NRK Meny
Normal

Menneskehandel-ofre forsvinner i systemet

Mange mindreårige ofre for menneskehandel er kasteballer i det norske systemet. Det slår en fersk rapport fra forskningsinstituttet Fafo fast.

ILLUSTRASJONSFOTO Kvinne går i park

FORSVINNER: Mangel på informasjon, uenighet om barna faktisk er ofre for menneskehandel og hvem som har ansvaret for barna, gjør at ofrene forsvinner ut av systemet.

Foto: Johannessen, Sara / SCANPIX

Fafo-forsker Guri Tyldum

AVDEKKET SYSTEMFEIL: Fafo-forsker Guri Tyldum sier mangel på informasjon, uenighet om barna faktisk er ofre for menneskehandel og hvem som har ansvaret for barna, gjør at de blir kasteballer i det norske systemet.

Foto: NRK

– Dårlig samarbeid mellom UDI, politi og barnevern gjør at barna sjelden blir fulgt opp. I stedet blir barna utnyttet til ulike formål, sier forsker Guri Tyldum i Fafo.

Politiet, UDI og barnevernet sier de i løpet av de siste 2,5 årene har vært i kontakt med 139 mindreårige som de mener er ofre for menneskehandel. Av disse er 52 beviselig blitt utsatt for menneskehandel.

Dette er ofrene

Barna i denne gruppen er fra 12 til 17 år, og to tredeler av ofrene kommer fra tre grupper:

  • Jenter fra sør for Sahara som utnyttes til prostitusjon.
  • Gutter og jenter fra det sentrale Øst-Europa som utnyttes til vinningskriminalitet og prostitusjon.
  • Gutter fra Nord-Afrika og Midtøsten som utnyttes til narkotikakriminalitet.

De som utnytter barna kan være foreldre, besteforeldre eller onkler.

Astrid Borge, politidirektoratet.

– VANSKELIGE SAKER: Astrid Borge i Politidirektoratet erkjenner at politiet trenger kompetanseheving for å bedre samarbeidet om menneskehandel.

Foto: NRK

Mangel på informasjon, uenighet om barna faktisk er ofre for menneskehandel og hvem som har ansvaret for barna til enhver tid fører altså til at de faller mellom to stoler. Og ifølge rapporten blir svært få saker etterforsket.

– Det blir til at alle sier dette er de andre sitt ansvar og barnet faller igjennom og blir en kasteball i systemet, sier Tyldum.

Dag Lund Falling, seniorrådgiver i barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)

ERKJENNER KVALITETSFORSKJELLER: Dag Lund Falling, seniorrådgiver i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) sier barnevernets samarbeid med politiet varierer.

Foto: NRK

Mindreårige forsvinner før man får klarhet i hva som har skjedd.

– Samarbeid kan alltid utvikles, og vi vil gå grundig igjennom Fafo-rapporten for å se på hva som kan gjøres, sier Astrid Borge i Politidirektoratet.

Hun erkjenner at det trengs kompetanseheving.

Få dommer

Få saker etterforskes og enda færre havner i retten, ifølge rapporten.

I prostitusjonssakene er det kun en av jentene som kommer sør fra Sahara som har fått en domfellelse av overgriper.

– Politiet ønsker å etterforske enhver menneskehandelsak effektivt. Men det er et komplisert bevisbilde, og ofrene har ofte dårlig erfaring med myndighetspersoner, sier Borge.

Godt samarbeid med politiet er noe barnevernet er avhengig av, sier seniorrådgiver i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir), Dag Lund Falling. Men om oppfølgingen til barnevernet er god nok, er han usikker på.

– Det har ikke vi oversikt over. Vi som fagdirektorat ser at ansvaret for alle barn i en kommune er et kommunalt ansvar. Barneverntjenesten i kommunen er den instansen som har det ansvaret. Samarbeidet i dag er godt noen steder og kan forbedres andre steder, sier Falling.

– Vi sender nå ut et rundskriv om rutiner for samarbeid, hva man kan samarbeide om og hva man kan utveksle av informasjon. Funnene i rapporten tas med i arbeidet i den nye handlingsplanen mot menneskehandel som er klar over nyttår, sier Falling.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger