Hopp til innhold

Antall reaksjoner er over tredoblet

Antall innmeldte bivirkninger er over tredoblet siden forrige uke, viser tall fra legemiddelverket.

Vaksine mot svineinfluensa

Vaksine mot svineinfluensa.

Foto: Morten Andersen / NRK

Denne uken har 69 personer rapportert om ulike reaksjoner på vaksinen mot svineinfluensaen, H1N1. Forrige uke var tallet 18.

– Helt forventet

– Dette er rett og slett fordi flere er blitt vaksinert, og derfor noe vi forventer, sier avdelingsoverlege ved Statens legemiddelverk, Steinar Madsen.

Madsen forteller at vaksineringen nå går greit, og at vaksinering av risikogrupper og helsepersonell nærmer seg slutten.

– Vi har regnet med at personer i risikogrupper og helsepersonell utgjør nær én million mennesker. Per i dag er det distribuert 990 000 vaksinedoser, noe som vil si at vaksinering av disse nå nærmer seg fullført.

Madsen sier antall bivirkninger sett i forhold til antallet vaksinerte er veldig betryggende.

– Det er absolutt ikke overraskende.

Se hele rapporten fra uken her: Bivirkningsrapporten fra Statens legemiddelverk

Spontanaborterte

Madsen i legemiddelverket forteller at det denne uken er rapportert om to spontanaborter i forbindelse med vaksineringen. Men han tror ikke dette har noe med vaksinen å gjøre.

– Vi anbefaler kvinner å vente med vaksine til etter 13. uke i svangerskapet - noe disse hadde forholdt seg til.

Kvinnene var i henholdsvis 21. og 22. uke av svangerskapet, og fra ulike steder i landet.

– Vi ser ingen grunn til at gravide skal uroe seg over disse opplysningene. Vi tror ikke det har noen direkte sammenheng, men skal likevel undersøke dette svært grundig, forteller Madsen.

– Det er dessverre slik at det skjer noen spontanaborter i løpet av svangerskap, og vi ser ingen trolig sammenheng mellom dette og vaksineringen.

24 tilfeller blant barn

Det er rapportert inn totalt 24 tilfeller av alvorlige og mindre alvorlige bivirkninger blant barn og unge fra null til 19 år.

Seniorrådgiver i Statens legemiddelverk, Ingebjørg Buajordet, sier til NRK at terskelen for å vurdere bivirkninger som alvorlige, for barn er veldig lav.

– Det som anses å være alvorlige bivirkninger, behøver nødvendigvis ikke å være veldig alvorlige. For eksempel det at et barn blir lagt inn på sykehus til observasjon gjør at bivirkningsreaksjonen karakteriseres som alvorlig, sier hun.

Vaksine-bivirkninger som allergiske symptomer, nedsatt bevissthet, krampeanfall og høy feber har gjort at en del barn har blitt lagt inn på sykehus.

Buajordet sier at det er viktig for foreldre å observere barnet dersom det tidligere har hatt feberkramper ved høy feber.

– Gi febernedsettende medisin og ta kontakt med lege om barnet har nedsatt allmenntilstand, sier hun.

AKTUELT NÅ