Hopp til innhold

Regjeringen oppretter ny nemnd som skal behandle krav etter trygdeskandalen

– Denne saken fortjener ordet «skandale», sier statsminister Erna Solberg om saken som har ført til at flere er blitt uskyldig dømt for trygdesvindel. Hun varsler nå at en nemnd skal behandle klager fra dem som er rammet.

– I høst har norsk politikk, embetsverk og rettsvesen stått overfor en sak som vi tidligere ikke har sett maken til, sier Erna Solberg når hun skal oppsummere det siste halvåret.

– Ordet skandale blir ofte brukt i det politiske ordskiftet. Men denne saken fortjener faktisk det ordet.

– Feilen har store og alvorlige konsekvenser

Reglene for å ta med sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger fra Norge til et annet EØS-land har vært praktisert feil i mange år.

– Det har skjedd uten at det er blitt avdekket, og feilen har store og alvorlige konsekvenser for mange, sier statsministeren.

Minst 48 personer er uskyldig dømt, 36 av dem til fengsel, for trygdesvindel etter at de oppholdt seg i et annet EØS-land mens de mottok sykepenger, arbeidsavklaringspenger eller pleiepenger.

I tillegg har rundt 2400 personer uriktig fått krav om tilbakebetaling, ifølge Nav.

NRK forklarer

Kva er trygdeskandalen?

Kva er trygdeskandalen?

Ei rekke nordmenn er straffa fordi dei fekk støtte frå Nav medan dei var i utlandet.

Minst 80 kan vere feildømte i retten. Rundt 4100 saker er feilbehandla. Dette er trygdeskandalen. 

Kva er trygdeskandalen?

Kven er ramma?

Dei som har fått sjukepengar, arbeidsavklaringspengar eller pleiepengar - og som reiste til andre europeiske land.

Kva er trygdeskandalen?

Kva er feilen?

Nav stilte krav om at dei som fekk slik støtte måtte opphalde seg på norsk jord. Men EØS-avtalen slår fast at alle kan bevege seg fritt.

Kva er trygdeskandalen?

Kven har gjort feil?

Mange. Nav, regjeringa, domstolane, Stortinget, politi og påtalemakt har alle hatt feil forståing av reglane. 

Kva er trygdeskandalen?

Kor lenge har det pågått?

Reglane har vore tolka feil sidan det kom eit nytt EU-regelverk i 2012. Kanskje var det gjort feil også før det.

Kva er trygdeskandalen?

Kva skjer no?

Alle sakene blir gjennomgått. Dei som er ramma ventar på å få pengane tilbake. Eit granskingsutval har undersøkt korleis det kunne skje.

Dette er trygde­skandalen

Lover nytt tiltak

Erna Solberg peker på at regjeringen har satt ned et granskingsutvalg med bredt mandat som skal sørge for at alle fakta kommer frem, og at Nav har opprettet en innsatsgruppe som jobber med å identifisere de personene som er berørt.

– Vi har også utvidet ordningen med fri rettshjelp for dem som er rammet. I tillegg vil regjeringen i nær fremtid opprette en egen nemnd som skal behandle eventuelle klager på erstatningskrav som springer ut av saken, sier hun.

Statsministeren erkjenner at trygdeskandalen har svekket tilliten mellom innbyggerne og myndighetene – en tillit hun mener det tar lang tid å bygge opp igjen.

– Norge er et samfunn med høy tillit mellom folk og myndigheter. Nav-saken har svekket den tilliten. I denne saken er det flere deler av det offentlige Norge som har sviktet, både i forvaltningen og i rettsvesenet, sier Solberg.

– Vi ser også at feilen i Nav har fått følger i andre sektorer, som for eksempel i Skatteetaten.

Skatteetaten har bekreftet overfor NRK at de har funnet 17.500 saker i perioden 2016-2018 der folk har betalt tilbake Nav-penger uten å få igjen skattepengene de har krav på.

Statsminister Erna Solberg

JULEFROKOST: Statsminister Erna Solberg inviterte pressen til julefrokost og oppsummerte det politiske halvåret som ligger bak henne.

Foto: Berit Roald / NTB scanpix

AKTUELT NÅ