Hopp til innhold

Retten i Pakistan meiner Bhatti kan utleverast – Bhatti ankar

Arfan Bhatti kan utleverast til Noreg. Det stadfesta pakistansk rett i dag.

Arfan Bhatti utenfor retten i Islamabad

Arfan Bhatti utanfor retten i Islamabad i november.

Foto: NRK

Granskingsretten i Islamabad godkjente den pakistanske regjeringas vedtak om utlevering, ifølgje vår reporter i Islamabad.

Pakistansk rett meiner dermed at Bhatti kan utleverast til Noreg.

Eg har lese papira og høyrd argumenta frå begge sider. Det finst finstekkeleg inkriminerande bevis, skriv dommar Muhammad Abdullah Mahmood i avgjerda.

Politiadvokat Siraj-ul-Rahman Jasra

Politiadvokat Siraj-ul-Rahman Jasra representerer det føderale politiet FIA.

Foto: NRK

Avgjerda vert sendt til innanriksdepartementet for iverksetting av utvisingsvedtaket.

Politiadvokat Siraj-ul-Rehman Jasra seier til NRK at dei har jobba iherdig med denne saka i lang tid og er nøgd med utfallet.

Bhatti er sikta for å ha medverka til grov terror i samband med terrorangrepet 25. juni 2022.

Arfan Bhatti i varetekt i Pakistan.

Arfan Bhatti har vore i varetekt i Pakistan sidan september 2022.

To personar blei skotne og drepne av Zaniar Matapour. Bhatti og fire andre er sikta.

Sjølv nektar Bhatti å ha noko med terrorangrepet å gjera.

Han var ikkje i landet då skytinga skjedde, men ifølge politiet er det digitale spor som peiker i retninga hans.

Ankar

Den norsk-pakistanske islamisten har vore i Pakistan sidan før angrepet skjedde. Nokre månadar etter angrepet vart han internasjonalt etterlyst.

Politiet har sidan i vår forsøkt å få han utlevert frå landet.

Saka har vorte behandla, og fleire gonger utsett i rettsmøte i Islamabad.

Les også Bhatti-utlevering utsatt igjen: – Skandale

Arfan Bhatti

– Eg har ikkje motteke avgjerda frå tingretten i Pakistan ennå, men har forstått det slik at Bhatti har anka avgjerda. Det står då att å sjå framdrifta dette reelt sett vil medføre, seier advokat John Christian Elden som representerer Bhatti.

Zia Ur Rahman, som er Bhatti sin forsvarar, har tidlegare sagt til NRK at dei kjem til å anka dersom utleveringsvedtaket blir gyldig.

– Påtalemakta i Pakistan har endra på skildinskildringanefan Bhatti til å omfatta terrorisme. Retten har gitt dei medhald i utleveringsbægjeringa, seier forsvarar Zia Ur Rahman i ei pressemelding.

Bhatti har anka og det er venta at anken skal handsamast før sommaren. Dersom spørsmålet blir anka inn for pakistansk høgsterett vil ei endeleg avgjerd i spørsmålet om utlevering til Noreg først liggja føre om eit år.

Må grunngjevast

Politiadvokat i Oslo politidistrikt Ingvild Myrold seier til NRK at dei ikkje ønskjer å kommentera avgjerda på noverande tidspunkt.

Ifølgje pakistansk lov kan personar som er etterlyste for alvorlege brotsverk som drap og terror, bli utleverte til statar som Pakistan ikkje har utleveringsavtale med.

Det må då grunngjevast med eit sterkt etterforskingsbehov eller bevis mot vedkommande som ein ynskjer skal bli utlevert.

Arfan Bhatti føres inn i rettsalen i lenker

Arfan Bhatti blir ført inn i rettssalen i lenker.

Dommaren NRK har snakka med seier den norske siktinga mot Bhatti er overbevisande. Norsk politi vil ha nytte av å avhøyra Bhatti, seier han. Dommaren seier dessutan at Bhatti då også får moglegheit til å leggja fram sine synspunkt overfor norsk politi.

Han er difor einig i utleveringsvedtaket som blei gjort av den avgåtte regjeringa til Shahbaz Sharif.

Dommaren har bestemt at Bhatti skal vera i varetekt inntil innanriksdepartementet bestemmer neste skritt i saka.

Les også Matapour tiltalt for 25. juni-terroren: Rettssak i mars

Zaniar Matapour - bildet er hentet fra et overvåkningskamera på en restaurant i oslo. Matapour har på seg blå tskjorte og en sort lue. Han har grånende skjegg. Rundt ham er trebord og mørke skinnstoler. Han ser til høyre ut av bildet.

AKTUELT NÅ