Hopp til innhold

– Profetens Ummah ligger nærmest med brukket rygg

Islamistgruppen Profetens Ummah fremstår mindre slagkraftig enn for få år siden, hevder eksperter. Selv sier gruppa at de står sterkere enn noen gang, og at de søker martyrdøden.

Profetens Ummah

LITE MILJØ: Arfan Bhatti, Ubaydullah Hussain, en 37-åring fra Østlandsområdet og mediekontakten «Abu Arijon» er stort sett de som fronter Profetens Ummah offentlig. Miljøet har mistet kraft siden oppstarten for fem år siden, sier eksperter.

Foto: Scanpix/Privat

I dag legger Politiets sikkerhetstjeneste (PST) frem sin årlige trusselvurdering. I fjor beskrev PST en negativ utvikling av trusselbildet i Norge, noe de har gjort flere år på rad.

I år er det ventet at PST vil fortelle at det ekstreme islamistmiljøet i Norge er noe svekket, mens det høyreekstreme miljøet er styrket. Allerede i oktober i fjor omtalte PST-sjefen svekkelsen i islamistmiljøet.

Profetens Ummah, som har vært den høylytte og synlige representanten for ekstreme islamister i Norge, ligger nå nærmest med brukket rygg, hevder kilder med kjennskap til miljøet.

Den harde kjerne

I dag består den synlige delen av Profetens Ummah stort sett av Ubaydullah Hussain, Arfan Bhatti, en svensk-albansk mann som kaller seg «Abu Arijon» og en person med bakgrunn fra rusmiljøet. Dette er personer som aktive på sosiale medier, og som dukker opp på fengslingsmøter. I tillegg har Profetens Ummah et ukjent antall sympatisører, som holder seg unna offentligheten.

Flere kilder sier til NRK at Mohyeldeen Mohammad, som advarte mot 11. september på norsk jord, skal ha en slags rådgiverrolle for gruppen. Mohammad reiste til Syria sommeren 2012, som en av de aller første fra miljøet. Etter å ha publisert en video og noen bilder der han poserte med våpen, reiste han tilbake til Norge og trakk seg ut av offentligheten.

Mohyeldeen Mohammad og Bastian Vasquez

I Syria: Mohyeldeen Mohammad (til venstre) og Bastian Vasquez var begge viktig i det norske islamistmiljøet. Nå er Vasquez trolig drept i Syria, mens Mohammad har en tilbaketrukket rolle.

Foto: Facebook

Flere ventet også at Arfan Bhatti skulle bli en frontfigur for Profetens Ummah da han kom tilbake fra Pakistan for ett år siden. I forrige uke dukket han opp under fengslingsmøtet til Ubaydullah Hussain, men Bhatti har tilsynelatende ikke en like sentral rolle som han hadde tidligere.

Hverken Bhatti eller Mohammad har svart på NRKs henvendelser om saken.

Etter at artikkelen ble publisert tirsdag morgen, har Arfan Bhatti kontaktet NRK. Bhatti mener at NRK ikke har belegg for å skrive at han er en del av Profetens Ummah. Bhatti ønsker ikke å la seg intervjue om sin rolle i Profetens Ummah og vil heller ikke avvise eller bekrefte at han er en del av gruppa.

Arfan Bhatti

Demonstrasjoner: I 2012 protesterte Arfan Bhatti utenfor den amerikanske ambassaden i Oslo.

Foto: Lien, Kyrre / NTB scanpix

Ifølge «Abu Arijon», som fungerer som mediekontakt mens Hussain sitter inne, består Profetens Ummah av en kjerne på 15-20 personer, i tillegg til det han omtaler som «brødre rundt om i landet».

– Trenger ikke ha betydning for terrortrusselen

Ekstremismeforsker ved Høgskolen i Oslo og Akershus, Lars Gule, tror tallet er noe lavere.

– Jeg kan ikke tenke meg at det er mer enn ti personer som er i den harde kjernen. Fortsatt kan det vært endel som sympatiserer, men også de vil holde en noe lavere profil for å unngå å komme i myndighetenes søkelys.

– Hva betyr det for terrortrusselen?

– Det betyr at den kan være noe redusert, men det er viktig å understreke at trusselen ikke trenger å bli mye redusert, fordi den er knyttet mot det internasjonale islamistmiljøet, sier Gule og refererer til trusselen fra IS og al-Qaida.

Etter at talsmannen i IS oppfordret til solo-jihad i september 2014, har det vært en sterk økning i terrorangrep i Europa utført av IS-sympatisører.

Ønsker martyrdød

Det var i 2011 og 2012 at miljøet som etterhvert ble kjent som Profetens Ummah stakk seg ut i offentligheten gjennom demonstrasjoner og en pressekonferanse. Flere av de mest aktive fra denne tiden er nå drept, fengslet, har trukket seg tilbake eller er straffeforfulgt.

«Abu Arijon» skriver i en epost til NRK at PST gjør alt som står i deres makt for å stoppe Profetens Ummah. 27-åringen avviser at organisasjonen er svekket.

– Tvert imot. Vi er solide og sterke som før. Denne heksejakten gjør oss mer motivert til å fortsette med vårt arbeid, som er å forby det vonde og kalle til det gode, samt presentere islam i sin reneste form. Det er en velsignelse av vi blir forfulgt av fienden her hjemme.

27-åringen sikter trolig til PSTs straffeforfølgning av miljøet. I dag er tre personer dømt for å ha kjempet med terrororganisasjonen IS. Ni personer er siktet for brudd på terrorloven. I tillegg er 18 personer er høyst sannsynlig drept i Syria og Irak.

– At vantro ikke er tilfreds med oss er et tegn på at vi er på rett vei. Vi blir flere og sterkere i troen, og vårt optimale ønske er martyrdøden, skriver mediekontakten.

Aggressiv strategi fra PST

Ekstremismeforsker Lars Gule tror det kan være to forklaringer på svekkelsen i Profetens Ummah.

– Det kan skyldes at den aggressive strategien fra PST og påtalemyndighet for å knuse miljøet, der man har forfulgt og tiltalt de man kunne, har fungert og hindret ny rekruttering, sier Gule.

– Den andre forklaringen kan være at potensialet for det ekstreme miljøet er oppfylt. Det er rett og slett ikke flere som er tilhengere av denne ekstreme formen for islam og man har nådd et metningspunkt.

– Brukket rygg

Yousef Assidiq var en kort tid del av miljøet som senere ble Profetens Ummah. Nå arbeider han mot radikalisering og ekstremisme i organisasjonen JustUnity.

– Vi opplever at de ligger litt nede med brukket rygg. De har møtt masse motgang i det siste og klarer ikke holde på ungdommene lenger.

Hva baserer du det på?

– Våre kontakter i miljøet og ungdommer vi har jobbet med som sier at det er rett og slett ikke noe igjen av Profetens Ummah. Det stemmer godt overens med det vi ser.

Han mener svekkelsen av gruppa, og spesielt arrestasjonen av Hussain har mye å si for å forhindre ytterligere rekruttering.

– At de er svekket sier kanskje noe om at Norge har gjort mye riktig. Sentrale skikkelser er arrestert og kommunene har satt dette på dagsorden. For to år siden løp man litt rundt som hodeløs høns, men i dag er det strategi og vilje til å jobbe sammen, sier Assidiq.

Yousef Bartho Assidiq på Grønland

Smuldret bort: Yousef Assidiq i organisasjonen JustUnity mener straffeforfølgning virker.

Foto: Bengt Kristiansen / NRK

Lyspunkt

AKTUELT NÅ