Professor: – Slik halverer vi depresjon i Norge

Bedre oppfølging av gravide, psykisk helse som eget fag i skolen og barnehager kan halvere depresjon i Norge, hevder assisterende direktør ved Folkhelseinstituttet, professor Arne Holte.

Depresjon (illustrasjonsfoto)

Forskere anslår at en av fem opplever depresjon i løpet av livet.

Foto: Frank May / NTB scanpix

Arne Holte

Ifølge professor Arne Holte er det mulig å halvere antall deprimerte i Norge med den kunnskapen forskerene har i dag.

Foto: Lene Solbakken

Mellom 6 og 12 prosent av den norske befolkning er til en hver tid deprimert, ifølge Folkehelseinstituttet.

– Dette er blant landets dyreste sykdommer, og som rammer flest mennesker. Ut fra et lidelsesaspekt og et samfunnsøkonomisk perspektiv er vi nødt til å gjøre noe med dette, sier Holte.

Han mener det er mulig å halvere antall deprimerte med den kunnskapen forskerne har i dag.

– Helseforetakene reparerer helse, mens bedre psykisk helse produseres der folk lever livene sine i familien, i barnehagen, på skolen og på arbeidsplassen.

– Gravide må få bedre oppfølging

Ifølge Holte kan depresjon halveres slik:

  • Bedre oppfølging av gravides psykiske helse

– Dette er kurs som det tar kort tid å lære opp helsesøstrene i. Det er billig og det har fantastisk stor effekt fordi man både forebygger depresjon hos mor, og det nyfødte barnet får dårligere utviklingsmuligheter når mor er deprimert.

  • Undervisning i psykisk helse

– Det finnes over 200 forskningsartikler fra hele Europa som viser at ved å satse på psykisk helse i skolen klarer vi å redusere sjansen for at de utvikler depresjon og angst, sier Holte.

Ifølge ham bør psykisk helse stå på timeplanen ved alle norske skoler.

– Barna lærer hvor mange ribbein de har, hvor mange tenner de har, men ikke hvor mange følelser de har. Det er ikke undervisning i psykisk helse på alle norske skoler i dag, det er avhengig av hvilken kommune du bor i.

  • Gode barnehager

– En stor norsk studie viser at høykvalitets barnehager kan beskytte mot depresjon i familier med dårlig råd når økonomien blir dårligere. Derfor må vi arbeide videre med å øke kvaliteten på barnehagene våre, sier Holte.

  • Internett

– Vi har nå en rekke internettprogrammer, gratis tilgjengelig, som kan brukes både til å redusere og forebygge depresjon. Gjennom internett når vi mange som ellers ikke oppsøker hjelp og kanskje heller ikke vet at de er i risiko for å utvikle depresjon.

Høie: – Gjør allerede mye

Bent Høie

Helseminister Bent Høie (H).

Foto: NRK

Helseminister Bent Høie (H) mener myndighetene allerede gjør mye for å forebygge depresjon, men innrømmer at det kan gjøres mer.

– Det er behov for å gjøre mer. Det er en av grunnene til at vi har løftet psykisk helse på lik linje med fysisk helse i folkehelsemeldingen, som er førende for kommunene der det meste av forebyggende arbeid foregår, sier Høie.

Men det er ikke nok til å halvere forekomsten av depresjon, mener Holte

– Fra et rent faglig ståsted bør vi dreie innvesteringene mer i retning av helsefremmende og forebyggende tiltak, samtidig som vi opprettholder behandlingstilbudet til de som allerede er syke.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger