Barnevernsleder: – Tilfeldig om psykisk syke får hjelp

Samarbeidet mellom barnevern og helsevesen er for vilkårlig og usystematisk, mener regiondirektør i barne- ungdoms- og familieetaten.

Mobbing

Det har vært tilfeldig hvilke barn med psykiske lidelser som har fått den hjelpen de trenger. Et halvt år etter en svært nedslående rapport om barnevernet og helsetjenester, er målet langt fra nådd.

Foto: Mikael Damkier / Scanstock Photo

– Vi må bygge mer kunnskap i barnevernet for å møte deres behov i institusjon, samt at vi må få et bedre samarbeid mellom barnevernet og spesialisthelsetjenesten.

Det sier Pål Christan Bergstrøm, som er regiondirektør for Barne-, ungdoms- og familieetaten i Nord-Norge.

3 av 4 barn på barnevernsinstitusjoner sliter psykisk, og tidligere har mange av disse barna falt mellom to stoler, forteller han.

Tidligere er det barnevernet som hvert år har fått i oppdrag fra direktoratet å inngå et samarbeid med helsetjenestene for å sørge for riktig hjelp til riktig tid, forteller Bergstrøm.

– I år det første året der også spesialisthelsetjenesten også har fått i oppdrag om å inngå et samarbeid med barnevernet for å sørge for at barn får det de har behov for, sier han.

Regiondirektør i Bufetat, Pål Christian Bergstrøm

– Det er både variabelt og personavhengig om barn og unge som har hatt behov for psykisk helsehjelp har fått den hjelpen mens de er i barnevernet, sier regiondirektør for Barne- ungdoms og familietaten, Pål Christian Bergstrøm.

Foto: Inghild Eriksen / NRK

Rapport viser mangelfull omsorg

I mars i år ble rapporten «Psykisk helse hos barn og unge i barneverninstitusjoner», publisert.

Rapporten avdekker at så mange som 76 prosent av alle barnevernsbarn på institusjoner i Norge har en psykisk lidelse. Den viste også at bare 38 prosent av disse barna hadde mottatt hjelp fra psykisk helsevern de siste tre måneder.

Cecilia Dinardi

Barnevernsadvokat Cecilia Dinardi opplever at vegen frå psykiske vanskar til rus er kort når helsehjelpa dei mottek ikkje er god nok.

Foto: Moment Studio

Noe av problemet, ifølge rapporten, er at tjenester som skole, barnevern og helsetjeneste ikke snakker godt nok sammen.

Barnevernsadvokat Cecilia Dinardi mener ungdommer ved norske barnevernsinstitusjoner får så dårlig psykisk helsehjelp at mange ender opp med å ruse seg.

Et halvt år etter rapporten først kom er målet langt fra nådd, forteller Bergstrøm.

– Det er mange barn og unge som mangler den grunnleggende omsorgen, og som samtidig sliter med psykiske lidelser. Da har både barnevernet og spesialisthelsetjenesten et ansvar, og er nødt til å snakke sammen, sier Bergstrøm.

Tilfeldig hvem som får hjelp

Tidligere har det vært tilfeldig hvorvidt barn får den hjelpen de trenger.

– Det er både variabelt og personavhengig om barn og unge som har hatt behov for psykisk helsehjelp har fått den hjelpen mens de er i barnevernet.

Mange steder har man ikke vært i stand til å samarbeide slik at hjelpen har nådd frem.

– Det er for vilkårlig og usystematisk, og må tas tak i nå, sier regiondirektør for Barne- ungdoms og familietaten, Pål Christian Bergstrøm.

Les også: Hadde anoreksi: – Behandlingen stoppet i barnevernet