Hopp til innhold

Politiet: – Nav-boliger misbrukes som bordeller

Ordningen som skal hjelpe ofre for menneskehandel, misbrukes av bakmenn i prostitusjonsmiljøet. Flere Nav-finansierte leiligheter i Oslo benyttes som bordeller, bekrefter politi og hjelpeorganisasjoner.

I denne Nav-leiligheten foregår det prostitusjon

OSLO SENTRUM: NRK var utenfor den eldre bygården i Oslo sentrum i timevis flere kvelder på rad forrige uke – uten å bevitne situasjoner som tyder på sexsalg. Men politiet vet at det har foregått prostitusjon i denne leiligheten.

Foto: Emrah Senel / NRK

– Vi kan ikke ha en ordning der offentlige myndigheter i realiteten driver med bordellvirksomhet, sier Mildrid Mikkelsen, leder for det såkalte Rosa-prosjektet.

Refleksjonsordningen, som finansieres av Oslo kommune i hovedstaden, skal hjelpe utenlandske kvinner ut av organisert sexsalg.

Men flere steder i Oslo foregår det nå prostitusjon i Nav-leilighetene, som egentlig skulle være et fristed for de utsatte kvinnene, bekrefter politiet overfor NRK.

Misbrukt i flere år

En ung nigeriansk kvinne bor i en leilighet sentralt i Oslo. Hun er på refleksjonsordningen og bor i regi av Nav Grünerløkka.

I denne gården skjer det sexsalg

SEXSALG: Minst en kvinne har solgt sex fra en Nav-leilighet i denne bygården i Oslo sentrum.

Foto: Emrah Senel / NRK

NRK var utenfor den eldre bygården i Oslo sentrum i timevis flere kvelder på rad forrige uke – uten å bevitne situasjoner som tyder på sexsalg. Etter det NRK erfarer har det foregått prostitusjon i denne leiligheten, og den er langt fra den eneste der det samme skjer.

Ifølge Rosa-prosjektet, som også er et hjelpetiltak for ofre for menneskehandel, brukes flere av Nav Grünerløkka sine leiligheter nærmest som bordeller. Utnyttelsen av ordningen har pågått i flere år, noe også Oslo-politiet bekrefter.

Flere steder i hovedstaden bor det nigerianske kvinner som er eller har vært i prostitusjon. 29 personer er i dag på refleksjon hos Nav Grünerløkka. Opptil flere titalls kvinner kan ha misbrukt ordningen så langt.

Mikkelsen i Rosa-prosjektet

INSTRUERES: Leder Mildrid Mikkelsen i Rosa-prosjektet sier at prostituerte blir instruert av bakmennene om hvordan de kan sikre seg gratis leilighet i Norge.

Foto: NRK

– Bakmenn instruerer kvinnene

Refleksjonsordningen gir antatte ofre for menneskehandel midlertidig oppholdstillatelse for seks måneder, gratis leilighet og over 6000 kroner i måneden i Oslo.

Mikkelsen sier at bakmenn i Italia og Spania kjenner godt til ordningen i Norge.

Hun sier at menneskehandlerne sender unge nigerianske kvinner til Norge, og instruerer dem til å søke om refleksjon via angitte advokater og bo i regi av Nav Grünerløkka. Kvinnene er redde og har åpenbart ikke kontroll over egen livssituasjon.

– Kvinnene har ingen kunnskaper om refleksjon Norge. De kommer hit med ordene «reflection» og «The social in Oslo», sier Mikkelsen.

Refleksjonsordningen gir ofre for menneskehandel et sted å bo. Men nå bruker menneskehandlere leilighetene som bordell.

MISBRUKER NAV-ORDNING: «Sandra» sier nigerianske halliker kjenner godt til det norske systemet med refleksjonsordning. Hallikene tjener gode penger på at kvinnene bor gratis og selger seksuelle tjenester i leiligheter finansiert av det offentlige.

Ingen kontroll

Botilbudet uten kontroll og oppfølging mener Mikkelsen er hovedgrunnen til at mange kvinner foretrekker bistand fra Nav Grünerløkka fremfor Rosa-prosjektet i Oslo.

Ordningen gjør det enkelt å drive med prostitusjon fra leilighetene – både for kvinner som bor der og andre.

Derfor mener hun at dagens ordning er mer tilrettelagt for bakmenn, enn et tiltak som skal hjelpe kvinner ut av prostitusjon og menneskehandel.

– Det er grovt at norske myndigheter bruker offentlige midler på å tilrettelegge for bakmannsapparatets virksomhet, sier Mikkelsen.

Krav på støtte

Ifølge Rosa-prosjektet er det kun i Oslo at kvinnene får et eget bosted – uten restriksjoner. Til forskjell fra Nav tilbyr Rosa bistand og beskyttelse, hovedsakelig på krisesentre, 24 timer i døgnet for kvinner utsatt for menneskehandel.

Selve formålet med refleksjonsordningen er at ofre skal bli i stand til å bryte med miljøet som står bak, ved å komme til hektene og unnslippe bakpersonenes innflytelse.

UDI innvilger refleksjon når det er rimelig grunn til å anta at personen har vært offer for menneskehandel, og stiller derfor ikke høye krav til dokumentasjon.

Personer som er innvilget refleksjonsperiode fra UDI har krav på økonomisk og sosialfaglig bistand fra sosialtjenesten.

Tone Thorsen

SANKSJONSMULIGHETER: Nav Grünerløkka vet ikke hvor mange som misbruker ordningen. Avdelingsdirektør for helse- og sosial på Grünerløkka, Tone Thorsen, sier at de ikke har noen sanksjonsmuligheter mot utnyttelsen av ordningen.

Foto: NRK

– Legger forholdene litt til rette for bakmenn

Thor Martin Elton, leder for menneskehandelgruppa i Oslo-politiet, bekrefter påstandene fra Rosa-prosjektet om misbruket av de offentlig støttede boligene.

– Vi har fått opplyst fra myndighetene i Sør-Europa at det er klare indikasjoner på at bakmenn instruerer ofrene for menneskehandel om å søke asyl eller på refleksjon – for å få lovlig opphold i landet, fortsette virksomheten og sende penger til bakmannsapparatet, sier Elton.

Elton sier også at kvinnene får midlertidig opphold i Norge gjennom refleksjonsordningen, og får mulighet til å fortsette virksomheten, uten å bli påvirket av utlendingspolitiet.

– Hvordan vil du karakterisere det som foregår i Nav-leilighetene?

– Det er å tilrettelegge forholdene litt for bakmenn som driver med menneskehandel fra Italia og Spania.

Det foregår prostitusjon i flere Nav-leiligheter

REFLEKSJON: En ung nigeriansk kvinne bor i en leilighet i denne bygården sentralt i Oslo. Hun er på refleksjonsordningen, som gir ofre for menneskehandel midlertidig opphold, gratis leilighet og over 6000 kroner i måneden i Oslo.

Foto: Emrah Senel / NRK

Fortsetter å prostituere seg

Mikkelsen sier hun vet at politiet har drøftet denne problematikken med Nav Grünerløkka flere ganger. Hun finner det oppsiktsvekkende at det likevel ikke har blitt iverksatt tiltak stanse misbruket av ordningen.

Rudolf Christoffersen, sambandspolitiadvokat i Eurojust i Haag, sier at ordningen er sårbar og enkel å misbruke – ved at man gir brukerne en rekke rettigheter, uten å stille krav til tilsvarende plikter.

– Omfanget av misbruk har ikke vært kartlagt, men vi har flere ganger sett eksempler på at kvinner i refleksjon har fortsatt å prostituere seg. Vi har også sett at en kvinne i refleksjon er dømt for grov menneskehandel, sier han.

– Ikke ulovlig det kvinnene gjør

Nav Grünerløkka vet ikke hvor mange som misbruker ordningen. Avdelingsdirektør for helse- og sosial på Grünerløkka, Tone Thorsen, sier at ingen ønsker at ordningen skal utnyttes, men at de ikke får gjort noe med problemet med dagens virkemidler.

– Vi har ingen sanksjonsmuligheter i dag. Vi kan ikke si at kvinnene må bryte med et miljø eller stoppe denne type virksomhet. Det er ikke ulovlig det de gjør, sier Thorsen.

Hun sier at Nav Grünerløkka fører tilsyn og hjemmebesøk, men at de ikke har mulighet for adgangskontroll og direkte oppfølgning døgnet rundt.

– Vi har sett dette som en utfordring i flere år, men sitter ikke med håndfaste bevis for at det foregår prostitusjon i disse leilighetene. Hvis det pågår noe kriminell virksomhet, så er det politiets ansvar å etterforske og overvåke, sier hun.

Thor Martin Elton

BEKREFTER: Thor Martin Elton, leder for menneskehandelgruppa i Oslo-politiet, bekrefter påstandene om misbruket av Nav-boligene.

Foto: Ellen Omland / NRK

Kun i Oslo

Flere kvinner som har bodd i regi av Nav Grünerløkka før de kom inn i Rosa, har informert Rosa om at reflektanter som mottar bistand fra dette Nav-kontoret fortsetter i gateprostitusjon, og at det også foregår salg av sex fra leilighetene.

Selv om politiet vet at det har foregått prostitusjon i Nav-leiligheter utført av kvinner som er på refleksjonsordningen, får de ikke stanset hele virksomheten.

– Man kan ta tak i kriminaliteten og være reaktive. Men det er enda bedre å være proaktiv og forebygge det gjennom endring av systemene, sier Elton.

Ove Vanebo

EKSTREMT UHELDIG: Statssekretær Ove Vanebo synes det er «ekstremt uheldig» at refleksjonsordningen utnyttes av bakmenn, og lover å evaluere ordningen og gjøre grep.

Foto: NRK

Skal evaluere ordningen

Rosa hevder at de har varslet Justisdepartementet om misbruket av refleksjonsordningen gjentatte ganger, første gangen 2011. NRK ba om et intervju med justisminister Anders Anundsen, men departementet sendte statssekretær Ove Vanebo.

Han innrømmer at dagens refleksjonsordning ikke er god nok, og lover at de nå skal evaluere ordningen og gjøre nødvendige grep for å stanse misbruk.

– Det er ekstremt uheldig. Det er heller ikke akseptabelt. Vi ønsker selvfølgelig ikke at ordningen skal bli misbrukt. Derfor skal vi gå gjennom hele ordningen, og finne gode ordninger som sørger for at vi både hjelper ofrene og slår ned på misbruk av ordningen, sier han.

– Men det initiativet skulle vel blitt tatt for lenge siden?

– Det er nok et problem man kunne tatt tak i tidligere. Men samtidig er det en veldig sammensatt og vanskelig situasjon, sier Vanebo og lover endringer i løpet av året.

AKTUELT NÅ