Hopp til innhold

Rekordmange utlysninger, men flere står uten jobb over tid

Det er rekordmange ledige stillinger i Norge. Høyre utfordrer regjeringen til å benytte sjansen for å få flere i jobb. Arbeidsministeren varsler tiltak.

Hadia Tajik under muntlig spørretime på Stortinget, oktober 2020

ARBEIDSLEDIGHET: Arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik (Ap) er bekymret for antallet langtidsledige, og sier regjeringen vil hjelpe flere tilbake i arbeid.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Selv om arbeidsledigheten i Norge går ned, er Nav bekymret for antallet langtidsledige.

Samtidig er det nå rekord i antall ledige stillinger.

Aldri før har det kommet inn flere ledige jobber på arbeidsplassen.no. Nav anslår at før året er omme vil det ha blitt registrert 500.000 ledige stillinger i 2021.

Varsler tiltak

Arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik er bekymret for de langtidsledige. Hun varsler nye tiltak.

– Det som bekymrer meg med disse tallene er at nesten 50 prosent av de som er arbeidssøkere, de har gått ledig i over et år. Vi vet at jo lenger folk står uten arbeid, jo vanskeligere kan det være å komme inn.

Budsjettarbeidet for 2022 er ikke ferdig enda, men Tajik sier dette vil bli et fokus for den nye regjeringen.

– For denne regjeringen er det viktig å styrke arbeidsmarkedstiltakene, lønnstilskuddene og kvalifiserende ordninger som gjør at folk kommer seg tilbake inn i arbeid.

En historisk mulighet

Nestleder i Høyre og stortingsrepresentant Jan Tore Sanner mener regjeringen nå har en unik sjanse til hjelpe flere ut i jobb.

– Nå har vi en historisk mulighet til å få et varig løft i sysselsettingen i Norge. Det er bra for folk som kommer i jobb, det er bra for velferden i Norge, men det krever at regjeringen har fullt trykk på utdannings- og kompetansepolitikken, sier Sanner.

Her mener han Hurdalsplattformen ikke er tydelig nok, og savner flere konkrete tiltak som skal sørge for at folk har den kompetansen arbeidslivet etterspør.

– Regjeringen har noen konkrete tiltak for Nav, men ellers så er de veldig uklare. Jeg er redd for at tiltaket de er mest konkret på, nemlig å trappe ned bemanningsbransjen, vil gjøre det vanskeligere for en del å komme ut i jobb.

Statsbudsjettet 2022

Høyre-nestleder og stortingsrepresentant Jan Tore Sanner mener regjeringen har en historisk mulighet til å få flere i jobb.

Foto: Javad Parsa / NTB

Selv foreslo Høyre-regjeringen i budsjettet å redusere bevilgning til arbeidsmarkedstiltak med 580 millioner kroner.

Sanner mener imidlertid at hovedutfordringen er bedriftenes etterspørsel etter annen kompetanse enn det de ledige har, og at svaret dermed er kompetansetiltak.

– Det aller viktigste er utdanningstiltakene og kompetansetiltakene.

– Sikre det seriøse arbeidslivet

– Nå har den Ap-ledede regjeringen sittet i omtrent ti minutter. Det er litt for tidlig å melde at man er bekymret for hva slags satsing denne regjeringen kommer til å ha, svarer Tajik på Sanners bekymring.

– Det er flere steder i plattformen, både på arbeidsliv og på skole og utdanning, løftet fram hvor viktig det er at vi bidrar til at flere kommer seg i arbeid.

Arbeids- og inkluderingsministeren sier det er viktig for regjeringen å hjelpe nordmenn som ønsker seg i jobb å få muligheten til det.

Samtidig vil de sørge for trygge lønns- og arbeidsforhold.

– Det er viktig for meg at det er trygge jobber de går til. At det er ordnede lønns- og arbeidsforhold, seriøse bedrifter, og der opplever jeg at Høyre-regjeringen har gjort altfor lite for å sikre det seriøse arbeidslivet. Det kommer til å være noe av det som Arbeiderpartiet prioriterer.

Håkon Bakkeskau

Håkon Bakkeskau har gått arbeidsledig flere ganger, men er endelig i jobb.

Foto: Martin Torstveit / NRK

– En fryd å stå opp

22 år gamle Håkon Bakkeskau er blant de heldige. Han fikk seg endelig jobb i et bedret arbeidsmarked.

Nå er han vikar som vektoperatør ved Bjorstaddalen avfallsanlegg i Skien.

– Det er en fryd å stå opp om morgenen og vite at nå er det jobb. Det er deilig, sier han.

At det nå er rekordmange ledige stillinger tror han kan utgjøre en forskjell for mange, hvis de er villige til å se muligheter.

– Hvis man ikke er kresen, og tar det som kommer, så kommer man veldig fort ut i jobb, sier han til inspirasjon for andre i en lignende situasjon.

AKTUELT NÅ