som har gyldig opphold i Russland.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ