Hopp til innhold

Referater avslører økonomisk krise i NSM før ulovlige lån

Justisdepartementet sier de ble varslet om NSMs økonomirot i oktober. Men allerede i juni gikk budsjettalarmen i departementet, viser dokumenter NRK har fått innsyn i.

Sofie Nystrøm og Emilie Enger Mehl

Ulovlige låneavtaler kostet NSM-direktør Sofie Nystrøm jobben i fjor. Nå mener Frp at justisministeren har feilinformert Stortinget.

Foto: WILLIAM JOBLING/ ISMAIL BURAK AKKAN / NRK

Da NSM-direktør Sofie Nystrøm måtte gå på dagen 8. desember i fjor, var forklaringen at departementet nylig hadde avdekket ulovlige lån på 200 millioner kroner fra John Fredriksen-kontrollerte Norwegian Property, eier av NSMs leide lokaler på Fornebu.

Departementet har både overfor Stortinget og i egen tidslinje om saken, fremstilt det som at de først ble varslet om en budsjettsprekk i NSM i midten av oktober.

Men dokumenter NRK har fått innsyn i viser at budsjettalarmen gikk i Justisdepartementet allerede før sommeren i fjor.

Under et såkalt etatsstyringsmøte mellom NSM-direktøren og departementet 14. juni ble det klart at NSM lå langt over tildelt budsjett.

Snarøyveien 36 hvor blant annet NSM leier lokaler

DYRE LÅN: NSM lånte til sammen 200 millioner kroner av John Fredriksen-kontrollerte Norwegian Property, som eier kontorlokalene NSM leier på Fornebu utenfor Oslo.

Foto: Øyvind Bye Skille / NRK

Situasjonen var så alvorlig at det ble satt opp faste månedlige budsjettmøter mellom NSM og ekspedisjonssjefene i både Justis- og forsvarsdepartementet over sommeren.

«Departementet ble i mai/juni 2023 klar over at NSM lå an til et merforbruk i forhold til vedtatt budsjett. I slike situasjoner er det vanlig at ansvarlig departement setter i verk en særlig tett oppfølging av virksomheten. Det ble gjort i denne saken», bekrefter kommunikasjonsrådgiver Camilla Fosse i Justisdepartementet i en e-post til NRK.

«At NSM parallelt med dette tok opp lån fra en privat aktør var ukjent for departementet fram til låneavtalene ble oversendt til departementet 7. november 2023», understreker hun.

Les også Difor er NSM-saka alvorleg

 Sofie Nystrøm og Emilie Enger Mehl

Justisdepartementet har gitt NRK innsyn i enkelte av de månedlige møtereferatene, men hemmeligholder fremdeles flere av dem med henvisning til at de er såkalt organinterne.

I referatene fremkommer flere detaljer om den kritiske budsjettsituasjonen i en av Norges hemmelige tjenester:

  • NSM foreslo allerede 3. juli i fjor sparetiltak på 11,5 millioner kroner. Dette sa justisdepartementet nei til, fordi de mente kuttforslagene «i hovedsak (ville) komme i konflikt med behovet for å ivareta NSMs kjerneoppgaver». Departementet mente også at kuttene var for små.
  • NSM fikk flere kritiske spørsmål om pengebruken. På møtet 23. august lurte Forsvarsdepartementet på «åttedoblingen av utgiftene knyttet til leie av datasystemer fra 2022 til samme periode i 2023 og ber NSM om redegjørelse/forklaring på hva dette er»
  • I samme møte vises det til at NSM ifølge en prognose ligger 26 millioner kroner over budsjett, men at departementet «legger til grunn at NSM oppnår balanse ved årets slutt».
  • NSM gjør det som omtales som «krevende» og «upopulære» sparetiltak, som å trekke tilbake alle budsjettfullmakter. Reiser, kurs og overtid må godkjennes av ledelsen.

Avgått NSM-direktør Sofie Nystrøm ønsker ikke å kommentere saken.

Les også Frp krever Mehl inn på teppet: – Svært alvorlig sak

Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) går opp trappa.

– Feilinformert Stortinget

Møtereferatene viser at justisminister Emilie Enger Mehl har feilinformert Stortinget, mener Frps 1. nestleder Hans Andreas Limi.

Hans Andreas Limi, stortingsrepresentant, FrP

KRITISK: Frp-nestleder Hans Andreas Limi mener justisministeren har gitt feil informasjon til Stortinget i NSM-saken.

Foto: NRK

– Stortinget er feilinformert, fordi de sier så tydelig i tilleggsproposisjonen i desember at departementet ble kjent med dette i oktober. Så viser det seg at denne informasjonen og prosessen startet allerede i juni.

– Det som gjenstår å få klarhet i er hva politisk ledelse har visst og når de fikk vite. Vi må forutsette at de ble informert underveis.

– Dette håndteres på så høyt nivå i departementene med regelmessige møter, så det er unaturlig å tenke seg at politisk ledelse ikke ble informert.

Les også Avgått NSM-sjef til VG: Hevdar dei la fram avtale for departementet

Emilie Enger Mehl på veg inn til pressekonferanse i forbindelse med at NSM-direktør Sofie Nystrøm

Tok opp nytt lån

To og en halv måned etter at departementet satte opp månedlige krisemøter med NSM om den anstrengte budsjettsituasjonen, utvidet NSM lånet fra sin utleier på Fornebu, Norwegian Property.

Lånet på ytterligere 100 millioner kroner ble tatt opp på gråmarkedsbetingelser med nær 10 % rente i starten av september i fjor.

Limi karakteriserer det som «ufattelig» at NSM etter «nærmest å ha blitt satt under en form for økonomisk administrasjon» tar opp et nytt lån på 100 millioner kroner.

– Det er utrolig graverende at en etat kan inngå den type avtaler. Men at de attpåtil gjør det når de er under en form for økonomisk administrasjon, er helt utrolig. Det er nesten helt uvirkelig at sånt skal skje, sier han.

Les også Får refs for NSM-skandalen: – Har ikkje hatt kontroll, seier SV

NSM-direktør fratrer med umiddelbar virkning

Sentralbanksjef Svein Gjedrem

HAR GRANSKET: Tidligere sentralbanksjef Svein Gjedrem har ledet granskingen av NSM-saken.

Foto: NRK

Granskingsrapport

Fredag leverer det såkalte Gjedrem-utvalget sin gjennomgang av NSM-saken til Justisdepartementet.

Limi mener det kan bli aktuelt både å be om en ny redegjørelse fra Mehl i Stortinget, og at Kontrollkomiteen vurderer om det skal åpnes kontrollhøring på bakgrunn av Gjedrem-rapporten.

– Komiteen har i første omgang blitt enig om å avvente granskingen. Så må de på basis av rapporten ta stilling til om det åpnes en kontrollsak.

AKTUELT NÅ