Regjeringa forsvarer hemmelige millionavtaler på matjord: – Svakt

Flere mener opsjonsavtaler øker presset for å bygge ned matjord. Regjeringa avviser et faglig råd om å forby de omstridte avtalene.

Stortingsrepresentant Else-May Botten fra Arbeiderpartiet.

Else May Botten er ny i energi- og miljøkomiteen på Stortinget. Som tidligere medlem i næringskomiteen på Stortinget over to perioder, var hun med på å stramme inn jordvernmålet i 2015. – Hva er Ernas mirakelkur for å nå målet? spør hun.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

– Det er på tide å våkne, sier Else May Botten, stortingspolitiker for Ap.

I forslaget til nytt statsbudsjett kom svaret på ei bestilling fra Stortinget om jordverntiltak. Der avvises et råd fra landbruksdirektoratet om å forby såkalte opsjonsavtaler på matjord.

– Det var et svakt svar. Vi kan ikke garantere at et forbud vil virke, men noe må gjøres om man skal nå jordvernmålet, sier Botten.

Her har man ikke kontroll på situasjonen, sier hun.

Hun minner om at regjeringa er forplikta til å få ned takta på nedbygging av matjord i løpet av de neste tre åra.

Landbruksminister Jon Georg Dale (Frp) mener Ap «famler i blinde, som vanlig».

Botten: «På tide å våkne»

Rundt flere av de store byene i Norge er det en kjent praksis at utbyggere sikrer seg retten til å bygge på jorda til en grunneier gjennom en såkalt opsjonsavtale (se faktaboks).

De private avtalene om mulig, framtidig jordkjøp er ofte hemmeligholdte. Flere eksempler har kommet ut i media de siste årene.

Som ved Ikeas utbyggingsprosjekt i Vestby og en sak i Trondheim der Adresseavisen avslørte at en lokalpolitiker i et politisk møte diskuterte utbygging av et område der han selv hadde inngått en opsjonsavtale.

Regjeringa vil ikke forby praksisen, blant annet fordi det kan gjøre det «vanskeligere å legge til rette for utbygging», ifølge budsjettforslaget.

Dale: – Symbolpolitikk fra Ap

Jon Georg Dale

– Interessen for å bygge ut jorda kommer ikke av avtalene, men fra plasseringa på jorda, sier landbruksminister Jon Georg Dale (Frp).

Foto: Bjørn Opsahl / NRK

Landbruksminister Jon Georg Dale mener det ikke er bevist at et forbud vil hjelpe mot nedbygging, og tror ikke det vil lette på presset mot matjord i tettbygde strøk.

– Dette framstår som symbolpolitikk fra Ap som jeg ikke ser behovet for, sier Dale.

Han mener utfordringa ikke ligger i avtalene, men i vedtakene om utbygging hos kommunene, som bestemmer over matjorda. Selv om han har mulighet til å kreve åpenhet om avtalene, slik landbruksdirektoratet også foreslår, vil Dale la praksisen fortsette som før.

– Dette er privatrettslige avtaler. Det er grunneieren som eier jorda, ikke staten, sier han.

Landbruksdirektoratet vil ikke kommentere saken.

Kristine Lien Skog

– Bare det å sørge for en åpenhet om avtalene vil være viktig for å forstå omfanget og effekten av dem, sier forsker ved NMBU, Kristine Lien Skog

Foto: NMBU

Forsker: Problematisk hemmelighold

Forsker ved NMBU, Kristine Lien Skog, mener det er mange grunner til at avtalene bør forbys, men sier regjeringa har rett i at man vet lite om hvordan opsjonsavtaler på matjord påvirker planprosesser i kommunene.

– Det er en del av selve problemet, sier Skog, som mener det bør innføres krav om at avtalene skal være offentlige, for å sikre gjennomsiktighet i saksbehandling.

– En slik avtale strider jo mot formålet med jordloven. Det strider også med selve driften som mange mottar tilskudd for, når man har inntekt fra slike avtaler i tillegg, sier hun.

Ministeren innrømmer: Det har ikke gått fort nok

Boligbygging Bjørnstadjordet i Skien

Bildet viser et eksempel på hvordan det kan se ut når utbyggingsinteresser møter landbruket. Illustrasjonsbilde.

Foto: Gry Eirin Skjelbred / NRK

I fjor ble 6026 dekar matjord nedbygd, ifølge SSB. Det er femti prosent mer enn målet for årlig nedbygging som skal nås innen 2020.

– Det er på tide å våkne. Vi ligger langt bak målet, sier Ap-politiker Botten.

– Vi kommer aldri til å nå målet i 2020 om vi skal ha ei regjering som sitter med bind for øynene og ikke gjør tiltak, sier Botten, og spør hva regjeringas mirakelkur for å nå jordvernmålet består av.

Landbruksministeren innrømmer at regjeringa ikke er helt i rute for å nå jordvernmålet.

– Hittil går det ikke fort nok til å nå målet, men det kommer vi til å hente inn igjen, sier Dahle, som anser Bottens forbudsforslag som et «politisk halmstrå for å vise at man gjør noe».

På spørsmål om hva Dale selv gjør for å nå målet, viser han til følgende punkt:

  • Kompetanseheving i kommunene, via samarbeid med KS.
  • Beskjed sendt ut til offentlige etater om å vektlegge jordvern.
  • Kommunereformenen, som ministeren mener vil gi kommunene større arealer å fordele utbygginspresset på.
  • Kartlegging av «hva som er god og hva som er mindre god matjord».
  • Samle inn tall på faktisk utbygd areal, i motsetning til dagens tall som viser faktisk omdisponert areal.
  • Sørge for at bøndene selv ikke bygger ned mer matjord enn høyst nødvendig.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger