Reptiler kan bli lovlige: – Slanger og øgler utgjør en folkehelserisiko

Folkehelseinstituttet er bekymret for salmonellasmitte. Likevel vil Mattilsynet tillate 22 slanger, øgler og skilpadder som hobbydyr.

Slanger og øgler kan bli lovlige
Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

I starten av mai sendte Mattilsynet forslag om å tillate 22 reptiler og amfibier til Landbruks- og matdepartementet. Dette på tross av advarsler fra Folkehelseinstituttet og Veterinærinstituttet.

– En logisk konsekvens av å tillate hold av disse dyrene i Norge, vil være at det kommer flere av disse dyrene til landet. Dermed kan man få et økt smittepress på folk i Norge, sier avdelingsdirektør i Folkehelseinstituttet, Line Vold.

Frykt for salmonellainfeksjoner

I sitt høringssvar skriver Folkehelseinstituttet (FHI):

«Endring i regelverket for hold av eksotiske dyr frarådes, siden vi anser at dette vil kunne utgjøre et betydelig folkehelseproblem».

Line Vold, FHI

FRARÅDER DYRENE: Line Vold i Folkehelseinstituttet mener dyrene kan ha med seg sykdommer som salmonella.

Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Det finnes ingen studier i Norge som bekrefter dette, men FHI viser til litteratur fra land som Sverige og Storbritannia.

– Vi vet at disse dyrene i stor utstrekning er bærere av salmonellabakterier, og vi tror at en naturlig slutning av det er at man kan få økt salmonella-smitte blant dem som er i kontakt med disse dyrene, sier Vold.

FHI får støtte fra Veterinærinstituttet, som deler bekymringen og konkluderer i sitt høringssvar med at «Endringer i regelverket for hold av eksotiske dyr frarådes».

Begge instansene mener at vanlig håndvask med desinfeksjon, ikke er tilstrekkelig for å hindre smitte. Og at barn er spesielt utsatt.

Mattilsynet uenige

Mattilsynet er uenige med FHI. De mener at legalisering vil gjøre det enklere å drive godt informasjonsarbeid og samtidig ivareta dyrevelferden.

Seksjonssjef for dyrevelferd i mattilsynet, Torunn Knævelsrud

FOR DYRENE: Torunn Knævelsrud i Mattilsynet mener en legalisering vil være positivt, siden mange slike dyr allerede finnes ulovlig i Norge.

Foto: Mattilsynet / FLICKR

– Vårt utgangspunkt er at det allerede finnes ti tusener av disse dyrene i Norge. Vi tror at et lovlig dyrehold vil gjøre det mye enklere å informere om forsvarlig håndtering og god smittehygiene. I tillegg vil veterinærer i større grad skaffe seg kunnskap om dyrene, slik at de kan gi gode råd til eierne, sier Torunn Knævelsrud, sjef for dyrevernseksjonen i Mattilsynet.

Norge er sammen med Island, det eneste landet i Europa som forbyr hold av herptiler – samlebetegnelsen på reptiler og amfibier. Likevel anslås det, at det finnes rundt 100.000 herptiler ulovlig i landet.

– FHI overdriver kraftig

Norsk Herpetologisk forening organiserer folk med interesse for reptiler og amfibier. De har lenge jobbet for legalisering, og er enige med Mattilsynet om at legalisering gjør det enklere å informere om god hygiene.

Lederen i foreningen, Thor Håkonsen, mener Folkehelseinstituttet overdriver salmonella-risikoen:

– FHI overdriver kraftig. Får vi samme infeksjonsrate i Norge som i Sverige, vil vi kanskje få en økning på fire tilfeller i året. Det tilsvarer en økning på 0,5 prosent salmonella i Norge. Hvis det utgjør et folkehelseproblem, så blir jeg litt overrasket.

Forslaget ble oversendt Landbruks- og matdepartementet 6. mai. Departementet har foreløpig ikke konkludert i saken.

Har du sett disse videoene fra NRK?

En thailandsk mann opplevde nylig et dobesøk han aldri vil glemme

DOTUR: Denne mannen vil sent glemme denne toaletturen.

Sivilforsvaret i Malaysia sier nettpytonslangen er åtte meter lang og 250 kilo tung. I så fall er den verdens største slange i fangenskap. Foto: Thestartv.com/Reuters

VERDENS LENGSTE? Denne slangen døde like etter de klarte å fange den.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger