PST kan ha avverget terrorangrep

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) har utvist en person fra Norge som de mener hadde til hensikt å begå en terrorhandling i Norge. Det opplyser PST-sjef Benedicte Bjørnland til NRK.

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) har utvist en person fra Norge som de mener hadde til hensikt å begå en terrorhandling i Norge. Det opplyser PST-sjef Benedicte Bjørnland til NRK.

PST kan ha avverget et terrorangrep, sier PST-sjef Benedicte Bjørnland. PST har utvist en person de mener hadde til hensikt å begå en terrorhandling i Norge.

Etter det NRK kjenner til var ikke denne personen en del av det norske islamistmiljøet.

– Vi har hatt situasjoner hvor vi har grunn til å tro at vi på et helt tidlig stadium har stanset et enkeltindivid som hadde til hensikt å begå en voldelig ekstrem handling, sier Bjørnland til NRK.

Pågripelsen og utvisningen skjedde i første halvdel av 2015.

Er det en spesifikk hendelse?

– En spesifikk situasjon og vedkommende er utvist fra Norge og personen befinner seg ikke lenger i Norge, sier Bjørnland.

– Kan du si noe om hva slags type angrep det var snakk om?

– Nei, men vi hadde en bekymring i en tidlig fase. Vedkommende ble pågrepet og etter hvert utvist av utlendingsmyndighetene, sier hun.

Vet han selv om grunnen?

– Det gjør han.

Om personen hadde søkt om asyl i Norge, vil ikke Bjørnland kommentere.

– Vedkommende ble pågrepet og utvist etter utlendingsloven, sier Bjørnland.

Ny trusselvurdering

Ekstrem islamisme vurderes fortsatt å utgjøre den største terrortrusselen, og det er mulig at det i løpet av 2016 vil bli forsøkt gjennomført terrorangrep i Norge, ifølge PST.

PST har tidligere brukt ordet «sannsynlig» om faren for slike angrep.

Sikkerhetsjenesten legger i dag fram sin trusselvurdering for 2016. Også i år står PST overfor et komplekst og sammensatt trusselbilde.

Trusselen fra de høyreekstreme miljøene i Norge er vurdert som økende. Antall sympatisører som ikke er en del av et organisert miljø er også i vekst. Det høye antallet flyktninger og asylsøkere skal være årsaken.

Også etterretningsvirksomheten i og mot Norge fra andre land er høy. PST mener fortsatt Russlands mål og kapasitet til å utøve spionasje mot Norge og norske interesser har størst skadepotensiale.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger