PST-sjefen fortsetter i stillingen

PST-sjef Janne Kristiansen fortsetter i stillingen, men beklager flere uttalelser. Hun redegjorde i dag om PSTs befatning med prosjekt Global Shield.

PST-sjef Janne Kristiansen

En presset PST-sjef Janne Kristiansen møtte pressen i dag for å forklare PSTs befatning med prosjektet Global Shield.

Foto: Junge, Heiko / Scanpix

PST-sjefen beklaget flere uttalelser til media etter 22. juli.

– Mitt budskap er at jeg beklager som PST-sjef, jeg tar ansvar som PST-sjef og jeg fortsetter som sjef i PST, sa Kristiansen på pressekonferansen i dag.

– Jeg angrer på at jeg ikke var mer presis angående når vi registrerte listen der Breiviks navn kommer frem, la hun til.

LES: – PST-sjefen har skapt forvirring

LES: Faremo: Sa PST-sjef hadde tillit - nå krever hun svar

LES: Brevet fra PST til Justisdepartementet med redegjørelse

– Unntakstilstand

– Vi skal lære av at vi ikke klarte å forhindre terrorangrepene 22. juli, sa PST-sjefen.

Hun forklarte at da hun møtte pressen den 25. juli var situasjonen svært uoversiktlig.

– Det var unntakstilstand og kaos i Norge. Vi i PST arbeidet døgnet rundt for å innhente informasjon. Vårt hovedmål da var å forhindre flere terrorangrep.

Hun la til at i en slik situasjon er det en utfordring å være helt presis i alle uttalelser, og beklaget at hun skapte forvirring og kom med uklare opplysninger.

– Dette har vært vanskelig, ikke minst for PST og for meg som sjef. Jeg ser klart i ettertid at det er flere uttalelser til mediene jeg gjerne skulle ha gjort annerledes, særlig fordi det har bidratt til å sette spørsmålstegn ved PST som organisasjon, sa Kristiansen.

LES: PSTs egen redegjørelse

PST sjef Janne Kristiansen

PST-sjef Janne Kristiansen møtte pressen i Nydalen i dag.

Foto: Junge, Heiko / Scanpix

Global Shield

Kristiansen sier at PST burde ha fått fram at registreringer av personer kan lagres i en tidsperiode på inntil fire måneder, og legger til at det vil bli en sentralt tema for PSTs egen vurdering og for 22. juli-kommisjonen.

PST hittil i år har mottatt mer enn 15.000 rapporteringer via PSTs internasjonale samarbeid.

– Global Shield var ikke en del av dette samarbeidet, det er initiert av verdens tollorganisasjon, sa Kristiansen.

– Før 22. juli hadde PST mottatt seks dokumenter med flere navnelister, samt en uregistrert e-post, som omhandler Global Shield.

41 navn

Et av dokumentene fra desember 2010 inneholdt informasjon om en nordmann. Kristiansen sier dette ikke var Anders Behring Breivik.

– Denne personen hadde handlet kjemikalier fra Polen. Vi sjekket denne personen rutinemessig i våre registre, sa PST-sjefen.

– Det var en liste som var vedlagt den ene e-posten som hadde Tollvesenet utarbeidet. Her kommer det frem at Breivik var en av 41 personer som stod på denne listen. Det stod ikke hva han hadde handlet, bare at han hadde kjøpt noe for 121,22 kroner, forklarte Kristiansen.

Hun la til at de ikke sjekket Breivik ytterligere opp.

Kristiansen har tidligere uttalt at denne listen kom i mars, mens det skal ha vært da listen ble registrert.

– Vi har nå utarbeidet en redegjørelse som beskriver alle våre fakta med hensyn til vår befatning med Global Shield. Vi har oversendt redegjørelsen til Justisdepartementet og den vil bli offentliggjort for allmennheten. Målet er å klarlegge PSTs rolle i forbindelse med dette prosjektet, sa Kristiansen.

Kristiansen hevder det skal ha vært gjort søk i listen der Breiviks navn kommer frem, men sa det ikke er registrert noe sted.

LES: Må hjem for å forklare
LES: 22. juli-komiteen vil ha PST på høring

Kommentar: Det henger fortsatt noe ved Kristiansen og PST

Video - Det vil fortsatt henge noe ved Kristiansen og hele PST

NETT-TV: NRK politiske redaktøre sier det fortsatt vil henge noe ved Kristiansen og hele PST, helt til 22. juli-kommisjonen har kommet med sin konklusjon.

– Gjemmer seg bak egne ansatte

En av de sterkeste kritikerne til PST-sjefen, Frps Per Sandberg, sier han fortsatt ikke har tillit til Janne Kristiansen.

– Hun er mer ydmyk enn tidligere, men jeg registrer at Kristiansen ikke vil svare på de viktigste spørsmålene, men gjemmer seg heller bak 22. juli kommisjonen, egne ansatte eller departementet, sier Per Sandberg.

Frp vil ha Kristiansen til Stortinget for å svare på hvorfor PST ikke har de viktigste verktøyene for å ta ut og etterforske terrorister som Breivik.

Faremo: Vil gå gjennom informasjonen

Justisminister Grete Faremo sier til NRK at hun er glad for den informasjonen som Kristiansen har gitt.

Grete Faremo

Justisminister Grete Faremo.

Foto: NRK

– Jeg har ønsket å få frem fakta om spørsmål det var skapt forvirring rundt. Jeg synes det ble gitt god informasjon i dag.

Faremo sier at hun trenger tid for å gjøre en selvstendig vurdering av den informasjonen som kom frem fra Kristiansen.

– Jeg vil gå gjennom informasjonen som er gitt og det faktagrunnlaget som har kommet frem. Jeg er opptatt av å bidra til at spesialkomiteen som er nedsatt skal få svar på alle spørsmål de måtte ha i forbindelse med redegjørelsene, sier hun.

Sterkt press

NRKs politiske redaktør Kyrre Nakkim sier det er et sterkt press mot Janne Kristiansen, som har ikke tillit hos opposisjonen på Stortinget.

– Og det store spørsmålet som ligger under alle spørsmål er fortsatt om PST kunne forhindret det som skjedde 22. juli, sier Nakkim

Avbrøt reise

Lederen for Politiets sikkerhetstjeneste (PST), Janne Kristiansen, måtte avbryte en reise etter at det ble klart at hun har feilinformert både media og daværende justisminister Knut Storberget rundt PSTs rolle og muligheter før terrorangrepet 22. juli.

– Det er skapt forvirring rundt noen av spørsmålene som redegjørelsen dekker, og jeg har hatt et ønske om å bidra til en klargjøring. Den forvirringen som har oppstått er det Janne Kristiansen og PST som har skapt, sa Faremo i Stortingets vandrehall torsdag.

.

PST-sjef Janne Kristiansen

PST-sjef Janne Kristiansen redegjør for PSTs befatning med prosjekt Global Shield.

Foto: Junge, Heiko / Scanpix

SISTE NYTT

Siste meldinger