NRK Meny
Normal

Krever nye regler for å unngå «Nav-bordeller»

Et tydeligere regelverk må til for å få slutt på at menneskesmuglere misbruker ordningen som skal få ofre ut av hallikens grep. Det mener både politi, UDI og Rosa-prosjektet.

Mildrid Mikkelsen

ETTERLYSER DEPARTEMENTET: – Vi kan ikke ha en situasjon der i realiteten offentlige myndigheter tilrettelegger for bordellvirksomhet og menneskehandel, sier Mildrid Mikkelsen, leder for Rosa-prosjektet, et hjelpetiltak for ofre for menneskehandel.

Foto: Olden/Nordny / NRK

Onsdag avslørte NRK at den såkalte refleksjonsordningen, som skal hjelpe ofre for menneskehandel, isteden bidrar til økt profitt for hallikene.

– Vi kan ikke ha en situasjon der i realiteten offentlige myndigheter tilrettelegger for bordellvirksomhet og menneskehandel, sier Mildrid Mikkelsen, leder for Rosa-prosjektet, et hjelpetiltak for ofre for menneskehandel.

Hun mener refleksjonsordninga må endres slik at ofrene som søker får rettigheter, men også plikter, og et innhold i hverdagen:

  • Plikt om å følge opp aktivitetstilbud som skole eller kurs.
  • Krav om å slutte med prostitusjon og bryte med miljøet.
  • Få tilbud om psykologhjelp.
  • Et botilbud hvor de kan komme seg ut av prostitusjonen.
  • Klarere retningslinjer til advokater som søker om refleksjon på vegne av kvinnene.

Rosa-prosjektet sier de kjenner til at menneskesmuglere har utnyttet ordningen helt tilbake til 2011. De har meldt fra, uten at norske myndigheter har satt stanset det.

– Det viktigste er at Justisdepartementet faktisk kommer på banen og gir klare svar på hvordan denne refleksjonsordninga kan endres, sier Mikkelsen.

Også Utlendingsdirektoratet bekrefter overfor NRK at de har sagt fra til Justisdepartementet at de mener refleksjonsperioden «bør fylles av mer innhold».

Politiet: – Enklere å endre ordningen enn å straffe

Thor Martin Elton i Oslo-politiets menneskehandelsgruppe sier politiet tar tak i de

Thor Martin Elton

Thor Martin Elton i Oslo-politiet er enig i at refleksjonsperioden i dag har for lite innhold, og stiller for få krav til de som får godet innvilget.

Foto: Ellen Omland / NRK

misbrukstilfellene de kjenner til.

– Det er enklere å jobbe forebyggende og endre systemet, enn å drive med straffereaksjoner fra politiet.

Elton er enig i at refleksjonsperioden i dag har for lite innhold, og stiller for få krav.

– Å gå uten å ha noe fornuftig å gjøre i seks måneder, er ikke bra for verken kropp eller sjel.

Han mener kvinnene bør få et forpliktende aktivitetstilbud.

– Man kan enten følge norskkurs eller gå på arbeidstrening, og det bør være et krav til reflektantene at man tar de tilbudene man får, sier Elton.

– Må stille strengere krav

Advokat Rudolf Christoffersen, sitter i faggruppa for menneskehandel i Eurojust. Han mener refleksjonsordningen er helt nødvendig for å sikre effektiv bekjempelse av menneskehandel, men at ordningen samtidig er for enkel å misbruke.

– Et mer omfattende innhold med plikt til å delta i skolegang eller kurs for å komme seg ut av prostitusjon, vil redusere mulighetene for misbruk. Ordningen blir da også mindre attraktiv å misbruke, samtidig som ressursene brukes på reelle ofre for menneskehandel.

Rudolf Christoffersen

Advokat Rudolf Christoffersen har arbeidet med menneskehandel-saker i mange år. Han sier myndighetene burde se på regelverket og stille vesentlig strengere krav til de som søker om refleksjonsordning, enn de gjør i dag.

Foto: Trude Bakke / NRK

Han sier myndighetene burde se på regelverket og stille vesentlig strengere krav til brukerne enn de gjør i dag.

– Samtidig må kontrollen av om brukerne faktisk bryter med prostitusjon bli bedre, sier Christoffersen.

Justisdepartementet lover gjennomgang

Ove Vanebo, statssekretær for Justis- og beredskapsdepartementet, innrømmer at dagens refleksjonsordning har noen smutthull.

– Refleksjonsordningen er viktig, men den er ikke god nok når den blir misbrukt. Derfor er det viktig å ha en skikkelig gjennomgang av ordningen. Med nye retningslinjer kan vi unngå at ordningen misbrukes, og sørge for at de som virkelig trenger ordningen, får

Ove Vanebo

– Med nye retningslinjer kan vi unngå at ordningen misbrukes, og sørge for at de som virkelig trenger ordningen, får hjelpen de har behov for, sier statssekretær Ove Vanebo.

Foto: Schrøder, Tor Erik / Scanpix

hjelpen de har behov for.

– Bordellvirksomhet i offentlig-støttede boliger, hva synes du om det?

– Det er ekstremt uheldig. Det er naturligvis heller ikke akseptabelt. Derfor skal vi gå gjennom hele ordningen og sørge for at den ikke blir misbrukt.

– Men det initiativet skulle vel blitt tatt for lenge siden?

– Det er et problem man kunne tatt tidligere, men samtidig er dette en veldig sammensatt og vanskelig situasjon. Da er vi nødt til å ha en grundig prosess. Det er ett av virkemidlene for å finne ut hva som er fornuftig, svarer Vanebo.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger